lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Monday, April 11, 2011

Soalan dan jawapan Morning test Tingkatan 5

Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

OBJEKTIF

1. Pada bulan Mei 1928, kumpulan petani telah menyerang bangunan

kerajaan di Kuala Berang dan berjaya mendudukinya.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah punca serangan

tersebut ?

(ms 42)

A British menghapuskan kuasa pembesar negeri

B British mengugut untuk menurunkan takhta sultan

C Penduduk mahu mengusir British dari Terengganu

D Pengenalan undang-undang tanah British

2. Novel Pengarang

Anak Mat Lela Gila Ishak Hj. Muhammad

Antara berikut, manakah isu yang dibangkitkan menerusi novel tersebut ?

(ms 33)

I Mencintai tanah air

II Menghargai warisan bangsa

III Memperjuangkan emansipasi wanita

IV Mementingkan pendidikan moden untuk wanita

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

· Menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda Melayu


3

  • Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu.

Pertubuhan X

Namakan pertubuhan X di atas?

(ms 56)

A Kesatuan Melayu Muda

B Kesatuan Melayu Singapura

C Persatuan Sahabat Pena Malaya

D Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak

4. Siapakah yang bertanggung jawab melantik Menteri Besar

mengikut Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu?

(ms 86)

A. Rakyat

B. Sultan

C. Jemaah Menteri

D. Majlis Mesyuarat Kerja

5. Mengapakah Persatuan Sahabat Pena Malaya ( PASPAM) mendapat sambutan yang hangat di kalangan orang Melayu?

(ms 55)

A Kegiatannya bercorak politik

B. Perjuangannya menuntut kemerdekaan

C. Organisasinya mempunyai perlembagaan

D. Menggalakkan ahlinya bertukar-tukar fikiran

STRUKTUR

1

Haji Abdul Rahman Limbong merupakan seorang ulama yang berjuang menentang campurtangan British di Terengganu pada awal abad ke-20

(ms 42 – 45)

(a)

(i)

(ii)

Nyatakan tindakan Haji Abdul Rahman Limbong menentang pentadbiran British di Terengganu ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(2 markah)

(b)

(i)

(ii)

(iii)

Namakan tiga kawasan yang terlibat dalam peristiwa penentangan terhadap British di Terengganu

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

(3 markah)

(c)

(i)

(ii)

Apakah tindakan yang diambil oleh penduduk tempatan menentang British?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

(2 markah)

(d)

(i)

(ii)

Bagaimanakah pihak British menghadapi penentangan penduduk tempatan?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(2 markah)

(e)

(i)

Pada pandangan anda, mengapakah penentangan tersebut gagal?

…………………………………………………………………………………………

(1 markah)

[ 10 Markah ]

2

Nasionalisme di Tanah Melayu dicetuskan oleh beberapa faktor yang mendorong penduduk tempatan untuk terus menentang penjajahan.

(ms 45– 49)

(a)

(i)

(ii)

Apakah kesan sistem pendidikan Inggeris dan sekolah vernakular Melayu kepada penduduk tempatan?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(2 markah)

(b)

(i)

(ii)

Nyatakan dua dasar British yang menimbulkan persaingan kepada pendudukan tempatan.

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

(2 markah)

(c)

(i)

(ii)

(iii)

Bagaimanakah pendudukan Jepun menjadi pemangkin kepada gerakan nasionalisme di Tanah Melayu?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

(3 markah)

(d)

(i)

(Ii)

Senaraikan dua kepentingan mesin cetak dalam gerakan nasionalisme?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(2 markah)

(e)

(i)

Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme gagal dalam menentang penjajah?

………………………………………………………………………………………

(1 markah)

[ 10 Markah ]

ESEI

1

Pada awal abad ke-20, akhbar,majalah dan novel berperanan membangkitkan kesedaran semangat kebangsaan dan memajukan bangsa Melayu.

(ms 50 – 53 )

(a)

Apakah isu sosial dan pendidikan yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar untuk memberi kesedaran kepada orang Melayu?

[ 7 Markah]

(b)

Nyatakan mesej yang terdapat dalam novel tulisan Ishak Haji Muhammad untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme di Tanah Melayu

[ 7 Markah]

(c)

Pada pandangan anda,mengapakah akhbar,majalah dan novel memainkan peranan penting dalam menggerakkan nasionalisme d Tanah Melayu?

[ 6 Markah]

2

Perjuangan nasionalisme di Tanah Melayu turut digerakkan oleh beberapa persatuan-persatuan Melayu yang bertujuan untuk membela kepentingan bangsa Melayu dalam pelbagai bidang.

( ms 54 – 57)

(a)

Jelaskan tentang penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) pada tahun 1934.

[ 6 Markah]

(b)

Terangkan matlamat perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM) dalam memberi kesedaran kepada penduduk di Tanah Melayu.

( 8 Markah]

(c)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Kongres

Melayu yang diadakan pada tahun 1939 dan 1940 di Tanah Melayu.

[ 6 Markah]

PERATURAN PEMARKAHAN

OBJEKTIF

1. D 2. A 3. A 4. B 5. C

STRUKTUR

1(a)

F1

F2

F3

F4

Tidak berpuas hati dengan sistem cukai

Tidak berpuas hati dengan sistem undang-undang tanah British

Mengetuai penduduk kampong membersihkan tanah

Membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

[2M]

1(b)

F1

F2

F3

F4

Kuala Telemong

Lubuk Batu

Kampung Pelam

Kuala Berang

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

[2M]

1(c)

F1

F2

F3

F4

Melancarkan penentangan bersenjata

Menyerang bangunan kerajaan

Berjaya menduduki bangunan kerajaan

Berkumpul dan bersiap sedia di Kuala Telemong untuk menentang British

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

[2M]

1(d)

F1

F2

F3

F4

F5

Dengan menggunakan nama dan kuasa Sultan

Menghantar tiga orang pembesar yang membawa perintah Sultan menawan semula Kuala Berang

Menangkap mereka yang terlibat

Memburu sesiapa sahaja yang menghalang

Menghantar sepasukan polis untuk menyerang penduduk tempatan

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

[2M]

1(e)

F1

F2

F3

F4

Menggunakan nama Sultan supaya rakyat tidak derhaka

Kekurangan ilmu

Tiada senjata moden

Mana-mana jawapan yang munasabah

Mana-mana 1 x 1m

1

1

1

1

1

[1M]

2(a)

F1

F2

F3

F4

F5

Melahirkan golongan intelek Melayu

Mereka mampu berfikir tentang kemajuan bangsa

Mereka menyedari perlunya sumbangan tenaga dan fikiran

Mereka menggunakan idea baru untuk memajukan diri

Menolak penjajahan Barat

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

[2M]

2(b)

F1

F2

F3

F4

F5

Menggalakkan sesiapa sahaja datang untuk melabur,berniaga,berdagang dan bekerja

Boleh menetap di Tanah Melayu

Kemasukan orang asing yang berterusan meningkatkan jumlah imigran

Mereka menguasai ekonomi Tanah Melayu

Orang Melayu kekal dengan pertanian padi

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

[2M]

2(c)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Konsep kawasan Kesemakmuran Asia

Menekankan kebebasan negara-negara Asia untuk menentukan kemajuan

Meningkatkan persaudaraan di kalangan negara-negara Asia

Menggalakkan orang tempatan bekerjasama dengan Jepun

Jepun berjanji akan memberi kemerdekaan

Mana-mana 3 x 1m

1

1

1

1

1

[3M]

2(d)

F1

F2

F3

F4

Penyebaran ilmu pengetahuan

Mendorong penentangan terhadap British

Melalui buku,akhbar,majalah dan kitab agama

Idea menentang penjajah dapat disebarkan

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

[2M]

2(e)

F1

F2

F3

F4

F5

Tiada kerjasama di kalangan peminpim

Rakyat tidak bersatu

Kesedaran politik masih rendah

Dasar penjajah yang menindas rakyat

Mana-mana jawapan yang munasabah

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

[1M]

ESEI

1(a)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu

Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan

Menyeru orang melayu supaya meninggalkan sifat negatif seperti memilih kerja dan tidak mahu berusaha

Menggalakkan tabungan di kalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak

Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan dan kerja tangan

Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan orang melayu

Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberikan nilai ekonomi

Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran British

Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam

Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

Mana-mana 7 x 1m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[ 7 m]

1(b)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Anak Mat Lela Gila

Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan

Menghargai warisan bangsa sendiri

Mencintai tanah air

Menolak kesenangan demi maruah bangsa

Putera Gunung Tahan

Semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah bangsa

Berasa bangga dengan kebolehan sendiri

Gadis tempatan yang menolak cinta pegawai penjajah

Tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa

Mana-mana 7 x 1m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[7 m]

1(c)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

Dapat menyebarkan isu berkaitan sosial,ekonomi dan politik

Pembaca mendapat idea baru

Pendedahan yang banyak tentang gerakan nasionalisme di dalam dan di luar negara

Dapat menilai kesan penjajahan terhadap kemajuan ekonomi,pendidikan dan politik

Menjadi media utama bahan bacaan rakyat

Menyampaikan mesej-mesej jelas tentang semangat kebangsaan

Berjaya menyatukan orang Melayu menentang penjajah

Berjaya menyedarkan orang Melayu untuk memajukan bangsa

Berperanan mengkritik penjajah

Mendedahkan banyak gerakan nasionalisme di luar dan di dalam negara

Mana-mana jawapan yang munasabah

Mana-mana 6 x 1m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 6m]

2(a)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

Dipimpin oleh cerdik pandai Pulau Pinang

Antaranya S.M. Zainal Abidin B.A.

Bertujuan untuk menggalakkan ahlinya berkenal-kenalan

Bertukar-tukar pendapat bagi memajukan diri sendiri dan bangsa

Menggalakkan perpaduan di kalangan orang Melayu

Menggalakkan persaudaraan di seluruh Semenanjung Tanah Melayu

Organisasi PASPAM yang kemas

Mempunyai perlembagaannya sendiri

Mendapat sambutan hangat di kalangan rakyat

Tidak bersifat politik

Kegiatan social PASPAM menjadi asas kepada kesedaran perpaduan Melayu

Mana-mana 6 x 1m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[ 6 m]

2(b)

F1

H1a

H1b

H1c

H1d

F2

H2a

F3

H3a

H3b

F4

H4a

H4b

H4c

F5

H5a

H5b

H5c

F6

H6a

H6b

Sebuah persatuan separa politik

Ditubuhkan pada 1939

Dipimpin oleh Ibrahim Yaakub

Nama KMM diilhamkan oleh Sutan Djenain

Didaftarkan pada 1940 oleh Mustaffa Hussin

KMM adalah menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu

Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu

Tujuan penubuhan KMM adalah lebih bersifat politik

Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British

Cawangan KMM juga ditubuhkan untuk meluaskan Menjadikan KMM salah sebuah badan propaganda Jepun

Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti British

Menggelilinggi Tanah Melayu untuk mencari sokongan

propaganda menentang British

menubuhkan Maahad II Ihya Assyariff di Gunung Semanggol Perak

menjadi penyokong KMM

Mereka menyediakan kader-kader yang dikenali sebagai tentera semut untuk menentang British

Mendapat tindakan / ancaman daripada British

150 orang penyokong KMM ditangkap oleh British

Mereka dipenjarakan di Changi, Singapura

Mama-mana 8 x 1m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[ 8 m]

2(c)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Kemuncak kepada kesedaran kebangsaan orang Melayu

Membincangkan soal kemunduran orang Melayu dalam pendidikan

Kemunduran dalam ekonomi

Layanan serta pilih kasih British kepada anak negeri

Kongres ini disokong oleh golongan intelek

Akhbar-akhbar Melayu turut menyokong kongres ini

Resolusi kongres ini menggambarkan perpaduan Melayu

Mereka berusaha untuk mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik

Orang Melayu dapat mengatasi perasaan kenegerian yang memisahkan mereka

Mana-mana 6 x 1m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 6m]

No comments:

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation