lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Sunday, August 2, 2009

Contoh Jawapan Esei untuk SPM 2009

(a) Bagaimanakah kerajaan Abbasiyah berjaya diasaskan pada tahun 750 M? [6 markah]

Kerajaan Abbasiyah diasaskan pada tahun 750 Masihi bersamaan 132 Hijrah dengan pertolongan

pelbagai pihak, terutamanya puak Syiah melalui suatu revolusi yang dipanggil Revolusi

Abbaysiyah.

Pada peringkat awal gerakan ini telah ditaja oleh Ali bin Abdullah yang bergerak secara sulit.

Semasa zaman Khalifah Umar Abdul Aziz gerakan ini telah dijalankan secara terbuka.

Golongan telah menggunakan nama Ahlul Bait ( keluarga Nabi Muhammad s.a.w ) untuk

mendapatkan sokongan.

Bandar Khurasan,Kufah dan Humaimah telah dijadikan sebagai pusat operasi.

Revolusi ini mula dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani dan berpusat di Khurasan dan Salamah

al-Khallal yang berpusat di Kufah.

Pada tahun 750 Masihi, mereka telah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyyah dan

mendirikan kerajaan baru yang dipanggil kerajaan Abbasiyah.


(b ) Terangkan lima faktor yang membantu Kota Baghdad muncul sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah. [10 markah]

Faktor yang membolehkan Kota Baghdad muncul sebagai sebuah pusat kegiatan intelektual

pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah ialah Berlaku kegiatan bercorak ilmiah yang pesat melalui

penulisan, terjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab.

Kegiatan ilmiah tersebut telah melahirkan ramai tokoh, ahli bahasa dan sastera yang serba boleh

serta tokoh lain dalam bidang ilmu lain, seperti astronomi, astrologi, matematik, perubatan, seni

muzik dan falsafah.

Sebuah institusi keilmuan telah ditubuhkan semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid iait

BaitulHikmah. Penubuhan Institusi ini juga telah membolehkan kota Baghdad muncul sebagai

sebuah pusat kegiatan intelektual pada zaman kerajaan Bani Abbasiah.

Institusi ini telah mengalami perkembangan yang pesat semasa pemerintahan Al-Makmun.

Kegiatan utama Baitulhikmah ini ialah untuk memperterjemahkan karya falsafah dan sains

terutamanya bahasa Yunani.

Usaha-usaha perterjemahan karya-karya dalam bahas Yunani, Sanskrit dan suriani telah

mengalakkanlagi perlkembangan intelektual pada waktu itu di kota Baghdad.

Kegiatan penulisan yang dilakukan adalah adalah mengikut tiga tahap iaitu :

Tahap pertama – mencatat segala idea atau percakapan, Tahapkedua – mengumpulkan segala

idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi Muhammads.a.w ke dalam sebuah buku.

Tahap ketika ialah Mengarang – ia dilakukan dengan teliti kerana segala yang dicatatkan itu diatur

ke dalam bahagian dan bab tertentu, serta berbeza antara satu sama lain.

Golongan ulama juga turut terlibat dalam bidang penulisan, contohnya pada tahun 761 Masihi,

ramai ulama telah mulamenyusun hadis dan menghasilkan Tulisan dalam bidang fekah, tafsir,

sejarah dan sebagainya.

Perkembangan bidang intelektual ini telah memperlihatkan orang Islam bukan sahaja

memperterjemahkan malah mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang

diterjemahkan ke dalambahasa Arab.

Mereka juga telahmembuat penambahan dan pembaharuan yang sangat tinggi nilainya.


(c) Berdasarkan pencapaian kerajaan Islam, bagaimanakah generasi hari ini dapat menjadikan

Malaysia sebagai sebuah pusat ilmu pegetahuan yang terkemuka di dunia [4 markah]


Generasi hari ini dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat ilmu pegetahuan yang terkemuka di dunia dengan menguasai menguasai bahasa Inggeris dan bahasa lain yang penting di dunia.

Mereka juga perlu memperterjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan kepada bahasa melayu agar semua penduduk di Malaysia akan memperolehi manfaat dari usaha tersebut.

Generasi hari ini juga perlu mempunyai kebolehan mengolah buku yang diterjemahkan dengan menambahbaikan lagi terhadap buku yang diterjemah.

Generasi hari ini juga perlu menguasai pelbagai bidang dan cabang ilmu yang terdapat pada hari ini agar pengetahuan mereka tidak terbatas kepada sesuatu ilmu sahaja

Mereka harus berani Meneroka bidang-bidang baru yang belum diterokai oleh bangsa lain agar Negara kita berada di barisan depan di dalam bidang baru tersebut.

Generasi hari ini juga perlu menghasilkan banyak karya-karya sendiri hasil daripada penyelidikan yang berterusan

Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat ilmu pengetahuan semua generasi hari ini perlu berfikiran terbuka dan mampu berfikir tentang sesuatu pekara sera dapat manfaat ilmu tersebut kepada Negara.No comments:

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation