lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Sunday, October 26, 2014

BAB 9 : CABARAN MASA DEPAN GLOBALISASI


9.8  GLOBALISASI

1
(a)      Apakah maksud globalisasi?1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................


[2 markah]

(b)
Nyatakan faktor yang menjadi pemangkin arus globalisasi?


1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................


[2 markah]

(c)
Jelaskan cabaran globalisasi yang dihadapi oleh negara Malaysia?


1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................


[2 markah]

(d)
Nyatakan langkah yang telah diambil oleh Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi?.


1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................

[2 markah]

(e)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan-kesan negatif yang mungkin timbul daripada perkembangan arus globalisasi?


1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................
[2 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN
TAJUK: GLOBALISASI

Soalan
Butiran
Markah
1(a)
Maksud Globalisasi


F1
Merujuk pada perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan
1

F2
Disebabkan oleh kepesatan atau kepantasan perkembangan teknologi maklumat
1

F3
Segala aspek penting dari segi ekonomi dan sosial
1

H3a
H3b
F4

F5

F6

Seperti barangan/modal/tenaga manusia/kemahiran/nilai
Menyeberangi sempadan dalam masa yang begitu singkat
Perubahan meliputi skop yang luas dihubungkan dengan kemajuan teknologi
Globalisasi menjadi kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan
Globalisasi akan meningkatkan  jurang di dalam negara antara bandar dan luar bandar

 [Mana-mana 2 x 1 m]

1
1

1

1

1[2 M]

1(b)
Faktor pemangkin globalisasi


F1
Peralatan teknologi baru
1

F2
Ciptaan komputer dan internet
1

F3
Perkembangan teknologi telekomunikasi
1

F4
Telefon mudah alih
1

F5
Kos pengangkutan yang semakin murah
1

F6
Pembinaan prasarana ICT oleh kerajaan
1

F7
Pelancaran Projek Koridor Raya Multimedia (MSC)
1


[Mana-mana 2 x 1 m]
[2M]

1(c)
Cabaran globalisasi
F1   Kekurangan teknologi moden
F2   Kekurangan ilmu pengetahuan
F3   Kekurangan prasarana dan infrastruktur
F4  Persaingan hebat daripada negara-negara maju
F5  Ancaman musuh dari dalam dan luar negara
F6  Sikap setengah golongan yang kurang pro aktif
F7  Ramai golongan intelektual tempatan berkhidmat di luar negara


1
1
1
1
1
1
1

[2 M]

1(d)
Langkah menghadapi globalisasi


F1 
Menyediakan prasarana ICT
1

F2
Bertujuan merebut peluang dan faedah yang dihasilkan oleh ICT
1

F3
Mempromosikan penggunaan ICT
1

F4
Melancarkan projek  Koridor Raya Multimedia
1

F5
MSC memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital
1

F6
Memperuntukkan belanjawan
1

F7
Sebanyak 5.2 bilion bagi projek berasaskan ICT
1

F8
RM 1 Billion untuk projek ICT di luar bandar
1

F9
Menekankan konsep K-ekonomi
1

F10
F11
F12

F13
F14
F15
Ekonomi berlandaskan ilmu pengetahuan
Bagi mencipta nilai baru yang dapat membawa kemajuan
Melahirkan rakyat yang memiliki modal intelek dan pekerja berpengetahuan
Menubuhkan Sekolah Bestari
Dilengkapkan dengan prasarana teknologi maklumat
Mengubahsuai kurikulum untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif
1
1
1
1
1
1
1[Mana-mana 2 x 1 m]

[2M]
1(e)
 Kesan negatif globalisasi


F1
Jenayah siber berleluasa
1

F2
Berlaku penyelewengan maklumat
1

F3
Ancaman musuh luar/menceroboh sistem maklumat
1

F4
Masyarakat yang mementingkan keseronokan semata-mata
1

F5
Melahirkan generasi yang tidak sihat/menyebabkan gejala sosial
1

F6
F7
F8

F9

F10
Memudaratkan perpaduan
Menyekat peluang pekerjaan
Meningkatkan jurang perbezaan antara penduduk bandar dan luar bandar
Meningkatkan jurang perbezaan antara negara maju dan negara sedang membangun
Meningkatkan gejala sosial
1
1
1

1

1


[Mana-mana Jawapan yang munasabah]
[2M]
Jata Negara /Bendera kebangsaan

BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA
TAJUK: JATA NEGARA & BENDERA KEBANGSAAN
3
Gambar di bawah menunjukkan bendera dan jata negara kita
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkXYVKD4lE1fEituEOWpaqm2wOWHEGtyZJ9n9PS-3x7sXtmYoGbenmsia


(a)
Siapakah yang mencipta bendera negara kita ?


     ...............................................................................................................................

[1 markah]

(b)
Berikan dua kepentingan Jata Negara Malaysia.


1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................

[2 markah]

(c)
Berdasarkan gambar di atas, jelaskan maksud lambang-lambang  berikut :


1.
Bintang berpecah empat belas
...............................................................................................................................

[1 markah]


2.
Bulan sabit
...............................................................................................................................

[1 markah]


3.
Dua ekor harimau
...............................................................................................................................

[1 markah]
(d)
Mengapakah  bendera kebangsaan diwujudkan ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

[2 markah]

(e)
Pada pandangan anda , apakah tindakan yang perlu diambil terhadap mereka   
yang  membinasakan bendera negara ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
[2 markah]


PERATURAN PEMARKAHAN
BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA
TAJUK: JATA NEGARA DAN BENDERA MALAYSIA
Soalan
Butiran
Markah
1(a)
Siapakah yang mencipta bendera negara kita ?

F1
F2
En Mohammad Hamzah
Arkitek kerajaan Johor
[Mana-mana 2 x 1 m]
1
1
[2M]
1(b)
Berikan dua kepentingan Jata Negara Malaysia.

F1
F2
F3
F4
F5
F6
Menunjukkan kesetiaan rakyat
Kesanggupan rakyat untuk berkorban
Kecintaan rakyat terhadap tanah air
Rakyat sentiasa bersemangat
Bersatu padu
Mempertahankan kedaulatan negara
[Mana-mana 2 x 1 m]
1
1
1
1
1
1
[2M]
1(c)
Berdasarkan gambar di atas, jelaskan maksud lambang-lambang  berikut :


  1. Bintang berpecah empat belas

F1
F2
Gabungan empat belas buah negeri
Dalam  Persekutuan Malaysia
[Mana-mana 1 x 1 m]
1
1
[1M]

  1. Bulan sabit

F1
F2
F3
Berwarna kuning
Melambangkan agama Islam
Agama rasmi persekutuan Malaysia
[Mana-mana 1 x 1 m]
1
1
1
[1M]


  1. Dua ekor harimau

F1
F2
Menyokong perisai
Keberanian
[Mana-mana 1 x 1 m]
1
1
[1M]
1(d)
Mengapakah  bendera kebangsaan diwujudkan ?

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Membangkitkan semangat perjuangan
Menimbulkan rasa bangga terhadap negara
Dikenali sebagai Jalur Gemilang
Dikibarkan semasa adat istiadat rasmi
Tanda ketaatan rakyat kepada raja dan Negara
Lebih patriotic dan bersemangat
Simbol perpaduan/kebanggaan dan kedaulatan
[mana-mana munasabah]
[Mana-mana 2 x 1 m]
1
1
1
1
1
1
1
[2M]
1(e)
Pada pandangan anda , apakah tindakan yang perlu diambil terhadap mereka  yang  membinasakan bendera negara ?


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Melucutkan kewarganegaraan
Menjalani sesi kaunseling
Mengenakan perkhidmatan masyarakat
Hukuman penjara
Denda
Buang daerah / negeri
Dibicarakan di mahkamah atas tuduhan menghina negara
Ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA)  atas tuduhan mencetuskan huru hara
Melucutkan kewarganegaraan
[mana-mana munasabah]
[Mana-mana 2 x 1 m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2M]


Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation