lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Tuesday, May 20, 2014

Soalan dan Jawapan PKBS 2

1
“Tamadun Rom amat terkenal kerana pembinaan kemudahan untuk rakyatnya”

(a)
 Nyatakan dua ciri pemerintahan Majlis Perbandaran di setiap bandar di Rom.  (i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(b)
Berikan dua kemudahan yang dibina oleh pemerintah Rom untuk rakyatnya.(i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(c)
Apakah tujuan pelantikan dua orang Konsul dalam tamadun Rom.(i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(d)
Apakah sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Julius Caesar?    (i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(e)
Berdasarkan pengkajian  anda, bagaimanakah Augustus Caesar berjaya menguasai tamadun Rom dan melaksanakan pemerintahan diktator?(i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]2

Tarikh

Pembentukan Kerajaan

750 M


Kerajaan Bani Abbasiyah

(a)
 Bagaimanakah berlakunya pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah?(i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(b)
 Namakan dua orang khalifah kerajaan Bani Abbasiyah.      (i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(c)
Berikan dua peranan penting kerajaan Bani Abbasiyah  sebagai pusat kegiatan intelektual.   (i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(d)
Nyatakan dua bahasa yang sering dijadikan subjek utama dalam kegiatan terjemahan.(i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[ 2 markah]

(e)
Apakah pendapat anda tentang kegigihan masyarakat pada zaman tersebut
mengembangkan ilmu pengetahuan.  (i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]


3

Sebelum Kedatangan Imperialisme Barat
Beraja

Selepas Kedatangan Imperialisme Barat
Birokrasi Barat

(a)
Nyatakan dua ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan
di Asia Tenggara.       (i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(b)
Berikan dua tugas utama Encomiendero yang diperkenalkan di Filipina.    (i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(c)
Mengapakah sistem di atas amat dibenci oleh rakyat Filipina?         (i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(d)
Berikan dua sebab Thailand berjaya mengekalkan wilayahnya daripada Pengaruh Barat.  (i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(e)
Apakah sikap yang perlu ada pada kita untuk mengelakkan kita dijajah oleh kuasa Barat?(i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]


4
Pembinaan negara Islam Madinah
Pembinaan negara Malaysia
Unsur penyatuan

(a)
Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW membina negara Islam Madinah?(i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...(iii)
           
…………………………………………………………………………...[3 markah]

(b)
Apakah yang dibuktikan oleh pembentukkan kerajaan Islam Madinah?      (i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...(iii)

…………………………………………………………………………...[3 markah]

(c)
Bagaimanakah pemimpin negara kita membentuk negara Malaysia?(i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]

(d)
Berdasarkan pengetahuan sejarah, apakah kesan jika negara kita dibentuk dengan cara kekerasan dan peperangan?(i)

…………………………………………………………………………...(ii)

…………………………………………………………………………...[2 markah]


Bahagian B
Soalan Esei
5
Terdapat banyak warisan kesenian yang ditinggalkan oleh Kerajaan awal di seluruh Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu Buddha, antaranya ialah monumen

(a)
Apakah yang anda faham dengan monumen?                                                              [4 markah]
(b)
Jelaskan kepentingan monumen kepada penduduk tamadun awal.
                                                                                                        [10 markah]
(c)
Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah penduduk Asia Tenggara menggunakan  pengaruh luar untuk membentuk  ketamadunan bangsa                                                                   
                                                                                                        [6 markah]6
Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan yang penting dan terkemukan pada abad ke 15 Masihi.


(a)
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan sejak abad ke-12 hingga ke-18?  
                                                                                                       [8 markah]
(b)
Jelaskan sistem cukai yang telah diamalkan di Melaka.                [8 markah]

    

(c)

Pada pendapat anda, apakah langkah yang harus dijalankan oleh kerajaan untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah pelabuhan utama di dunia?
[8 markah]7
Kerajaan British sememangnya berhasrat untuk mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani dalam kerangkan Ekonomi penjajah.

(a)
Terangkan apakah langkah-langkah yang dijalan oleh British untuk mencapai hasrat tersebut? ( 8M )
(b)
Jelaskan apakah kesannya terhadap orang Melayu ? ( 8M )
(c)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda tentang penjajahan barat  di Tanah Melayu, nyatakan apakah iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk membawa kemajuan kepada Negara Malaysia?

8


(a)
Terangkan empat faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu?    [8 markah]
(b)
Nyatakan isu-isu yang yang dibangkitkan oleh akhbar pada lewat abad ke-20 berkaitan dengan isu pendidikan.                                                              
                                                                                                                  [8 markah]
(c)
Andaikan anda seorang penulis cadangkan tema penulisan yang dapat menaikkan imej negara kita.
           [4 markah]
9
Pewaris Kesultanan Melayu Melaka
Perak
Pahang

(a)
Jelaskan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan oleh negeri Johor, Perak, dan Pahang.                                                         
                                                                                                        [8 markah]


(b)
Nyatakan ciri-ciri utama Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor.                          [6 markah]


(c)
Anda adalah pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di negara kita.
                           [6 markah]

10
Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah mengantikan pentadbiran Malayan Union atas desakan orang Melayu.


(a)
Jelaskan empat faktor yang menyebabkan terbentuknya pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.                                                             
                                                                                                         [8 markah]


(b)
Nyatakan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.                                                                                                          [8 markah]


(c)
Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita?
                                                                                   
                                                                                                         [4 markah]

11

Ditandatangani pada 15 Ogos 1957 antara Raja-raja Melayu dan British.
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
 
(a)
Nyatakan isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.   [8 markah]


(b)
Jelaskan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu .      [6 markah]
           


(c)
Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai Kemerdekaan yang telah dicapai selama ini ?

                                                                                                      [6 markah]

1
(a )

F1

F2
F3

Pilih mana-mana dua
Majlis Perbandaran tersebut akan menjalankan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat di Rom.
Kewujudan majlis ini telah membawa kemajuan dan
keselesaan kehidupan di bandar.


(b)

F1
F2
F3
F4
F5
F6

Pilih mana-mana dua
Bekalan air.
Sistem pemanas.
Rumah ibadat.
Teater dan sarkas.
Tempat berdialog.
Rumah mandi awam.(c )

F1
F2
F3


Pilih mana-mana dua
Menjamin kedaulatan.
Menjaga kebajikan rakyat.
Ia juga untuk mengelakkan salah seorang daripada konsul ini    mempunyai pengaruh yang lebih kuat.


(d)

F1
F2


F3

F4

F5


F6
Pilih mana-mana dua
Julius Caesar yang mencapai taraf empayar.
Beliau merupakan seorang ketua tentera yang agung dan terkenal kerana kejayaanya meluaskan kuasanya ke Macedonia, Yunani, Syam, Mesir, Perancis, Brittania (Britain) dan beberapa kawasan Jerman.
Pada tahun 59 S.M, beliau telah dilantik sebagai praeotor dan seterusnya telah menjadi seorang konsul.
Setelah berjaya mengalahkan Jeneral Pompey, beliau telah mengisytiharkan dirinya sebagai diktator.
Pemerintahan empayar  telah menunjukkan peningkatan dengan terbentuknya sistem pentadbiran berpusat, iaitu kesan penyatuan wilayah-wilayah kecil yang ditaklukinya.
Julius telah menjadi seorang diktator yang menguasai angkatan tentera dan Senat serta menggunakan gelaran maharaja.(e)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7


Pilih mana-mana dua
Berusaha untuk memenuhi keperluan rakyat
Sentiasa meninjau keadaan rakyat
Bersifat realistik dalam memenuhi tuntutan rakyat
Bersederhana dalam kehidupan
Tidak mementingkan keluarga
Keutamaan rakyat di dahulukan
Rakyat didahulukan
Mana-mana jawapan yang muasabah2
(a)

F1

F2

F3
                  

F4

F5

F6


F7


F8

F9

F10

F11

F12

F13
Pilih mana-mana dua
Kerajaan Bani Abbasiyah telah muncul selepas kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah.
Kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah adalah disebabkan berlakunya penentangan di dalam dan luar negara.
Sikap tidak puas hati golongan yang bukan berketurunan Arab (golongan malawi) seperti bangsa Parsi, dan Barbar yang telah didiskriminasi oleh pemerintah Umaiyah. Mereka tidak diberi tempat   dalam kerajaan walaupun mempunyai kelayakan.
Golongan ini juga telah dikenakan cukai yang tinggi daripada orang Islam lain yang berketurunan Arab.
Golongan mawali telah menyokong dan menyertai gerakan Abbasiyah untuk menentang pemerintahan Bani Umaiyah.
Khalifah kerajaan Bani Umaiyah juga tidak mempedulikan tentang rakyatnya, disamping mengabaikan ajaran Islam, sikap ini telah menimbulkan kemarahan rakyat.
Golongan Syiah (menyokong Ali) dan Khawarij (menentang Ali) telah menentang kerajaan bani Umaiyah kerana amalan pemilihan khalifah yang menggunakan sistem warisan.
Ini semua telah menjadi penyumbang kepada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah.
Pada peringkat awal gerakan ini telah ditaja oleh Ali bin Abdullah yang bergerak secara sulit.
Semasa zaman Khalifah Umar Abdul Aziz gerakan ini telah dijalankan secara terbuka.
Golongan telah menggunakan nama Ahlul Bait (keluarga Nabi Muhammad SAW) untuk mendapatkan sokongan.
Revolusi ini mula dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani dan berpusat di Khurasan dan Salamah al-Khallal yang berpusat di Kufah.
Pada tahun 750 M, mereka telah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyyah dan mendirikan kerajaan baru yang dipanggil kerajaan Abbasiyah.


(b)

F1
F2
F3
F4
Pilih mana-mana dua
Abu Abbas al-Saffah (750 -754 M).
Abu Jaafar al-Mansur (754 – 775 M).
Harun al-Rasyid (786 – 809 M).
Abdullah al-Makmun (813 – 833 M).


(c)

F1

F2

F3F4

F5

F6

F7


F8F9


F10     
Pilih mana-mana dua
Kota Baghdad telah memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan tamadun.
Berlaku kegiatan bercorak ilmiah yang pesat melalui penulisan, terjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab.
Kegiatan ilmiah tersebut telah melahirkan ramai tokoh, ahli bahasa, dan sastera yang serba boleh serta tokoh lain dalam bidang ilmu lain, seperti astronomi, astrologi, matematik, perubatan, seni muzik, dan falsafah.
Sebuah institusi keilmuan telah ditubuhkan semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid iaitu Baitulhikmah.
Institusi ini telah mengalami perkembangan yang pesat  semasa pemerintahan Al-Makmun.
Kegiatan utama Baitulhikmah ini ialah untuk memterjemahkan karya falsafah dan sains terutamanya bahasa Yunani.
Usaha-usaha perterjemahan karya-karya dalam bahasa Yunani, Sanskrit dan Suriani telah mengalakkan lagi perkembangan intelektual pada waktu itu.
Golongan ulama juga turut terlibat dalam bidang penulisan, contohnya pada tahun 761 M, ramai ulama telah mula menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fekah, tafsir, sejarah, dan sebagainya.
F Perkembangan bidang intelektual ini telah memperlihatkan orang Islam bukan sahaja memterjemahkan malah mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Mereka juga telah membuat penambahan dan pembaharuan yang sangat tinggi nilainya.

(d)

F1
F2
F3
Pilih mana-mana dua
Yunani
Sanskrit
Suriani

(e)

F1
F2
F3
Pilih mana-mana dua
Umat Islam harus menguasai segala bidang ilmu.
Kita seharusnya memberikan sumbangan kepada pembangunan negara.
Kebijaksanaan pemerintah pada waktu tersebut harus dicontohi oleh pemimpin pada zaman ini.


3
(a)

F1
F2
F3

F4
F5

Pilih mana-mana dua
Penubuhan Kerajaan Pusat.
Penyatuan wilayah-wilayah di Tanah Jajahan.
Pelantikan gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di Tanah Jajahan.
Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (Jabatan).
Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro.
Pengenalan undang-undang Barat.

(b)

F1
F2
F3       
Pilih mana-mana dua
Menjaga keselamatan.
Mengutip cukai.
mengkristiankan penduduk barangay.
`
(c)
F1
F2
Cukai yang tinggi.
Kerahan tenaga yang menyusahkan rakyat Filipina.


(d)

F1

F2


F3

F4

F5
F6

F7

F8


F9
Pilih mana-mana dua
Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn telah memperkenalkan birokrasi Barat di Thailand dalam usaha untuk memodenkan Thailand.
Raja Mongkut telah melantik  80 orang penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai jabatan di samping melatih pegawai-pegawai tempatan.
Raja Mongkut juga telah melantik penasihat kewangan, pegawai pelabuhan, dan polis dari Britain.
Sementara itu penasihat  kastam dan ketenteraan dibawa dari Amerika Syarikat dan Perancis.
Raja Chulalongkorn juga telah meneruskan dasar-dasar yang dibuat oleh Raja Mongkut dengan memperkenalkan  Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi, dan Kabinet Menteri yang terdiri daripada golongan bangsawan yang berpendidikan Barat dan mengetuai kementerian.
Majlis Penasihat Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi merupakan badan penasihat raja dalam pentadbiran negara.
Juruaudit dari Britain juga telah dilantik untuk berkhidmat dalam
perbendaharaan negara.
Keadaan ini telah menyebabkan telah muncul golongan baru yang terdiri daripada pentadbir yang mempunyai kedudukan dalam birokrasi moden berasaskan tahap pendidikan mereka.
Sistem raja berkuasa mutlak telah digantikan dengan sistem raja
berperlembagaan pada tahun 1932.


(e)

F1 F2
F3 F4
F5       
Pilih mana-mana dua
Bersifat terbuka.
sanggup menerima perubahan.
Tidak bertindak mengikut nafsu.
Bermesyuarat.
Semangat perpaduan.


4
(a)

F1

F2

F3


F4

Pilih mana-mana tiga
Pembentukan kerajaan Islam adalah berdasarkan persaudaraan Islam dan bukannya berasaskan bangsa seperti di Eropah atau Barat.
Nabi Muhammad SAW telah menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan sebuah kerajaan Islam.
Piagam Madinah yang telah dibentuk telah berjaya menyatukan penduduknya yang berbilang kaum seperti Yahudi, Kristian, dan orang Arab.
Kerajaan Islam yang dibentuk di Madinah adalah berdasarkan diplomasi, musyawarah, dan permuafakatan.

(b)
F1
F2
F3
Ia telah membuktikan bahawa amalan kerjasama dan
permuafakatan antara pemimpin dengan rakyat yang
akan menjamin keutuhan sebuah negara dan bangsa.


(c)

F1

F2
F3
F4
F5

Pilih mana-mana dua
Pembentukan negara kita Malaysia pula adalah berkat kebijaksanaan pemimpin dan
tidak melibatkan pertumpahan darah.
Negara kita telah mencapai kemerdekaan melalui cara rundingan,
pakatan murni,
dan tolak ansur antara tiga kaum terbesar di negara kita.


(d)

F1
F2
F3
F4

Pilih mana-mana dua
Rosak harta benda.
Ramai nyawa terkorban.
Rakyat akan menderita.
Keadaan menjadi tidak aman.


Esei

5
(a)
F1
H1a
F2
H2a
F3
Ia merupakan sebuah bangunan.
Diperbuat daripada batu.
Bertujuan untuk tujuan memperingati orang ternama
atau peristiwa penting.
Contoh monumen ialah candi, iaitu kuil, wat atau stupa, arca, dan patung.
[4 markah]


 (b)
F1

F2

F3

F4
H4a
F5

F6

H6a

F7

H7a

F8

F9
F10      
Candi adalah monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha dan ia berperanan sebagai rumah ibadat.
Candi atau monumen juga digunakan sebagai tempat menyimpan abu mayat atau jenazah diraja dan keluarganya.
Ia juga sebagai tempat menyimpan patung dewa utama bagi sesebuah kerajaan awal.
Ia menjadi lambang kepada keagungan seseorang pemerintah
berdasarkan kehebatan seni binanya.
Candi Angkor Wat dan Candi Borobudur melambangkan konsep orde kosmos.
Candi Angkor Wat dibina oleh Suryarvarman II yang bertujuan untuk
menunjukkan kekuatan dan kedaulatan kerajaan Suryavarman II,
kerana kejayaannya mengalahkan Champa dan menyatukan Kampuchea.
Candi ini terdapat di Kemboja yang dibina untuk tujuan penyembahan agama Hindu
yang melambangkan Orde Kosmos. Ia terletak enam kilometer ke Utara Siem Reap.
Mereka membina monumen berbentuk piramid sebagai tempat bersemadi roh diraja.
Ia melambangkan ketinggian nilai seni dan kepakaran pengukirnya.
Angkor Wat adalah satu monumen yang mencerminkan keagungan sebuah kerajaan yang amat berpengaruh dan kuat.
[8 markah]

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation