lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Friday, October 24, 2008

Soalan dan skema jawapan Soalan struktur Percubaan SPM Pahang

1 (a)Apakah maksud tamadun?

Soalan

1 (a)Butiran Markah
-Berasal daripada bahasa Arab iaitu perkataan mudun dan madain
-Madana iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar
-Perkataan bahasa Inggeris iaitu Civilization
-Berasal daripada bahasa Greek iaitu Civitas yang bermaksud bandar
-Peradaban manusia

(b)Berikan tiga ciri masyarakat bertamadun

-Petempatan kekal
-Kehidupan berorganisasi
-Sistem pemerintahan
-Pengkhususan pekerjaan
-Agama dan kepercayaan
-Bahasa dan tulisan

(c)Namakan dua sungai yang penting dalam pembentukan tamadun
awal manusia.

-Sungai Euphrates
-Sungai Nil
-Sungai Indus
-Sungai Hwang Ho

d ) Pada pendapat anda,mengapakah masyarakat awal memilih lembah
sungai untuk membina petempatan kekal?

-Kesuburan tanah untuk tujuan pertanian
-Kemudahan bekalan air
-Kemudahan bekalan makanan
-Kemudahan pengangkutan dan perhubungan

No comments:

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation