lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Sunday, January 4, 2015

Contoh jawapan zaman penjelajahan

Jelas Faktor –Faktor  Penjelajahan
Contoh Esei ( a )
                Faktor penjelajahan dan penerokan pelaut Eropah adalah disebabkan desakan ekonomi. Mereka mahu mendapatkan pelabagai barangan mewah seperti emas, sutera dan rempah.
                Faktor seterusnya ialah semangat keagamaan iaitu mahu menyebarkan pengaruh agama Kristian.
                Faktor lain ialah galakan daripada daripada pemerintah seperti di Sepanyol dan Portugal. Kedua-dua Negara saling bersaing untuk mendapatkan anah jajahan.
                Faktor terakhir ialah galakan oleh monarki baru seperti England, Perancis dan Belanda. Penjelajahan dilakukan atas prinsip semangat kebanggaan bangsa.
            Faktor Seterusnya ialah Kejayaan sains dan teknologi pada zaman Renaissance yang telah mempercepatkan lagi berlakunya penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah

                Wujudnya Persaingan antara Portugal dan Sepanyol mendapatkan tanah jajahan yang telah mewujudkan Perjanjian Tordesillas menetapkan pengaruh Sepanyol dan Portugal.

                Penjelajahan dan penerokaan juga adalah satu Usaha untuk menyebarkan agama Kristian di kawasan timur

( b ) Kesan zaman Penjelajahan
                Kesan kesan zaman penjelajahan ialah  dari segi   ekonomi ,  penjelajahan dan penerokaan pelaut Eropah telah menjadikan wilayah-wilayah di Timur sebagai pembekal keperluan masyarakat Eropah.
                Barangan seperti rempah dan sutera telah meningkatkan ekonomi dan gaya hidup Eropah. Akibatnya Melaka telah di jajah.
                Kesan lain ialah pelaut Eropah seperti  Portugal telah menguasai dan merampas jalan pelayaran perdagangan. Dahulunya dikuasai oleh pedagang Islam.
                Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil kuasa Eropah
                Wakil kuasa Eropah terdiri daripada syarikat berpiagam di Great Britain/Perancis/Denmark
Syarikat berpiagam yang berjaya Syarikat Hindia Timur Belanda(VOC)/Syarikat Hindia Barat Belanda (WIC) Syarikat Hindia Timur Inggeris (EIC)

                Syarikat berpiagam telah berdagang dari Eropah hingga ke Carribean,Latin Amerika,afrika,India,Asia Tenggara/Asia Timur


Daerah luar Eropah menjadi pembekal keperluan masyarakat Eropah, Goa dan Melaka menjadi pusat emporium dunia

                Portugal menguasai Goa dan Melaka, Barangan timur memperkaya ekonomi/gaya hidup masyarakat Eropah

                Jalan pelayaran di Lautan Hindi dan Asia Tenggara dikuasai Portugal Sebelum itu dikuasai pedagang Islam Arab, Portugal menguasai laluan di Laut China Selatan ,China dan Jepun

                Masyarakat tempatan terpengaruh gaya hidup orang Eropah dan Masyarakat peribumi menerima agama Kristian

                Penjelajahan Sepanyol mengubah keadaan/kehidupan di Dunia Baru dan Asia penguasaan Sepanyol di Amerika Tengah dan Selatan
                Sepanyol menakluk Mexico dengan menundukkan tamadun Aztec dan Sepanyol menakluk Peru dengan menghapuskan tamadun Inca
                Penghijrahan beramai-ramai orang Sepanyol ke Amerika Latin mewujudkan sebuah masyarakat baru di wilayah tersebut
                Sepanyol mendapatkan emas dan perak  dari Amerika Latin /Dunia Baru dan Dunia Baru menjadi tempat menyebarkan agama Kristian
                Pemodal Sepanyol mengeksploitasi buruh peribumi untuk bekerja di lombong dan di ladang


Ikhtibar Kejayaan Eropah

                Ikhtibar kejayaan masyarakat Eropah ialah mempunyai semangat inkuiri iaitu semangat ingin tahu yang membawa kejayaan kepada mereka
                Orang eropah juga mempunyai kepakaran dan teknologi dalam usaha mereka untuk menjajah dunia.
                Untuk mengelakkan penjajahan rakyat negara kita haruslah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi  untuk bersaing dengan negara luar
                Rakyat negara kita juga haruslah berusaha untuk meningkatkan kemahiran dan sanggup meneroka pelbagai bidang demi kemajuan negara

Wednesday, November 12, 2014

Kertas 3 JPN Kelantan

Aspek
Perincian
Catatan/Remarks
1
Latar Belakang demokrasi berparlimen
5 m
2
Maksud demokrasi berparlimen

3
Ciri-ciri demokrasi berparlimen
15 m
4
Kepentingan perlembagaan kepada negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
15 m
5
Tujuan dan Kaedah Pindaan Perlembagaan
15 m
6
Bidang tugas Yang Di-Pertuan Agong
10 m
7
Konsep, Ciri-ciri dan fungsi badan-badan berikut :
  1. Badan Perundangan (Judisiari)
  2. Badan Pelaksanaan (Eksekutif)
  3. Badan Kehakiman (Legislatif)
30 m
8
Konsep pilihan raya dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia
10 m
9
Manfaat pilihan raya kepada negara
10 m
10
Konsep & bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
15 m
11
Kebaikan/kepentingan/faedah/manfaat sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia
10 m
12
Kebaikan/ kepentingan pengagihan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
10 m
13
Kejayaan yang Malaysia peroleh melalui amalan demokrasi berparlimen
10 m
14
Usaha memantapkan pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di negara kita @  Peranan warganegara Malaysia menjayakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
10 m
15
Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut
10 m
16
Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
5 m
17
Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan :
  1. Pengetahuan yang diperoleh
  2. Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
  3. Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia harmoni dan stabil

5 m


Soalan 1
(Latar Belakang demokrasi berparlimen)                    (5 markah)    
                  Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Terdapat dua corak pemerintahan negara demokrasi, iaitu  Sistem Raja Berperlembagaan dan Sistem Republik. Sistem Raja Berperlembagaan mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi peringkat negara dan negeri. Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri. Sistem Republik menolak institusi beraja dan diketuai oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya.

Soalan 2
(Maksud demokrasi berparlimen)                                  (5 markah)

Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Raja-Raja Melayu  menjadi lambang taat setia rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen rakyat berpeluang membentuk  kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya.Soalan 3
(Ciri-ciri demokrasi berparlimen)                                   (15 markah)
Ciri-ciri demokrasi berparlimen ialah Yang di-Pertuan Agong pemerintah tertinggi negara manakala diperingkat negeri ialah  sultan atau raja. Yang di-Pertuan Agong akan dibantu oleh Perdana Menteri manakala sultan oleh Menteri Besar. Rakyat terlibat dalam pemerintahan dan Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Rakyat juga berpeluang membentuk kerajaan dan bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Di samping itu, rakyat juga berhak menyokong, mengekal dan menukar kerajaan melalui pilihan raya. Pemerintahan dalam sistem demokrasi berparlimen berasaskan perlembagaan dan membenarkan perlembagaan dipinda. Di samping itu, menjaga hak kebebasan rakyat yang membenarkan parti-parti politik dibentuk dan menyertai pilihan raya. Di samping itu, terdapat Parlimen yang terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Demokrasi berparlimen juga berasaskan konsep Raja Berperlembagaan.

Soalan 4
(Kepentingan Perlembagaan kepada negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen)                        (15 markah)

            Kepentingan perlembagaan kepada negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen ialah menjamin kestabilan sesebuah negara. Selain itu, perlembagaan menentukan bentuk kerajaan dan menjadi panduan kepada kerajaan supaya pemerintahannya menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat. Perlembagaan menjamin taat setia rakyat kepada negara. Perlembagaan juga menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat. Contohnya, hak kebebasan berpersatuan, beragama dan memiliki harta. Kepentingan lain ialah perlembagaan memperuntukkan peranan Yang di-pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak tanpa mengabaikan hak-hak kaum lain. Perlembagaan menjamin kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Perlembagaan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri dan dengan situasi ini, pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa ada perbalahan.


\
Soalan 5
(Tujuan  dan kaedah pindaan perlembagaan oleh Parlimen Malaysia dalam sIstem pemerintahan demokrasi berperlimen.)  (15 markah)

 Tujuan  pindaan perlembagaan dibuat oleh  Parlimen Malaysia  adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga keselamatan negara dan melicinkan urusan pentadbiran negara

Selain itu  pindaan juga  bertujuan supaya perlembagaan sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa. Pindaan  ini menjadikan perlembagaan  sebagai undang- undang yang munasabah dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela  hati
Terdapat  empat kaedah pindaan perlembagaan oleh Parlimen. Kaedah pertama melibatkan persetujuan majoriti lebih suara dua pertiga dewan parlimen dan persetujuan Majlis Raja- Raja. Perkara pindaan yang termasuk dalam kaedah ini ialah Tugas dan Kuasa Majlis Raja- Raja Melayu, kewarganegaraan  dan perubahan sempadan negeri

 Manakala kaedah kedua  melibatkan persetujuan majority lebih dua pertiga dewan parlimen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah. Perkara  yang dipinda  seperti keanggotaan dan bidang kuasa mahkamah tinggi di Sarawak  dan Sabah.

Kaedah ketiga  pula  ialah  melibatkan persetujuan lebih suara dua pertiga  dewan parliman. Manakala, kaedah keempat pula  melibatkan persetujuan lebih suara dewan parlimen. Antara pindaannya berkaitan dengan kewarganegaraan, bentuk sumpah, ikrar,pemilihan dan persaraan ahli dewan Negara serta persempadanan pilihanraya.Soalan 6
(Bidang Kuasa Yang di-Pertuan Agong)                     (10 Markah)

Yang di-Pertuan Agong  ialah  ketua negara Malaysia, baginda berperanan mengetuai Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Baginda bertindak mengikut perlembagaan Malaysia, di mana baginda boleh memanggil dan membubarkan parlimen. Yang di-Pertuan Agong juga  merupakan Kuasa tertinggi dalam Angkatan Tentera. Baginda boleh mengampun dan menangguhkan hukuman oleh Mahkamah Tentera. Bidang kuasa baginda yang lain  menjaga, memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Baginda berkuasa menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu bersidang. Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong juga merangkumi  Ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan, Sabah dan Sarawak. Baginda juga berkuasa melantik Perdana Menteri, memecat menteri dan timbalan menteri atas nasihat Perdana Menteri.

Soalan 7
(Ciri/Fungsi Badan-badan Kerajaan)
a) Badan Perundangan/Legislatif
Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan
perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Fungsi badan perundangan, menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Parlimen ialah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat.
Dewan Negara merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita.  Ahli Dewan Negara digelar Senator yang mewakili setiap negeri. Mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.  Seseorang senator memegang jawatan bagi tempoh tiga tahun dan  mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahunTaraf Senator sama dengan Ahli Parlimen dan boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri.
b) Badan Pelaksanaan/Eksekutif
Badan Pelaksana terdiri daripada Jemaah Menteri atau Kabinet. Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara. Tugas Jemaah Menteri adalah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri meupakan Ketua Jemaah Menteri. Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian.
Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan. Setiap kementerian diketuai oleh seorang Menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik. Menteri yang tidak diberkan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai Menteri Tak Berportfolio.
Perkhidmatan awam di Malaysia diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara. Beliau bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. Beliau dibantu oleh kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai pegawai perkhidmatan awam.

c) Badan Kehakiman/Judisiari

Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit. Perkara jenayah juga melibatkan kanun keseksaan. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. Badan Kehakiman juga berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri.
         Semua hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik supaya  hakim dilindungi daripada pengaruh politik untuk menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang.
        Penasihat undang-undang kerajaan ialah Peguam Negara yang berperanan sebagai Pendakwa Raya atau Peguam Bela bagi kerajaan dan dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-undang dan Kehakiman.

Soalan 8.
(Konsep pilihan raya dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen)
Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat samada di peringkat negeri atau persekutuan. Terdapat dua jenis pilihan raya di Malaysia iaitu Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil yang diadakan untuk memilih Ahli Dewan Undangan Negeri dan Ahli Dewan Rakyat. Pilihan Raya Umum diadakan serentak di seluruh Malaysia kecuali di Sabah dan Sarawak yang menjalankan pilihan raya berasingan bagi memilih Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri mereka. Pilihan Raya Kecil diadakan apabila berlaku kekosongan pada mana-mana kerusi parlimen atau DUN hasil daripada kematian, perletakan jawatan dan perlucutan jawatan dan biasanya diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak. Kesemua proses pilihan raya ini dijalankan secara sulit dengan menggunakan prosedur telus dan teratur. Proses pengiraan undi dibuat secara terbuka dan direkodkan. Calon yang mendapat undi terbanyak dikira sebagai pemenang.

Soalan 9
(Manafaat pilihan raya kepada rakyat dan negara)

Pilihan raya mendidik pemimpin bertanggung jawab apabila diberi mandat, dan akan hilang mandat jika tidak bertanggung jawab. Melalui pilihan raya akan berlaku persaingan sihat di kalangan ahli politik untuk membantu rakyat. Pilihanraya juga  menjadikan rakyat bertanggung jawab untuk memilih pemimpin. Rakyat berpeluang memilih parti politik yang baik untuk membentuk kerajaan. Saya juga berpendapat melalui pilihan raya, mana-mana individu berpeluang untuk menjadi calon. Idea-idea baharu dapat dipraktikkan oleh pemimpin-pemimpin baharu. Pilihan raya memberi peluang rakyat untuk samada mengekalkan atau menukarkan kerajaan. Saya juga berpendapat pilihan raya  memberi peluang parti politik menyediakan  menifesto atau akur janji untuk rakyat. Akhirnya, pilihan raya mendidik rakyat untuk mengambil tahu perkembangan politik  semasa yang berlaku di negara kita, dan menentukan corak pemerintahan demokrasi yang tulin melalui pilihan raya.
Soalan 10
(Konsep dan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri)
(15 markah)
Malaysia merupakan sebuah Negara persekutuan. Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah Kerajaan Persekutuan serta beberapa buah Kerajaan Negeri. Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.
Kerajaan Persekutuan berkuasa dalam pentadbiran negara meliputi aspek ekonomi, sosial, keselamatan dan pendidikan. Kuasa eksekutif bagi  Kerajaan Persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Jemaah Menteri pula menjalankan kuasa bagi pihak Yang di-Pertuan Agong yang diketuai oleh Perdana Menteri.
Kerajaan Negeri berkuasa dalam pentadbiran negeri. Badan Pelaksana Negeri terletak pada Sultan atau Yang Dipertua  Negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan menjalankan pentadbiran bagi pihak Sultan atau Yang Dipertua Negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Majlis Tertinggi dan Kabinet diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Menteri Besar atau Ketua Menteri  dilantik oleh Sultan atau YDP Negeri.
Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan mengikut Senarai Persekutuan meliputi Hal Ehwal Luar Negeri, Pertahanan, Keselamatan Dalam Negeri dan lain-lain. Manakala bidang kuasa Kerajaan Negeri pula mengikut Senarai Negeri merangkumi Undang-Undang Islam, Tanah dan sebagainya.
Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mengikut Senarai Bersama merangkumi Kebajikan Sosial, Biasiswa, Taman Negara dan lain-lain.


Soalan 11
(Kebaikan/Kepentingan/Faedah/Manfaat sistem demokrasi berparlimen)
(10 markah)
Sistem demokrasi Berparlimen banyak memberi kebaikan kepada negara  dan rakyat. Negara akan menjadi aman dan terhindar dari berlakunya perpecahan kaum. Hal ini akan menarik ramai pelabur asing dan mereka akan menanam modal di negara kita. Melalui Sistem demokrasi berparlimen juga rakyat bebas bersuara. Mereka bebas memilih pemimpin dan ini akan menjamin kestabilan politik dalam negara. Ramai pelancong asing akan datang dan hal ini akan menaikkan  imej negara . Malaysia akan dapat bersaing di peringkat antarabangsa dalam semua bidang.

Soalan 12
(Kebaikan/kepentingan pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri.)                                     (10 markah)
Kebaikan pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri mewujudkan keadaan politik yang lebih stabil. Di samping itu, akan mewujudkan pentadbiran yang seragam. Seterusnya, pengagihan kuasa juga akan menyebabkan pentadbiran menjadi lebih cekap. Pembangunan antara negeri akan menjadi lebih mantap. Selain itu, perpaduan akan menjadi lebih erat di kalangan rakyat. Pengagihan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri juga akan menyebabkan program pembangunan menjadi lebih lancar. Hal ini juga dapat memupuk semangat taat setia kepada negara. Keamanan negara akan dapat dikekalkan. Seterusnya, keharmonian masyarakat tetap terpelihara. Akhir sekali, pengagihan ini dapat mengurangkan beban kerajaan pusat.Soalan 13
(Kejayaan yang diperoleh Malaysia melalui amalan demokrasi berparlimen sehingga Malaysia dihormati di persada antarabangsa.)
(10 markah)
Amalan demokrasi berparlimen dapat mewujudkan kestabilan politik yang menyebabkan negara kita dapat mengamalkan dasar dasar berkecuali.  Amalan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen telah menjadikan Malaysia pusat tumpuan pelaburan antarabangsa akibat kemakmuran ekonomi negara.    Amalan sistem demokrasi yang mementingkan perpaduan kaum telah menjadikan Malaysia dihormati sebagai negara aman dan damai. Selain itu, amalan pilihan raya yang telus berjaya melahirkan pemimpin yang berwibawa dan terserlah sebagai tokoh dihormati di peringkat antarabangsa. Sistem pemerintahan demokrasi yang berjaya membangunkan bidang sosial dan pendidikan telah menyebabkan Malaysia menjadi hub pendidikan antarabangsa. .        Amalan demokrasi berparlimen yang berjaya meningkatkan ekonomi telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk Negara Dunia Ketiga.. Amalan demokrasi berparlimen yang berjaya membentuk identiti Malaysia menyebabkan Malaysia dianggap sebagai Negara berbilang kaum yang paling unik.. Amalan memberikan kebebasan telah melahirkan masyarakat berminda kelas  pertama.

Soalan 14
  1. Usaha memantapkan perlaksanaan sistem demokrasi berparlimen

  1. Peranan warganegara Malaysia menjayakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen)
(10 markah)

Usaha bagi memantapkan pelaksanaan demokrasi berparlimen di negara kita ialah senantiasa menghormati keluhuran perlembagaan negara. Selain itu, kita haruslah mempertahankan kedaulatan negara dari diceroboh. Seterusnya mengadakan kempen kesedaran mengenai kepentingan daripada pengamalan demokrasi berparlimen di negara kita. Kita juga seharusnya menyemai semangat cinta akan negara di kalangan rakyat. Semangat perpaduan diperkukuhkan di kalangan masyarakat agar kedaulatan negara terpelihara. Kita dilarang menimbulkan isu-isu sensitif dan sentiasa berpegang teguh dengan nilai sejagat. Pengenalan dakwat kekal semasa pilihan raya juga merupakan usaha kerajaan dalam memantapkan pelaksanaan demokrasi berparlimen. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas perlu dilaksanakan untuk membanteras golongan pelampau dalam negara.

Peranan yang perlu ada dalam diri setiap warganegara bagi menjayakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen adalah dengan mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu, kita juga haruslah menyokong dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Seterusnya, kita mestilah meningkatkan semangat jati diri agar tidak terpengaruh dengan gejala negatif. Setiap warganegara perlu menghormati pemimpin negara dan mengamalkan semangat toleransi serta meningkatkan ilmu pengetahuan. Kita haruslah berusaha meningkatkan taraf hidup. Akhir sekali, mewujudkan perpaduan antara kaum dan mengutamakan rundingan dalam menyelesaikan masalah.Soalan 15
(Cabaran Malaysia hadapi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut)
(10 markah)

            Cabaran yang dihadapi ialah berlakunya masalah rasuah dalam proses pemilihan pemimpin. Rakyat juga tidak diberi kebebasan bersuara secara mutlak. Pilihanraya juga tercemar dengan tindakan pihak-pihak tertentu yang sering mengadakan protes atau demonstrasi jalanan. Rakyat juga mudah terpengaruh dengan idea media sosial baru. Selain itu,institusi beraja akan turut dipersendakan dan perpaduan kaum akan sukar dicapai. Segelintir rakyat juga kurang menghayati semangat patriotik.

            Untuk mengatasi cabaran di atas pihak SPRM mestilah menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas untuk membendung masalah rasuah. Selain itu, akta baru perlu digubal bagi membendung hak kebebasan bersuara yang melampau. Peranan SPR perlu dimantapkan lagi, bagi menjamin pilihanraya yang lebih adil. Pihak polis perlu memperketatkan pemberian permit dan mengambil tindakan yang lebih tegas kepada penganjur yang mengadakan perhimpunan. Rakyat pula perlu diberi ilmu keagamaan yang secukupnya supaya dapat menilai baik buruk bahan yang terdapat dalam media sosial terkini. Manakala pihak-pihak yang mempersendakan institusi beraja perlulah menerima hukuman setimpal. Seluruh rakyat perlu mengamalkan konsep 1 Malaysia dan mengamalkan penghayatan Rukun Negara secara mendalam.
Soalan 16
(Nilai-nilai murni & Iktibar daripada perlaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen)                          (5 markah)

            Nilai-nilai dan iktibar yang boleh diambil daripada pelaksanaan sistem pemerintahan  demokrasi  berparlimen ialah memilih pemimpin yang benar-benar layak untuk memimpin negara. Setiap warganegara bertanggungjawab memilih pemimpin yang jujur,dan amanah agar dapat membina negara yang berintegriti. Setiap rakyat mesti menghormati pemimpin negara agar pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Kita mesti memikul tanggungjawab mengekalkan keamanan negara supaya keadaan politik negara menjadi stabil. Kita mestilah menghormati hak asasi dan kebebasan individu supaya setiap rakyat dapat membuat keputusan untuk mengekalkan  kerajaan berwibawa. Kita hendaklah mematuhi undang-undang negara agar keselamatan negara terjamin. Sebagai warganegara yang baik, kita mestilah menghormati agama dan budaya kaum lain agar konsep 1 Malaysia dapat dihayati oleh setiap warganegara.SOALAN 17 : KESIMPULAN
(Kesimpulan keseluruhan isi yang dibincangkan)               (5 markah)
a. Pengetahuan yang diperoleh
             Pengetahuan yang diperoleh ialah sistem ini merupakan  satu sistem pemerintahan yang membolehkan rakyat memilih pemimpin dan kerajaan melalui pilihan raya. Kerajaan yang memerintah perlu menunaikan tanggungjawab terhadap rakyat. Di samping itu,  rakyat berpeluang membentuk sebuah kerajaan yang teguh.

b. Iktibar kepada diri bangsa dan negara
            Nilai murni  dan patriotisme yang diperoleh dengan memupuk semangat cinta akan negara. Kestabilan negara bergantung kepada permuafakatan antara rakyat dengan kerajaan. Di samping itu, negara terus dihormati kerana kestabilan politik. Kita hendaklah berganding bahu untuk memajukan negara dan bangsa.

c. Harapan menjadi bangsa dan negara Malaysia harmoni dan stabil
            Saya berharap agar negara akan terus aman dan makmur. Selain itu, kerajaan  yang adil dapat dikekalkan hasil kerjasama dalam kalangan rakyat. Perasaan setia dan bangga perlu diteruskan oleh generasi akan datang.


Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation