lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Saturday, October 25, 2014

Tema 8 : Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah

BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH******

Senaraikan kandungan Perjanjian Aqabah I pada tahun 621M

F1  Suku Aus dan Khajraj berjanji beriman kepada Allah dan Rasul
F2  Berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w
F3  Berjanji akan meninggalkan amalan jahiliah/minum arak/mencuri/bunuh bayi perempuan
     
Nyatakan kandungan perjanjian Aqabah II

F1  Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
F2  Mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.
F3  Menjemput Nabi Muhammad s.a.w / orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah
F4  Secara sukarela menyediakan tempat tinggal
F5  Menjamin keselamatan untuk nabi dan umat Islam
F6  Bersedia untuk mempertahankan Islam

Nyatakan kesan perjanjian Aqabah I dan II terhadap perkembangan dakwah Islam.

F1      Mendorong kejayaan hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah
F2      Orang Islam Makkah mendapat bantuan orang Arab Madinah
F3      Strategi penyebaran yang lebih luas / lebih aman
F4      Penyebaran Islam di Madinah / seluruh Tanah Arab
F5      Pembentukan masyarakat Islam yang kuat / sebuah ummah
F6      Menyatukan masyarakat Madinah / perpaduan
F7      Kelahiran sebuah negara Islam pertama di dunia

Jelaskan iktibar yang boleh anda peroleh daripada peristiwa perjanjian  Aqabah I dan II?

F1   Mengamalkan sikap tolong-menolong/bekerjasama
F2   Sedia berkorban untuk mencapai kejayaan
F3   Menepati janji
F4   Setia kepada pemimpin
F5   Sentiasa berdisiplin
F6   Mewujudkan persefahaman
F7   Bersikap ikhlas
F8   Bersemangat setia kawan
F9   Bersifat terbuka
F10 Berdiplomasi /tolak ansur
F11 Berwawasan dalam tindakan/berpandangan jauh

Senaraikan penduduk Madinah sebelum peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w

F1  Suku Aus
F2  Suku Khajraj
F3  Orang Yahudi bani Qainuqa

Nyatakan pengertian hijrah.         *****

F1         -  Berasal daripada perkataan Arab iaitu berpindah
F2         -  Perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain  
F3         -  Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke kota Madinah
F4         -  Perjuangan untuk memperkukuhkan Islam.
F5         -  Merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam.
F6         -  Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan kejahatan
F7         -  Semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan
F8         -  Perubahan dari segi sikap /Perubahan cara berfikir/Perubahan tingkahlaku
                                                 
Terangkan kepentingan hijrah kepada umat Islam. *****          

F1        -  Dakwah Islamiah
H1a     -  dapat dilaksanakan dengan aman tanpa selindung
H1b     -  sedangkan di Makkah seruan terhadap Islam sering terganggu
F2        -  Mendamaikan suku Arab di Madinah
H2a     -  yang sering bersengketa khususnya suku Aus dan Khazraj
H2b     -  melalui semangat persaudaraan sesama Islam
F3        -  Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang
               Islam Madinah
H3a     -  Orang Islam Makkah yang berhijrah tidak berasa asing atau rendah diri di Madinah
H3b     -  menyatukan golongan ini yang sebelumnya mempunyai perbezaan dari segi kedudukan 
              ekonomi dan sosial
H3c     -  Nabi Muhammad telah memberikan gelaran Muhajirin kepada orang Islam Makkah yang
             berhijrah ke  Madinah
H3d     -  gelaran Ansar kepada orang Islam Madinah
F4        -  Menyatukan penduduk Madinah
H4a     -  yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan Agama
H4b     -  Ini melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah
H4c     -  Dengan ini masyarakat Madinah dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan agama
F5        -  Membina sebuah masjid
H5a     -  iaitu Masji al-Nabawi
H5b     -  Masjid Quba merupakan masjid pertama
H5c     -  Masjid dijadikan sebagai tempat untuk beribadat,  belajar, tempat bertemu dan berbincang
             masalah,kawasan persekitaran masjid diadakan aktiviti harian seperti jual beli
F6        -  Wujud takwim Islam
H6a     -  Berdasarkan kiraan tahun Hijrah
H6b     -  Takwim ini digunakan ketika Khalifah Umar al-Khattab
F7        -  menubuhkan sebuah negara Islam Madinah
H7a      -  menukarkan nama Yathrib kepada Madinah  al- Munawwarah
H7b     -  Menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam
F8        -  Menunjukkan sikap toleransi kaum dan tolong- menolong
H8a     -  Orang Madinah memberikan bantuan yang besar kepada orang Islam Makkah yang berhijrah
H8b     -  Mereka sanggup memberikan tempat tinggal,  makanan, keperluan asas
H8c     -  menerima orang Islam Makkah sebagai saudara dan sebahagian daripada masyarakat Madinah
F9        -  Pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w.                       
H9a     -  Abu Bakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta 
H9b     -  Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda
H9c     -  Abdul Rahman bin Auf beri sumbangan harta
F10      -  Menunjukkan peranan wanita
H10a    -  Asmah binti Abu Bakar membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.
H10b    -  Menghantar makanan
H10c    -  menyampaikan berita tentang pergerakan Quraisy
F11      -  Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a.w.
H11a    -  Baginda sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup
H11b    -  Tidak pernah berputus asa
H11c    -  Bijak mengatur strategi peperangan
H11d    -  Bersembunyi di Gua Thur dan cari jalan lain ke MadinahSebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengamalkan konsep hijrah dalam diri anda? KBKK

F1   Berubah daripada sikapt negatif kepada positif
F2   Bersikap rajin
F3   Bersedia untuk berubah kea rah kebaikan
F4   Berusaha mencari ilmu pengetahuan
F5   Berwawasan dalam mengejar impian
F6   Mengamalkan strategi dalam pembelajaran

Apakah iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk mencapai kecemerlangan diri dalam kehidupan seharian. KBKK

F1           -  Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada yang positif
F2           -  Perubahan dari tidak berdisplin kepada berdisplin
F3           -  Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha
F4           -  Sikap suka melanggar undang-undang kepada akur kepada undang-undang
F5           -  Sikap mementingkan diri sendiri berubah kepada sikap bantu-membantu
F6           -  Sikap suka bertangguh kerja berubah kepada menghargai masa.
F7           -  Tidak menghormati orang tua kepada menghormati orang tua

Jelaskan kandungan Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w.

F1    Kedudukan Nabi Muhammad
H1a  Diiktiraf sebagai pemimpin di Madinah
H1b  Dilantik sebagai ketua hakim
F2    Kedudukan kuam Yahudi
H2a  Pertahankan Madinah dari ancaman luar
H2b  Keselamatan dijamin
H2c  Bebas mengamalkan agama
H2d  Sebagai rakyat Madinah
H2e  Hak yang sama
F3    Prinsip Undang-undang
H3a  Undang-undang Islam guna pakai secara menyeluruh
H3b  Peraturan kekeluargaan boleh diamalkan – tidak bertentangan dengan Islam
F4    Kedudukan Masyarakat
H4a  Semua penduduk Madinah sebagai satu Ummah
H4b  Hidup membantu sama lain

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada Perlembagaan Madinah?***

F1
Undang-undang Islam boleh dijadikan panduan mentadbir sesebuah negara
F2
Perlu kebijaksanaan dalam pemerintahan
F3
Keperluan mewujudkan sistem ekonomi yang adil
F4
Riba, penindasan tidak menguntungkan umat manusia
F5
Ketokohan Rasulullah
F6
Keperluan mempunyai pemimpin yang berwibawa / karisma
F7
Keadilan sosial membina masyarakat madani
F8
Persamaan hak dan taraf dapat membina masyarakat yang bersatu padu
F9
Semangat bantu-membantu menyumbang kepada pembangunan
F10
Undang-undang Islam tidak meminggirkan kepentingan kaum minoriti
F11
Undang-undang yang bersifat syumul menjamin keamanan negara
F12
Setiap warganegara wajib mempertahankan negara
F13
Kehidupan masyarakat bersistematik disusun mengikut perlembagaan
F14
Keselamatan harta dan nyawa penting dalam kehidupan bernegara

Malaysia terbentuk berdasarkan Perlembagaan yang dirangkakan oleh jawatankuasa yang diketuai oleh Lord Reid. ***

Sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, cadangkan usaha-usaha yang boleh diambil supaya perlembagaan tersebut dihormati.

F1
Rakyat mesti mempunyai pengetahuan
F2
Pemimpin menunjukkan kepimpinan melalui teladan
F3
Tidak membangkitkan isu-isu sensitif yang dilarang dalam perlembagaan
F4
Tindakan yang tegas patut dikenakan ke atas mereka yang membangkitkan isu-isu sensitif
F5
Pengetahuan perlembagaan perlu disisipkan dalam subjek Sejarah /Sivik dan Kewarganegaraan / Pendidikan Moral
F6
Ikrar Rukunegara perlu dibaca dalam perhimpunan sekolah
F7
Perpaduan kaum dalam masyarakat digalakkan
F8
Menolak campur tangan kuasa asing
F9
Setia kepada negara

 Terangkan kesan penggubalan Piagam Madinah terhadap perkembangan dakwah Islam.***

            F1  Kerajaan Islam Madinah
H1a  Merupakan model kerajaan Islam yang unggul
H1b  Menjadi panduan bagi menjalankan pemerintahan yang berasaskan Islam
H1c  Perlembagaan dalam kerajaan ini boleh diterima pakai oleh semua golongan
H1d  Unsur Islam boleh dipraktikkan dalam negara yang terdiri berbilang bangsa dan agama

F2     Menunjukkan kebijaksanaan pemerintahan Nabi Muhammad SAW
H2a   Menggubal sesuatu piagam sangat dikagumi
H2c   Berjaya mengatur pemerintahan yang lengkap
H2d   Merangkumi peraturan dunia dan akhirat

F3    Syariah Islam
H3a  Syariah yang diperkenalkan adalah adil
H3b  Masyarakat pelbagai budaya, keturunan dan agama dapat mendiami dalam negara yang
         mempunyai undang-undang lengkap dan sempurna

F3     Ekonomi
H3a   Penipuan, riba, penindasan, rasuah tidak dibenarkan
H3b   Ekonomi Islam mementingkan keadilan
H3c   Bersifat timbang rasa dan amalan sedekah digalakkan
H3d   Ekonomi kerajaan Islam Madinah meningkat
H3e   Askar memberikan bantuan kepada orang Muhajirin secara sukarela

F4      Berjaya membentuk masyarakat
H4a   Berasaskan Ummah
H4b   Masyarakat yang hidup bersatu padu
H4c   Hidup secara aman
H4d   Mulai hidup berasaskan Ukhuwah Islam
H4e   Taraf dan kedudkan rakyat adalah sama
H4f     Keadilan sosial dapat dipraktikkan
H4g    Ada persamaan hak
H4h    Hidup bantu-membantu dan rela berkorban diamalkan

F5    Membentuk masyarakat baru
H5a  Nabi Muhammad SAW menyusun perlembagaan Negara terlebih dahulu sebelum
         mengasaskan kerajaan
 H5b Masyarakat Madinah diikat dahulu dengan perjanjian yang lengkap sebelum bernaung
         bawah sebuah pemerintahan
 H5c  Pemerintahan yang meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi

F6    Sifat menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik
H6a  Setiap kaum terikat dengan undang-undang yang digariskan
H6b  Orang Yahudi tidak boleh menindas kaum yang lain
H6c  Semua bangsa ada hak dalam Negara Madinah
H6d  Semua bertanggungjawab mempertahankan keselamatan Madinah
H6e  Madinah menjadi kuat dan disegani oleh negara luar

Apakah ciri-ciri masyarakat Madinah yang dapat diterapkan dalam masyarakat pelbagai kaum di
negara kita

            F1  Hidup bersatu padu
                F2  Hidup secara aman
                F3  Taraf dan kedudukan sama
                F4  Tiada penindasan
                F5  Ada persamaan hak
                F6  Hidup bantu membantu
                F7  Ada kebebasan beragam
                F8  Bukan Islam boleh hidup di negara Islam

Nyatakan ciri persamaan Piagam Madinah dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu 1957.***

            F1  Ada pakatan semua kaum
            F2  Melibatkan pelbagai kaum
            F3  Dipersetujuikan pelbagai kaum
            F4  Ada sikap toleransi
            F5  Ada kebebasan agama
            F6  Mempertimbangkan pandangan orang lain

            F7  Perlembagaan bertulis (mana-mana yang munasabah)

Thursday, October 23, 2014

Tema 7 Bab 3 : target SPM 2014


BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA


Jelaskan proses penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.  
F1         Dibawa oleh Ksyatria
F2         Disebar melalui golongan penakluk dari India membentuk jajahan takluk di Asia Tenggara    
F3        Dibawa oleh  pedagang/vaisya
F4         Disebarkan oleh golongan Brahmin / pendeta
F5         Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan
F6         Galakan pemerintah dengan pemerintah lain
F7         Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 S.M. telah memberi ruang lebih luas
           perdagangan antara India dengan Asia Tenggara

Nyatakan kepentingan candi sebagai monomen keagamaan Hindu dan Buddha di Asia Tenggara.  
F1
Binaan untuk memperingati orang ternama/peristiwa penting
F2
Monumen berupa candi/kui/wat/stupa/patungl
F3
Candi merupakan monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha
F4
Candi Berperanan sebagai rumah ibadat
F5
Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarga
F6
Tempat menyimpan patung dewa utama
F7
Lambang keagungan seseorang pemerintah
F8
Lambang kehebatan seni bina
F9
Lambang orde kosmos
F10
Contoh Candi Borobodur/Angkor Wat/Stupa/Candi Dieng/Candi Prambanan
F11
Lambang kehebatan ahli seni agama di Asia Tenggara

Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan  kerajaan awal di Asia Tenggara

F1     Mengamalkan sistem pemerintahan beraja
H1a   Dipengaruhi oleh sistem beraja dari India
H1b   Bermulanya penggunaan gelaran raja untuk ketua kerajaan
F2     Raja berada di puncak pemerintahan
H2a   Di bawahnya  terdapat kerabat diraja
H2b   Selepas itu pembesar iaitu Brahmin
H2c   Di ikuti dengan rakyat
H2d   Hamba  golongan paling bawah
F3    Raja berkuasa mutlak
H3a  Meliputi pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan
F4    Perintah raja menjadi undang-undang
H4a  Sesiapa melanggar perintah dianggap menderhaka / mereka tidak diampunkan
H4b  Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah
F5    Raja sebagai bayangan tuhan
H5a  Rakyat takut menderhaka
H5b  Lahir konsep dewa-raja dalam sistem pemerintahan
H5c  Dipercayai memiliki kesaktian
F6    Lahir unsur mitos dan legenda asal usul raja
H6a  Bertujuan mengukuhkan kedudukan dan status
F7    Wujud  adat istiadat pertabalan raja
H7a  Bertujuan mengukuhkan kedaulatan raja
H7b  Upacara dipimpin oleh golongan Brahmin
H7c  Dapat membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah
F8    Raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta
H8a  Bertujuan menjadi raja terulung
H8b  Mendirikan kompleks kota
H8c  Lambang konsep alam semesta / orde kosmos
F9    Terdapat gelaran-gelaran Hindu dan Buddha
H8a  Seperti yuvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara, raja putra di peringkat pusat
H8b  Di bawah anak raja terdapat parvanda / senapati yang menjadi ketua pentadbiran pusat

Nyatakan kepentingan candi sebagai monomen keagamaan Hindu dan Buddha di Asia Tenggara.  

F1
Binaan untuk memperingati orang ternama/peristiwa penting
F2
Monumen berupa candi/kui/wat/stupa/patungl
F3
Candi merupakan monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha
F4
Candi Berperanan sebagai rumah ibadat
F5
Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarga
F6
Tempat menyimpan patung dewa utama
F7
Lambang keagungan seseorang pemerintah
F8
Lambang kehebatan seni bina
F9
Lambang orde kosmos
F10
Contoh Candi Borobodur/Angkor Wat/Stupa/Candi Dieng/Candi Prambanan
F11
Lambang kehebatan ahli seni agama di Asia Tenggara

Kepentingan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara

F1    Untuk merekodkan ilmu pengetahuan
F2    Meningkatkan pencapaian bidang intelek  masyarakat
F3    Batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat
F4    Tentang agama / Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha
F5    Pemerintahan raja  / batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja dan undang-undang
F6    memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu bersurat
        contohnya inskripsi di Palembang
F7    menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah  kepada rakyat dalam batu bersurat di
        Lembah Bujang
F8    bahasa keagamaan dalam penulisan kitab dan buku agama
F9    bacaan mentera / upacara keagamaan
F10  perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu seperti dosa / duka / derhaka /
       manusia / pahala / rupa     / sengsara
F11  bahasa ilmu dan komunikasi  kerajaan awal       
F12  pengaruh dalam kesusasteraan  seperti epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas
F13  pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa contohnya Negarakertagama, Sutasoma,
       Arjunwiwaha, Kunjarkarma
F14  Penceritaan lisan dan wayang kulit
F15  Mahabharata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan Hikayat Pendawa Lima,
       Hikayat Seri Rama
F16  Untuk menulis di batu-batu bersurat / candi / monumen


Kesan kedatangan Islam terhadap Islam terhadap sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara (KBKK)/Kedatangan Islam memantapkan sistem pentadbiran

F1     Gelaran raja ditukar kepada gelaran sultan
F2     Mufti/kadi menjadi penasihat sultan
F3     Undang-undang manu ditukar kepada undang-undang syarak/Islam
F4     Sultan dianggap khalifah Allah di mukabumi/Khalifatul mukminin/Zilullah fil Alam
F5     Pemansuhan unsur mitos dan legenda
F6     Penggunaan unsur daulat dan derhaka
F7     Semangat jihad untuk mempertahankan negara
F8     Islam sebagai agama rasmi kerajaan
F9     Penggunaan pada negeri-negeri /Kedah Darul Aman/ Acheh Darus Salam

F10   Istana menjadi pusat perkembangan dakwah Islam   

Wednesday, October 22, 2014

Tema 7 : Bab 2 : Target SPM 2014

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN MANUSIA *******


Jelaskan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Yunani sebelum pelaksanaan
sistem demokrasi ***

 F1      Monarki/beraja
 H1a    Raja dibantu oleh konsul
 H1b    Raja sebagai ketua hakim/ketua tentera/ketua agama
 H1c    Konsul menjadi kuat dan peranan raja merosot
 H1d    Lahir sistem raja yang dipilih tetapi kuasa terhad
 F2      Pemerintahan beberapa orang konsul melahirkan oligarki
 H2a    Lahir golongan aristokrat yang kuat dan miliki kuasa yang besar dinamakan sistem aristokrasi
 H2b    Berlaku tidak puas hati rakyat dan tuntut hak
 H2c    Berlaku rampasan kuasa
 F3      Muncul sistem pemerintahan tirani oleh diktator
 H3a    Diktator terdiri daripada golongan kaya/tentera
 H3b    Akhirnya mereka ditentang oleh aristokrat dan lahir demokrasi

Jelaskan ciri-ciri sistem demokrasi yang diamalkan dalam tamadun Yunani***

 F1  Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis
 F2   Berbentuk penyertaan langsung daripada rakyat
 F3   Semua warganegara lelaki dewasa berpeluang jadi ahli Dewan Perhimpunan
 F4   Tempoh menjadi ahli antara enam bulan hingga setahun
 F5   Dewan Perhimpunan  bersidang tiga kali dalam sebulan
 F6   Setiap ahli Dewan Perhimpunan boleh kemuka cadangan tentang dasar kerajaan
 F7   Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan Majlis
 F8   Ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan
 F9   Dewan Perhimpunan berkuasa penuh terhadap ketiga-tiganya

Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan amalan sistem pemerintahan
demokrasi di negara kita?***

 F1  Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan
 F2  Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan
 F3  Pemimpin tidak berkuasa mutlak
 F4  Menjamin hak asasi rakyat
 F5  Tidak berlaku kekejaman
 F6  Kedaulatan di tangan rakyat
 F7  Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
 F8  Menjamin kerajaan yang adil/stabil
 F9  Menjamin perkembangan ekonomi
 F9  Menggalakkan pelaburan asing

Jelaskan sumbangan tamadun Cina  dalam bidang pertanian 

F1    Pengenalan alat tenggala
F2    Membuat batas tanaman
F3    Pengenalan kolar kuda untuk menarik tenggala kayu / kereta kuda / kereta sorong beroda
F4    Membuat penyisir tanah
F5    Penciptaan alat kegunaan pertanian/Cangkul/Bajak
F6    Sistem penanaman secara bergilir untuk Kekal kesuburan tanah
F7    Kawasan bukit diteres untuk pertanian
F8    Pembinaan sistem pengairan untuk pertanian
F9    Pembinaan terusan untuk kawalan banjir


Terangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India****

F1         Kegiatan perdagangan berkembang pesat
H1a      Melibatkan perdagangan dalaman /antara wilayah kerajaan India
H1b      Perdagangan luar
H1c       Pusat perdagangan di Anga/Kalinga/Karusa
H1d      Menghasilkan emas/gading gajah/senjata/berlian/mutiara
H1e      Menjalin hubugan dagangan dengan Macedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia Tenggara
H1f       Pelabuhan antarabangsa di Tambralipti/Ghantashala/Kadura di Timur
H1g      Pelabuhan Broach/Chaul/Kalyan/Cambay di bahagian Barat
F2         Kewujudan persatuan perdagangan/sresthin
H2a      Persatuan tukang kayu
H2b      Tukang logam/tukang kulit
H2c       Matlamat persatuan mengawal harga
H2d      Kualiti barangan
H2e      Mengawal gaji pekerja
F3         Penggubalan undang-undang persatuan
H3a      Undang-undang diawasi oleh raja
F3         Pengenalan mata wang sebagai medium jual beli
H3a      Zaman Gupta-Mata wang emas digunakan
H3b      Pelaksanaan dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik
F4         Perkembangan perusahaan tekstil/kain kapas /sutera         
H4a      Sutera berpusat di Bengal dan Benares
H4b      Perusahaan barangan emas/mutiara/batu permata
F5         Cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan
H5a      Hasil pertanian dan buah-buahan
H5b      Cukai untuk menyara tentera/pentadbir/raja

Terangkan perkembangan sistem pendidikan Zaman Vedik tamadun India***

F1      Pendidikan pentingkan keagamaan
H1a    Teras pendidikan agama Hindu
H1b    Pendidikan didominasi kaum lelaki
H1c    Golongan wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan
F2      Pendidikan tertumpu kepada pembelajaran Kitab-kitab  Veda
H2a    Bahasa Sanskrit merupakan medium pengajaran penting
H2b    Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami Kitab Veda
F3      Pendidikan sebagai persediaan manusia hadapi hari selepas mati
H3a    Tumpuan pendidikan ialah agama Hindu /Buddha
H3b    Segala hukum agama  harus dipelajari
H3c    Mereka hidup sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar agama
F4      Pendidikan tinggi di Kolej Brahman  selepas tahun 100 S.M
H4a    Pendidikan diberikan di istana / di rumah pada peringkat awal
H4b    Muncul universiti agama Buddha, iaitu Nalanda 
F5      Untuk mencapai taraf Brahmin berpendidikan
H5a    Perlu  menghafal  perbagai buku agama/ Veda
H5b    Veda mengandungi peraturan ritual/ mantera/ lagu-lagu agama
H5c    Pelajar juga belajar karya saintifik/ falsafah
F6      Pendidikan juga untuk meningkatkan ilmu sains
H6a    Menambahkan ilmu pengetahuan
H6b    Mengatasi buta huruf
H6b    Memperoleh jawatan dalam pemerintahan

Pada pandangan anda , Apakah kepentingan bidang berikut  kepada negara kita?

i.              Pendidikan

F1    Melahirkan masyarakat yang berilmu berpengetahuan
F2    Melahirkan modal insan berilmu
F3    Memaju negara/ Membangunkan negara
F4    Mengukuh perpaduan rakyat
F5    Mampu menghadapi cabaran globalisasi
F6    Menjadikan rakyat celik huruf/Menghapuskan kadar buta huruf
F7    Meningkatkan penghormatan negara luar terhadap negara kita
F8    Meningkatkan taraf hidup rakyat

ii.            Pertanian

F1     Menyediakan sumber makanan negara
F2     Mengurangkan kawasan tanah terbiar
F3     Menjana sumber pendapatan
F4     Menyumbang modal kepada rakyat untuk perkembangan industri
F5     Mengelak pengangguran di kawasan luar bandar
F6     Pertanian sebagai perniagaan
F7     Mengurangkan import bekalan makanan dari luar
F8     Menjimatkan kos mengimport bekalan makanan luar negara

Jelaskan perkembangan Pendidikan dalam Tamadun Yunani***

F1
H1a
Pendidikan di Athens
Untuk melahirkan manusia yang seimbang
H1b
Jasmani dan rohani
H1c
Manusia yang mampu memenuhi tuntutan fizikal dan mental
H1d
Mampu memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia
H1e
Tumpuan pengajaran kepada pendidikan /sukan/muzik/kesusateraan/seni berpidato/membaca/menghafal/menulis
F2
H2a
Pendidikan di Sparta
bertujuan melahirkan warganegara gagah
H2b
Sempurna/setia kepada negara
H2c
Tumpuan kepada latihan fizikal
H2d
Mahir menggunakan senjata
F3
Perkembangan sekolah falsafah
H3a
Di negara kota Athens/Thebes/Elea/Miletus
H3b
Athens dikenali sebagai pusat cendekiawan Yunani
H3c
Semasa pemerintahan Pericles
H3d
Melahirkan sejarawan Yunani
C3d
Herodotus/Thucydides
H3e
Pemikir dalam bidang sains dan teknologi

(a)    Nyatakan pusat pendidikan dalam tamadun Yunani.***

F1     Athens
F2     Thebes
F3     Elea
F4     Miletus
F5     Sparta
                                                                   
(b)   Berikan aspek yang diberi penekanan dalam bidang pendidikan di Yunani.***

F1     Sukan
F2     Muzik
F3     Kesusasteraan
F4     Seni berpidato
F5     Membaca
F6     Menghafal
F7     Menulis
F8     Falsafah
F9     Latihan fizikal/Latihan ketenteraan
                                                                    
(c)    Nyatakan tujuan pendidikan di Yunani.***

F1   Melahirkan manusia seimbang dari sudut rohani dan jasmani
F2   Meningkatkan tahap intelek
F3   Melahirkan warganegara tentera yang gagah/sempurna
F4   Melahirkan warganegara yang setia kepada negara kota
F5   Mahir menggunakan senjata
F6   Melahirkan manusia yang cemerlang
F7   Manusia yang dapat memenuhi tuntutan mental dan fizikal
                                                                          
(d)   Jelaskan kesan kemajuan pendidikan kepada peningkatan tamadun Yunani.***

F1  Athens menjadi pusat cendekiawan Yunani
F2  Kemunculan banyak sekolah falsafah
F3  Melahirkan ramai ahli sejarawan
F4  Lahir ramai pemikir dalam bidang sains/teknologi
F5  Penulisan karya sejarah saintifik
M-Mana-mana yang munasabah 
                                                                           
(e)   Pada pandangan anda, mengapakah bidang pendidikan penting kepada kemajuan sesebuah negara?***

F1  Melahirkan manusia yang mampu bersaing
F2  Meningkatkan tahap kemajuan diri
F3  Membantu kemajuan negara
F4  Melahirkan masyarakat berilmu
F5  Mengurangkan kadar buta huruf/meningkatkan kadar celik huruf
F6  Mampu bertindak secara rasional
F7  Melahirkan rakyat yang setia NegaraPada pandangan anda, bagaimanakah Dasar Pelajaran Kebangsaan mampu
mengukuhkan perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia? KBKK

F1        Penggunaan sukatan pelajaran sama
F2        Bahasa pengantar sama
F3        Sistem persekolahan yang sama
F4        Pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum
F5        Penerapan nilai-nilai murni
F6        Pengenalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
F7        Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
F8        Konsep sekolah wawasan
F9         Pendidikan moral

Jelaskan sumbangan tamadun China kepada peradaban manusia sehingga kini.

F1
Kemajuan dalam pertanian
H1a
Penciptaan batas dalam bidang pertanian
H1b
Tenggala untuk membuat batas
H1c
Kolar kuda untuk menarik tenggala kayu
H1d
Kereta kuda
H1e
Kereta sorong beroda
H1f
Penyisir tanah
H1g
Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah
H1h
Pembinaan sistem pengairan untuk mengawal air di kawasan pertanian
H1i
Bukit diteres untuk tujuan pertanian
H1j
Penciptaan alatan pertanian seperti tajak/cangkul
H1k
Penukaran alatan pertanian daripada kayu kepada besi
F2
Jalan Sutera Darat
H2a
Menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom
F3
 Perusahaan membuat tembikar/logam
F4
Pengenalan tulisan ideogram
H4a
Berdasarkan rekahan tulang oracle menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom
H4b
Berbentuk simbol dan gambar
H4c
Diajar pada peringkat sekolah rendah
F5
Falsafah Confucianisme/ Taoisme
H5a
Cara hendak melahirkan masyarakat dan poitik yang baik
H5b
Falsafah Legalisme/Hanya undang-undang dapat mewujudkan nilai baik masyarakat
H5c
Konsep Yin dan Yang/Unsur saling melengkapi/Yin Kuasa Pasif/Yang kuasa aktif
H5d
Falsafah Feng Shui/ Hubungan antara alam semesta dengan manusia
H5e
Falsafah Perang Tsun Tzu melalui karya the art of war/Taktik dalam urusan perniagaan
F6
Kalendar
H6a
Terdapat 30 hari sebulan/ 360 hari setahuan
H6b
Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menuai/menanam
H6a
Menjalankan aktiviti harian seperti perkahwinan/berburu/pengkebumian
F7
Upacara korban
H7a
Menggunakan unsur makanan/duit kertas/barangan perhiasan

  


Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalam tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.  KBKK       

F1        Sentiasa bersikap inovatif
F2        Sentiasa berusaha membaiki/ meningkatkan kehidupan
F3        Memelihara/ mengekalkan keamanan negara
F4        Mempunyai pemerintahan yang kuat/ adil
F5        Pemerintahan yang berwibawa
F6        meneliti/ menghayati perubahan masyarakat lampau
F7        Pengetahuan agama yang baik/ falsafah/ sains dan teknologi
F8        Kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauh
F9        Meningkatkan pemikiran/ kemahiran
F10       Meningkatkan ilmu

F11       Meneroka bidang baru

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation