lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Saturday, July 17, 2010

Soalan Ramalan SPM 2010 - Tema 1

Soalan 6 ( a )Terangkan konsep mandat yang terdapat di dalam Tamadun Hwang Ho
F1 Percaya bahawa Dinasti Baru telah
mendapat mandat daripada
H1a tuhan yang memerintah.
F2 Jika raja memerintah dengan adil,
H2a kerajaan dan rakyat akan menikmati
kemakmuran.
F3 Kuasa pemerintah adalah dari tuhan.
F4 Raja yang adil akan mendapat
H4a mandat dari tuhan.
F5 Raja yang zalim akan
H5a kehilangan mandat
F6 Kehilangan mandat dialamatkan dengan H6a bencana alam,
H6b penyakit dan lain-lain.
F7 Rakyat boleh memberontak untuk
menjatuhkan raja-raja yang
H7a kehilangan mandat

Soalan 6 ( b ) Jelaskan bentuk pemerintahan Feudal yang diamalkan oleh Dinasti Chao?
F1 Dalam urusan pentadbiran raja dibantu
oleh golongan bangsawan dan
H1a pegawai kerajaan bagi wilayah di luar
pusat pentadbiran.
H1b Golongan bangsawan telah
dipertanggungjawab untuk mentadbir wilayahnya.
F2 Oleh itu golongan bangsawan ini berhak
mewujudkan sistem pentadbirannya
sendiri dalam hal seperti
H2a cukai,
H2b pertahanan dan
H2c undang-undang.
F3 Sistem ini juga telah dilaksanakan oleh
Dinasti Chou setelah mereka merampas
H3a kuasa daripada Dinasti Shang.
F4 Raja-raja Dinasti Chou membahagikan
pemilikan tanah mereka kepada
wilayah-wilayah dan
H4a melantik pembesar tempatan di setiap
wilayah ini.
F5 Raja-raja Dinasti Chou mengikat
pembesar tempatan melalui
H5a ikrar taat setia kepada pemerintah
Chou, di samping memberikan
H5b hadiah seperti kereta kuda,
H5c senjata gangsa,
H5d hamba dan
H5e binatang.
F6 Mereka juga diminta melindungi raja
dan memberikan
H6a bantuan tentera pada masa perang.
F7 Pembesar tempatan juga diberikan hak
untuk bertindak sebagai
H7a ketua agama untuk menjalankan
upacara pengorbanan.

Markah maksimum 7 M

Soalan 6 ( c ) pada pandangan anda, apakah fungsi tulang Oracle dalam tamadun Hwang Ho

F1 Terdapat jumpaan tulang binatang dan
H1a kulit kura-kura di Anyang.
F2 Tulang ini dikenali sebagai tulang oracle
yang berfungsi untuk
H2a meramal sesuatu keadaan.
F3 Golongan bomoh yang terlibat dalam
H3a upacara penilikan akan
H3b meletakkan tulang ini di atas unggun api H3c sehingga timbul rekahan dan
H3d ia ditafsirkan dan disabitkan dengan
sesuatu kejadian.

Markah maksimum 5 M


Soalan 3 ( a ) Terangkan Tujuan dan ciri-ciri sukan olimpik yang diadakan di Athens pada tahun 776 S.M? ( 8M )

F1 Bidang sukan juga tidak ketinggalan yang
diwarisi daripada tamadun awal,
H1a contohnya Sukan Olimpik yang dijalankan
oleh masyarakat Yunani pada tahun 776 S.M. di Olimpia.
F2 Sukan olimpik tersebut diadakan empat
tahun sekali yang bertujuan untuk
H2a mengingati tuhan Zeus.
Antara Negara kota yang terlibat dalam
sukan tersebut ialah
H2a Athens,
H2b Sparta,
H2c Corinth,
H2d Thebes,
H2e Olimpia dan
H2f Argos.

Markah maksimum 8 M

Soalan 3 ( b ) Jelaskan apakah corak pendidikan yang diamalkan di Rom? ( 7M )

F1 Bagi tamadun Rom pendidikan amat
menekankan aplikasi ilmu yang pratikal dan
H1a semangat setia kepada Rom.
F2 Ini menyebabkan Rom sangat terkenal
dengan penyediaan infrastuktur dan
H2a kemudahan awam yang berupaya
H2b memberikan kesejahteraan hidup kepada
masyarakatnya.
F3 Di peringkat awal pendidikan di Rom adalah
diserap atau dipengaruhi oleh
H3a pendidikan Yunani.
F4 Pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan
telah mengalami pertumbuhan yang pesat
di Bandar-badar di seluruh empayar Rom.
F5 Pusat-pusat pendidikan ini telah melahirkan
H5a ramai jurutera yang dapat membina sistem
H5b pengairan,
H5c bangunan, dan
H5d jalanraya. Ia juga telah melahirkan ahli
H5e falsafah dan sejarawan yang telah menulis
H5f tentang sejarah kegemilangan tamadun
Rom.

Markah maksimum 7 M

Soalan 3 ( c )Terangkan sistem pendidikan di dalam Tamadun Yunani ( Athens )

F1 Pendidikan dalam tamadun Yunani
terutamanya di Athens adalah bertujuan
H1a untuk melahirkan manusia yang seimbang
pencapaiannya dari sudut
H1b rohani dan
H1c jasmani.
F2 Bagi masyarakat Athens, manusia yang
cemerlang ialah manusia yang dapat
H2a memenuhi tututan mental dan
H2b fizikal.
F3 Hanya manusia yag cemerlang yang boleh
dianggap dapat memberikan
H3a sumbangan kepada kesejateraaan manusia.
F4 Masyarakat Athens lebih menitikberatkan
H4a pendidikan,
H4b sukan,
H4c muzik,
H4d kesusasteraan,
H4e seni berpidato,
H4f membaca,
H4g menghafal, dan
H4h menulis.

No comments:

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation