lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Wednesday, November 12, 2014

Kertas 3 JPN Kelantan

Aspek
Perincian
Catatan/Remarks
1
Latar Belakang demokrasi berparlimen
5 m
2
Maksud demokrasi berparlimen

3
Ciri-ciri demokrasi berparlimen
15 m
4
Kepentingan perlembagaan kepada negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
15 m
5
Tujuan dan Kaedah Pindaan Perlembagaan
15 m
6
Bidang tugas Yang Di-Pertuan Agong
10 m
7
Konsep, Ciri-ciri dan fungsi badan-badan berikut :
  1. Badan Perundangan (Judisiari)
  2. Badan Pelaksanaan (Eksekutif)
  3. Badan Kehakiman (Legislatif)
30 m
8
Konsep pilihan raya dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia
10 m
9
Manfaat pilihan raya kepada negara
10 m
10
Konsep & bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
15 m
11
Kebaikan/kepentingan/faedah/manfaat sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia
10 m
12
Kebaikan/ kepentingan pengagihan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
10 m
13
Kejayaan yang Malaysia peroleh melalui amalan demokrasi berparlimen
10 m
14
Usaha memantapkan pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di negara kita @  Peranan warganegara Malaysia menjayakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
10 m
15
Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut
10 m
16
Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
5 m
17
Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan :
  1. Pengetahuan yang diperoleh
  2. Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
  3. Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia harmoni dan stabil

5 m


Soalan 1
(Latar Belakang demokrasi berparlimen)                    (5 markah)    
                  Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Terdapat dua corak pemerintahan negara demokrasi, iaitu  Sistem Raja Berperlembagaan dan Sistem Republik. Sistem Raja Berperlembagaan mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi peringkat negara dan negeri. Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri. Sistem Republik menolak institusi beraja dan diketuai oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya.

Soalan 2
(Maksud demokrasi berparlimen)                                  (5 markah)

Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Raja-Raja Melayu  menjadi lambang taat setia rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen rakyat berpeluang membentuk  kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya.Soalan 3
(Ciri-ciri demokrasi berparlimen)                                   (15 markah)
Ciri-ciri demokrasi berparlimen ialah Yang di-Pertuan Agong pemerintah tertinggi negara manakala diperingkat negeri ialah  sultan atau raja. Yang di-Pertuan Agong akan dibantu oleh Perdana Menteri manakala sultan oleh Menteri Besar. Rakyat terlibat dalam pemerintahan dan Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Rakyat juga berpeluang membentuk kerajaan dan bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Di samping itu, rakyat juga berhak menyokong, mengekal dan menukar kerajaan melalui pilihan raya. Pemerintahan dalam sistem demokrasi berparlimen berasaskan perlembagaan dan membenarkan perlembagaan dipinda. Di samping itu, menjaga hak kebebasan rakyat yang membenarkan parti-parti politik dibentuk dan menyertai pilihan raya. Di samping itu, terdapat Parlimen yang terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Demokrasi berparlimen juga berasaskan konsep Raja Berperlembagaan.

Soalan 4
(Kepentingan Perlembagaan kepada negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen)                        (15 markah)

            Kepentingan perlembagaan kepada negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen ialah menjamin kestabilan sesebuah negara. Selain itu, perlembagaan menentukan bentuk kerajaan dan menjadi panduan kepada kerajaan supaya pemerintahannya menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat. Perlembagaan menjamin taat setia rakyat kepada negara. Perlembagaan juga menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat. Contohnya, hak kebebasan berpersatuan, beragama dan memiliki harta. Kepentingan lain ialah perlembagaan memperuntukkan peranan Yang di-pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak tanpa mengabaikan hak-hak kaum lain. Perlembagaan menjamin kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Perlembagaan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri dan dengan situasi ini, pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa ada perbalahan.


\
Soalan 5
(Tujuan  dan kaedah pindaan perlembagaan oleh Parlimen Malaysia dalam sIstem pemerintahan demokrasi berperlimen.)  (15 markah)

 Tujuan  pindaan perlembagaan dibuat oleh  Parlimen Malaysia  adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga keselamatan negara dan melicinkan urusan pentadbiran negara

Selain itu  pindaan juga  bertujuan supaya perlembagaan sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa. Pindaan  ini menjadikan perlembagaan  sebagai undang- undang yang munasabah dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela  hati
Terdapat  empat kaedah pindaan perlembagaan oleh Parlimen. Kaedah pertama melibatkan persetujuan majoriti lebih suara dua pertiga dewan parlimen dan persetujuan Majlis Raja- Raja. Perkara pindaan yang termasuk dalam kaedah ini ialah Tugas dan Kuasa Majlis Raja- Raja Melayu, kewarganegaraan  dan perubahan sempadan negeri

 Manakala kaedah kedua  melibatkan persetujuan majority lebih dua pertiga dewan parlimen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah. Perkara  yang dipinda  seperti keanggotaan dan bidang kuasa mahkamah tinggi di Sarawak  dan Sabah.

Kaedah ketiga  pula  ialah  melibatkan persetujuan lebih suara dua pertiga  dewan parliman. Manakala, kaedah keempat pula  melibatkan persetujuan lebih suara dewan parlimen. Antara pindaannya berkaitan dengan kewarganegaraan, bentuk sumpah, ikrar,pemilihan dan persaraan ahli dewan Negara serta persempadanan pilihanraya.Soalan 6
(Bidang Kuasa Yang di-Pertuan Agong)                     (10 Markah)

Yang di-Pertuan Agong  ialah  ketua negara Malaysia, baginda berperanan mengetuai Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Baginda bertindak mengikut perlembagaan Malaysia, di mana baginda boleh memanggil dan membubarkan parlimen. Yang di-Pertuan Agong juga  merupakan Kuasa tertinggi dalam Angkatan Tentera. Baginda boleh mengampun dan menangguhkan hukuman oleh Mahkamah Tentera. Bidang kuasa baginda yang lain  menjaga, memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Baginda berkuasa menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu bersidang. Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong juga merangkumi  Ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan, Sabah dan Sarawak. Baginda juga berkuasa melantik Perdana Menteri, memecat menteri dan timbalan menteri atas nasihat Perdana Menteri.

Soalan 7
(Ciri/Fungsi Badan-badan Kerajaan)
a) Badan Perundangan/Legislatif
Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh badan
perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Fungsi badan perundangan, menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Parlimen ialah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat.
Dewan Negara merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita.  Ahli Dewan Negara digelar Senator yang mewakili setiap negeri. Mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.  Seseorang senator memegang jawatan bagi tempoh tiga tahun dan  mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahunTaraf Senator sama dengan Ahli Parlimen dan boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri.
b) Badan Pelaksanaan/Eksekutif
Badan Pelaksana terdiri daripada Jemaah Menteri atau Kabinet. Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara. Tugas Jemaah Menteri adalah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri meupakan Ketua Jemaah Menteri. Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian.
Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan. Setiap kementerian diketuai oleh seorang Menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik. Menteri yang tidak diberkan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai Menteri Tak Berportfolio.
Perkhidmatan awam di Malaysia diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara. Beliau bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. Beliau dibantu oleh kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai pegawai perkhidmatan awam.

c) Badan Kehakiman/Judisiari

Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit. Perkara jenayah juga melibatkan kanun keseksaan. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan pihak badan pelaksana. Badan Kehakiman juga berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri.
         Semua hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik supaya  hakim dilindungi daripada pengaruh politik untuk menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang.
        Penasihat undang-undang kerajaan ialah Peguam Negara yang berperanan sebagai Pendakwa Raya atau Peguam Bela bagi kerajaan dan dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-undang dan Kehakiman.

Soalan 8.
(Konsep pilihan raya dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen)
Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat samada di peringkat negeri atau persekutuan. Terdapat dua jenis pilihan raya di Malaysia iaitu Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil yang diadakan untuk memilih Ahli Dewan Undangan Negeri dan Ahli Dewan Rakyat. Pilihan Raya Umum diadakan serentak di seluruh Malaysia kecuali di Sabah dan Sarawak yang menjalankan pilihan raya berasingan bagi memilih Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri mereka. Pilihan Raya Kecil diadakan apabila berlaku kekosongan pada mana-mana kerusi parlimen atau DUN hasil daripada kematian, perletakan jawatan dan perlucutan jawatan dan biasanya diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak. Kesemua proses pilihan raya ini dijalankan secara sulit dengan menggunakan prosedur telus dan teratur. Proses pengiraan undi dibuat secara terbuka dan direkodkan. Calon yang mendapat undi terbanyak dikira sebagai pemenang.

Soalan 9
(Manafaat pilihan raya kepada rakyat dan negara)

Pilihan raya mendidik pemimpin bertanggung jawab apabila diberi mandat, dan akan hilang mandat jika tidak bertanggung jawab. Melalui pilihan raya akan berlaku persaingan sihat di kalangan ahli politik untuk membantu rakyat. Pilihanraya juga  menjadikan rakyat bertanggung jawab untuk memilih pemimpin. Rakyat berpeluang memilih parti politik yang baik untuk membentuk kerajaan. Saya juga berpendapat melalui pilihan raya, mana-mana individu berpeluang untuk menjadi calon. Idea-idea baharu dapat dipraktikkan oleh pemimpin-pemimpin baharu. Pilihan raya memberi peluang rakyat untuk samada mengekalkan atau menukarkan kerajaan. Saya juga berpendapat pilihan raya  memberi peluang parti politik menyediakan  menifesto atau akur janji untuk rakyat. Akhirnya, pilihan raya mendidik rakyat untuk mengambil tahu perkembangan politik  semasa yang berlaku di negara kita, dan menentukan corak pemerintahan demokrasi yang tulin melalui pilihan raya.
Soalan 10
(Konsep dan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri)
(15 markah)
Malaysia merupakan sebuah Negara persekutuan. Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah Kerajaan Persekutuan serta beberapa buah Kerajaan Negeri. Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.
Kerajaan Persekutuan berkuasa dalam pentadbiran negara meliputi aspek ekonomi, sosial, keselamatan dan pendidikan. Kuasa eksekutif bagi  Kerajaan Persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Jemaah Menteri pula menjalankan kuasa bagi pihak Yang di-Pertuan Agong yang diketuai oleh Perdana Menteri.
Kerajaan Negeri berkuasa dalam pentadbiran negeri. Badan Pelaksana Negeri terletak pada Sultan atau Yang Dipertua  Negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan menjalankan pentadbiran bagi pihak Sultan atau Yang Dipertua Negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Majlis Tertinggi dan Kabinet diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Menteri Besar atau Ketua Menteri  dilantik oleh Sultan atau YDP Negeri.
Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan mengikut Senarai Persekutuan meliputi Hal Ehwal Luar Negeri, Pertahanan, Keselamatan Dalam Negeri dan lain-lain. Manakala bidang kuasa Kerajaan Negeri pula mengikut Senarai Negeri merangkumi Undang-Undang Islam, Tanah dan sebagainya.
Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mengikut Senarai Bersama merangkumi Kebajikan Sosial, Biasiswa, Taman Negara dan lain-lain.


Soalan 11
(Kebaikan/Kepentingan/Faedah/Manfaat sistem demokrasi berparlimen)
(10 markah)
Sistem demokrasi Berparlimen banyak memberi kebaikan kepada negara  dan rakyat. Negara akan menjadi aman dan terhindar dari berlakunya perpecahan kaum. Hal ini akan menarik ramai pelabur asing dan mereka akan menanam modal di negara kita. Melalui Sistem demokrasi berparlimen juga rakyat bebas bersuara. Mereka bebas memilih pemimpin dan ini akan menjamin kestabilan politik dalam negara. Ramai pelancong asing akan datang dan hal ini akan menaikkan  imej negara . Malaysia akan dapat bersaing di peringkat antarabangsa dalam semua bidang.

Soalan 12
(Kebaikan/kepentingan pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri.)                                     (10 markah)
Kebaikan pengagihan kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri mewujudkan keadaan politik yang lebih stabil. Di samping itu, akan mewujudkan pentadbiran yang seragam. Seterusnya, pengagihan kuasa juga akan menyebabkan pentadbiran menjadi lebih cekap. Pembangunan antara negeri akan menjadi lebih mantap. Selain itu, perpaduan akan menjadi lebih erat di kalangan rakyat. Pengagihan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri juga akan menyebabkan program pembangunan menjadi lebih lancar. Hal ini juga dapat memupuk semangat taat setia kepada negara. Keamanan negara akan dapat dikekalkan. Seterusnya, keharmonian masyarakat tetap terpelihara. Akhir sekali, pengagihan ini dapat mengurangkan beban kerajaan pusat.Soalan 13
(Kejayaan yang diperoleh Malaysia melalui amalan demokrasi berparlimen sehingga Malaysia dihormati di persada antarabangsa.)
(10 markah)
Amalan demokrasi berparlimen dapat mewujudkan kestabilan politik yang menyebabkan negara kita dapat mengamalkan dasar dasar berkecuali.  Amalan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen telah menjadikan Malaysia pusat tumpuan pelaburan antarabangsa akibat kemakmuran ekonomi negara.    Amalan sistem demokrasi yang mementingkan perpaduan kaum telah menjadikan Malaysia dihormati sebagai negara aman dan damai. Selain itu, amalan pilihan raya yang telus berjaya melahirkan pemimpin yang berwibawa dan terserlah sebagai tokoh dihormati di peringkat antarabangsa. Sistem pemerintahan demokrasi yang berjaya membangunkan bidang sosial dan pendidikan telah menyebabkan Malaysia menjadi hub pendidikan antarabangsa. .        Amalan demokrasi berparlimen yang berjaya meningkatkan ekonomi telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk Negara Dunia Ketiga.. Amalan demokrasi berparlimen yang berjaya membentuk identiti Malaysia menyebabkan Malaysia dianggap sebagai Negara berbilang kaum yang paling unik.. Amalan memberikan kebebasan telah melahirkan masyarakat berminda kelas  pertama.

Soalan 14
  1. Usaha memantapkan perlaksanaan sistem demokrasi berparlimen

  1. Peranan warganegara Malaysia menjayakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen)
(10 markah)

Usaha bagi memantapkan pelaksanaan demokrasi berparlimen di negara kita ialah senantiasa menghormati keluhuran perlembagaan negara. Selain itu, kita haruslah mempertahankan kedaulatan negara dari diceroboh. Seterusnya mengadakan kempen kesedaran mengenai kepentingan daripada pengamalan demokrasi berparlimen di negara kita. Kita juga seharusnya menyemai semangat cinta akan negara di kalangan rakyat. Semangat perpaduan diperkukuhkan di kalangan masyarakat agar kedaulatan negara terpelihara. Kita dilarang menimbulkan isu-isu sensitif dan sentiasa berpegang teguh dengan nilai sejagat. Pengenalan dakwat kekal semasa pilihan raya juga merupakan usaha kerajaan dalam memantapkan pelaksanaan demokrasi berparlimen. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas perlu dilaksanakan untuk membanteras golongan pelampau dalam negara.

Peranan yang perlu ada dalam diri setiap warganegara bagi menjayakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen adalah dengan mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu, kita juga haruslah menyokong dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Seterusnya, kita mestilah meningkatkan semangat jati diri agar tidak terpengaruh dengan gejala negatif. Setiap warganegara perlu menghormati pemimpin negara dan mengamalkan semangat toleransi serta meningkatkan ilmu pengetahuan. Kita haruslah berusaha meningkatkan taraf hidup. Akhir sekali, mewujudkan perpaduan antara kaum dan mengutamakan rundingan dalam menyelesaikan masalah.Soalan 15
(Cabaran Malaysia hadapi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut)
(10 markah)

            Cabaran yang dihadapi ialah berlakunya masalah rasuah dalam proses pemilihan pemimpin. Rakyat juga tidak diberi kebebasan bersuara secara mutlak. Pilihanraya juga tercemar dengan tindakan pihak-pihak tertentu yang sering mengadakan protes atau demonstrasi jalanan. Rakyat juga mudah terpengaruh dengan idea media sosial baru. Selain itu,institusi beraja akan turut dipersendakan dan perpaduan kaum akan sukar dicapai. Segelintir rakyat juga kurang menghayati semangat patriotik.

            Untuk mengatasi cabaran di atas pihak SPRM mestilah menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas untuk membendung masalah rasuah. Selain itu, akta baru perlu digubal bagi membendung hak kebebasan bersuara yang melampau. Peranan SPR perlu dimantapkan lagi, bagi menjamin pilihanraya yang lebih adil. Pihak polis perlu memperketatkan pemberian permit dan mengambil tindakan yang lebih tegas kepada penganjur yang mengadakan perhimpunan. Rakyat pula perlu diberi ilmu keagamaan yang secukupnya supaya dapat menilai baik buruk bahan yang terdapat dalam media sosial terkini. Manakala pihak-pihak yang mempersendakan institusi beraja perlulah menerima hukuman setimpal. Seluruh rakyat perlu mengamalkan konsep 1 Malaysia dan mengamalkan penghayatan Rukun Negara secara mendalam.
Soalan 16
(Nilai-nilai murni & Iktibar daripada perlaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen)                          (5 markah)

            Nilai-nilai dan iktibar yang boleh diambil daripada pelaksanaan sistem pemerintahan  demokrasi  berparlimen ialah memilih pemimpin yang benar-benar layak untuk memimpin negara. Setiap warganegara bertanggungjawab memilih pemimpin yang jujur,dan amanah agar dapat membina negara yang berintegriti. Setiap rakyat mesti menghormati pemimpin negara agar pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Kita mesti memikul tanggungjawab mengekalkan keamanan negara supaya keadaan politik negara menjadi stabil. Kita mestilah menghormati hak asasi dan kebebasan individu supaya setiap rakyat dapat membuat keputusan untuk mengekalkan  kerajaan berwibawa. Kita hendaklah mematuhi undang-undang negara agar keselamatan negara terjamin. Sebagai warganegara yang baik, kita mestilah menghormati agama dan budaya kaum lain agar konsep 1 Malaysia dapat dihayati oleh setiap warganegara.SOALAN 17 : KESIMPULAN
(Kesimpulan keseluruhan isi yang dibincangkan)               (5 markah)
a. Pengetahuan yang diperoleh
             Pengetahuan yang diperoleh ialah sistem ini merupakan  satu sistem pemerintahan yang membolehkan rakyat memilih pemimpin dan kerajaan melalui pilihan raya. Kerajaan yang memerintah perlu menunaikan tanggungjawab terhadap rakyat. Di samping itu,  rakyat berpeluang membentuk sebuah kerajaan yang teguh.

b. Iktibar kepada diri bangsa dan negara
            Nilai murni  dan patriotisme yang diperoleh dengan memupuk semangat cinta akan negara. Kestabilan negara bergantung kepada permuafakatan antara rakyat dengan kerajaan. Di samping itu, negara terus dihormati kerana kestabilan politik. Kita hendaklah berganding bahu untuk memajukan negara dan bangsa.

c. Harapan menjadi bangsa dan negara Malaysia harmoni dan stabil
            Saya berharap agar negara akan terus aman dan makmur. Selain itu, kerajaan  yang adil dapat dikekalkan hasil kerjasama dalam kalangan rakyat. Perasaan setia dan bangga perlu diteruskan oleh generasi akan datang.


Sunday, October 26, 2014

BAB 9 : CABARAN MASA DEPAN GLOBALISASI


9.8  GLOBALISASI

1
(a)      Apakah maksud globalisasi?1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................


[2 markah]

(b)
Nyatakan faktor yang menjadi pemangkin arus globalisasi?


1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................


[2 markah]

(c)
Jelaskan cabaran globalisasi yang dihadapi oleh negara Malaysia?


1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................


[2 markah]

(d)
Nyatakan langkah yang telah diambil oleh Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi?.


1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................

[2 markah]

(e)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan-kesan negatif yang mungkin timbul daripada perkembangan arus globalisasi?


1.
...............................................................................................................................2.
...............................................................................................................................
[2 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN
TAJUK: GLOBALISASI

Soalan
Butiran
Markah
1(a)
Maksud Globalisasi


F1
Merujuk pada perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan
1

F2
Disebabkan oleh kepesatan atau kepantasan perkembangan teknologi maklumat
1

F3
Segala aspek penting dari segi ekonomi dan sosial
1

H3a
H3b
F4

F5

F6

Seperti barangan/modal/tenaga manusia/kemahiran/nilai
Menyeberangi sempadan dalam masa yang begitu singkat
Perubahan meliputi skop yang luas dihubungkan dengan kemajuan teknologi
Globalisasi menjadi kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan
Globalisasi akan meningkatkan  jurang di dalam negara antara bandar dan luar bandar

 [Mana-mana 2 x 1 m]

1
1

1

1

1[2 M]

1(b)
Faktor pemangkin globalisasi


F1
Peralatan teknologi baru
1

F2
Ciptaan komputer dan internet
1

F3
Perkembangan teknologi telekomunikasi
1

F4
Telefon mudah alih
1

F5
Kos pengangkutan yang semakin murah
1

F6
Pembinaan prasarana ICT oleh kerajaan
1

F7
Pelancaran Projek Koridor Raya Multimedia (MSC)
1


[Mana-mana 2 x 1 m]
[2M]

1(c)
Cabaran globalisasi
F1   Kekurangan teknologi moden
F2   Kekurangan ilmu pengetahuan
F3   Kekurangan prasarana dan infrastruktur
F4  Persaingan hebat daripada negara-negara maju
F5  Ancaman musuh dari dalam dan luar negara
F6  Sikap setengah golongan yang kurang pro aktif
F7  Ramai golongan intelektual tempatan berkhidmat di luar negara


1
1
1
1
1
1
1

[2 M]

1(d)
Langkah menghadapi globalisasi


F1 
Menyediakan prasarana ICT
1

F2
Bertujuan merebut peluang dan faedah yang dihasilkan oleh ICT
1

F3
Mempromosikan penggunaan ICT
1

F4
Melancarkan projek  Koridor Raya Multimedia
1

F5
MSC memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital
1

F6
Memperuntukkan belanjawan
1

F7
Sebanyak 5.2 bilion bagi projek berasaskan ICT
1

F8
RM 1 Billion untuk projek ICT di luar bandar
1

F9
Menekankan konsep K-ekonomi
1

F10
F11
F12

F13
F14
F15
Ekonomi berlandaskan ilmu pengetahuan
Bagi mencipta nilai baru yang dapat membawa kemajuan
Melahirkan rakyat yang memiliki modal intelek dan pekerja berpengetahuan
Menubuhkan Sekolah Bestari
Dilengkapkan dengan prasarana teknologi maklumat
Mengubahsuai kurikulum untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif
1
1
1
1
1
1
1[Mana-mana 2 x 1 m]

[2M]
1(e)
 Kesan negatif globalisasi


F1
Jenayah siber berleluasa
1

F2
Berlaku penyelewengan maklumat
1

F3
Ancaman musuh luar/menceroboh sistem maklumat
1

F4
Masyarakat yang mementingkan keseronokan semata-mata
1

F5
Melahirkan generasi yang tidak sihat/menyebabkan gejala sosial
1

F6
F7
F8

F9

F10
Memudaratkan perpaduan
Menyekat peluang pekerjaan
Meningkatkan jurang perbezaan antara penduduk bandar dan luar bandar
Meningkatkan jurang perbezaan antara negara maju dan negara sedang membangun
Meningkatkan gejala sosial
1
1
1

1

1


[Mana-mana Jawapan yang munasabah]
[2M]
Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation