lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Tuesday, February 28, 2012

Tajuk Penting

ASPEK 3 : PENINGKATAN EKONOMI

1. Namakan dua kegiatan ekonomi tamadun awal manusia (soalan struktur)

F1 Cucuk tanam

F2 Mengutip hasil hutan

F3 Memburu

F4 Menangkap ikan

2. Apakah ciri-ciri peningkatan tamadun dalam bidang ekonomi (soalan struktur)

F1 Perdagangan antarabangsa

F2 Persatuan perdagangan

F3 Matawang

F4 Sistemcukai

F5 Teknologi pertanian

3. Jelaskan perkembangan ekonomi dalam Tamadun India / Nyatakan sumbangan tamadun India dalam perdagangan. (soalan struktur)

F1 Perkembangan perdagang

F2 Pusat perdagangan seperti Kalinga

F3 Perdagangan luar dengan Asia Tenggara

F4 Wujud persatuan perdagangan dan perusahaan

F5 Matlamat persatuan untuk kawal harga & kualiti barang dan gaji pekerja

F6 Terdapat mata wang

F7 Terdapat cukai untuk menyara anggota tentera, pentadbir, raja

F8 Terdapat perusahaan barangan emas, mutiara

F9 Terdapat perusahaan tekstil, kain kapas

4. Jelaskan sumbangan tamadun China dalam bidang ekonomi // Apakah sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian?

Pertanian [soalan struktur] Perusahaan

F1 Tereskan bukit - Membuat logam

F2 Perkenal penyisir tanah - Membuat tembikar

F3 Guna kereta kuda

F4 Guna kolar kuda Perdagangan

F5 Guna sistem tanaman bergilir - Perdagangan ke alam Melayu, India,

F6 Sistem pengairan Timur Tengah

F7 Teknologi pembajakan - Guna jalan darat

- Guna jalan laut

Sumbangan Tamadun China

Terangkan Sumbangan Tamadun China kepada peradaban dunia

F1 Pemerintahan dan pentadbiran F6 Sains dan Teknologi

- Sistem feudal H1 Yin dan Yang guna dalam perubatan

- pemerintahan berpusat H2 Teknologi buat kertas

- Birokrasi awam H3 Tembikar

H4 Layar perahu

F2 Perundangan H5 Astronomi

- Falsafah legalisme

- hukuman berat / undang-undang tegas F7 Senibina

dan kukuh / tiada belas kasihan - Tembok besar China

- Ajaran Confucius - Guna batu bata

- Perkemanusiaan / maruah diri / kesopanan / - Bina istana

hubungan baik sesama manusia - Pagoda

- Bina kuil

F3 Perluasan kuasa

H1 Shih Huang Ti

H2 Memerintah secara autokratik

H3 Tegas dan mutlak

H4 Hapuskan kuasa bangsawan

H5 Melantik panglima tentera

H6 Menyiapkan tembok besar China

F4 Ekonomi / Pertanian

H1 Kemajuan pertanian

H2 Batas tanaman

H3 Kolar kuda

H4 Penyisir tanah

H5 Penanaman bergilir

H6 Bukit di teres

H7 Sistem pengairan

H8 Perusahaan logam dan tembikar

H9 Kemajuan perdagangan – Jalan Sutera

F5 Pendidikan

- Peperiksaan Awam China

- Untuk menjadi pegawai kerajaan

- Melibatkan 3 tahap

- pendidikan 3 peringkta – rendah / menengah / tinggi

UNDANG-UNDANG BERHUBUNG TANAH

Pemilikan dan penggunaan tanah masyarakat Melayu Sebelum British

Pembesar

F1 Aktiviti ekonomi atas tanah perlu ada kebenaran pembesar

F2 Tanah sumber ekonomi

F3 Tanah tunggak kuasa politik & kedudukan pembesar

Milik

F3 Tanah menjadi milik peneroka

F4 Diwarisi oleh generasi kemudian

Tidak penting

F5 Tanah tidak menjadi persoalan utama dalam kehiduapan seharian masyarakat Melayu

F6 Kepadatan penduduk rendah

F7 Terdapat tanah luas

Senaraikan undang-undang berhubung tanah di:

i) Tanah Melayu

F1 Peraturan Tanah perak 1879

F2 Kanun Tanah Selangor 1891

F3 Peraturan Tanah Sungai Ujong 1987

F4 Akta Tanah Simpanan Melayu 1913

ii) Sarawak

F1 Land Order

F2 Land Settlement Order

iii) Sabah

F1 Proklamasi III Perlindungan hak Peribumi

Nyatakan kesan pengenalan undang-undang berhubung tanah kepada orang Melayu

Kebenaran

F1 Mengusahakan tanah tidak perlu ada kebenaran pembesar Melayu

F2 Buat permohonan di pejabat tanah

F3 Residen berkuasa mengisytiharkan mana-mana tanah milik melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu

F4 Perlu dapat kebenaran Pejabat Tanah untuk menguti sumber hutan

Wang

F5 Perlu membayar cukai

F6 Semua urusann jual beli, sewa tanah, cukai dibayar dengan wang

F7 Pinjam wang dari orang tengah

F8 Jual tanah untuk melangsaikan hutang mereka

Mundur

F9 Penglibatan dalam pertanian tradisional sahaja

F10 Kebanyakan tanah tidak subur

F11 Tanah tidak sesuai untuk ekonomi perladangan

Membela

F12 Berjaya mengelak tanag orang Melayu berpindah kepada bukan Melayu

F13 Dapat jamin masa depan ekonomi politik dan sosial orang Melayu

F14 Menyelamatkan tanah daripada dijual, dipajak gadai, tukar milik kepada bukan Melayu

F15 Berjaya melindungi hak milik tanah masyarakat peribumi

Lain-lain

F16 Orang Melayu miskin

F17 Orang Melayu terus tinggal di luar bandar

F18 Orang Melayu mundur

Soalan KBKK

Pada pandangan anda mengapakah British menukarkan sistem pentadbiran tanah di Tanah Melayu

F1 Dapat mengeksploitasi ekonomi tempatan

Melayu

F2 Kekalkan orang Melayu dalam ekonomi tradisional

F3 Kekalkan orang Melayu mundur

F4 Kekalkan orang Melayu tinggal di luar bandar

F5 Mengelakkan persaingan dengan pemodal Eropah

British

F6 Tanah elemen utama dalam ekonomi menjajah

F7 Melindungi kepentingan ekonomi British

F8 Melindungi kepentingan politik mereka

F9 Eksploitasi ekonomi tempatan

Mudahkan

F10 Tiada rekod pemilik tanah

F11 Memudahkan urusan cukai

F12 Tanah boleh dicagar untuk modal

F13 Boleh melakukan urusniaga tanah spt pajakan & penjualan

Langkah-langkah untuk menjaga tanah peribumi di Sabah & Sarawak

F1 Hak milik secara perwarisan

F2 Bahagikan tanah kepada tanah campuran, tanah simpanan, tanah pedalaman

F3 Imigran mempunyai hak terhadap tanah campuran sahaja

F4 Kepentingan hak milik tanah peribumi dibawah kuasa pegawai daerah

F5 Perkenalkan Land Orde di Sarawak

F6 Perkenalkan land Settlement Order di Sabah

F7 Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi di Sabah

DASAR BRITISH TERHADAP PEKEBUN KECIL MELAYU

Apakah langkah-langkah British untuk mengekalkan orang Melayu dalam pertanian tradisional.

Undang

- Perkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917

- Akta Tanah Simpanan Melayu

- Land Order dan Land Settlement Orde di Sarawak

- Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi di Sabah

Getah

- Melarang penanaman getah di tanah padi

- Premium permohonan tanah baru untuk getah di larang

- pembukaan tanah baru untuk getah dilarang

- Pekebun kecil Melayu diberi kupta rendah

Padi

- Tidak benarkan tanam getah di tanah padi

- Tubuhkan Jabatan Parit & Tali Air

- Memperbaiki sistem perparitan dan tali air

Sunday, February 26, 2012

BAB 12: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

1

Gerakan pemimpin tempatan adalah secara spontan untuk menjaga kepentingan

mereka daripada di cerobohi dan dikuasai oleh orang luar.

(a)

Namakan dua orang tokoh yang melakukan penentangan terhadap kuasa

Inggeris di Tanah Melayu.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(b)

Nyatakan tiga sebab penentangan yang dilakukan oleh pemimpin tempatan terhadap kehadiran kuasa asing di Tanah Melayu.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

(iii)

…………………………………………………………………………..

[3 markah]

(c)

Nyatakan sebab penentangan penduduk Perak terhadap British.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

(iii)

…………………………………………………………………………..

[3 markah]

(d)

Berdasarkan pengetahuan anda, nyatakan iktibar daripada penentangan yang dilakukan oleh penduduk tempatan terhadap British.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

2

Penjajahan British pada tahun 1874 telah memusnahkan sistem politik tradisional tempatan.

(a)

Berikan dua faktor yang menjadi pemangkin kepada semangat nasionalisme masyarakat Melayu terhadap perubahan yang dibuat oleh penjajah

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(b)

Nyatakan dua perubahan yang dibuat oleh British yang telah menimbulkan penentangan penduduk tempatan.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(c)

Mengapakah perubahan ini ditentang oleh penduduk tempatan?

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(d)

Apakah kesan perubahan tersebut ke atas orang Melayu?

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(e) Apakah sifat yang patut dicontohi oleh generasi hari ini berdasarkan

perjuangan tokoh-tokoh masa lampau yang menentang British?

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

3

(a)

Namakan dua tokoh yang memainkan peranan penting dalam gerakan di atas.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(b)

Nyatakan dua gesaan yang dibuat oleh gerakan Islah terhadap orang Melayu.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(c)

Berikan dua buah akhbar yang menjadi penyebar kepada idea gerakan Islah.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(d)

Apakah konflik yang berlaku antara golongan Kaum Muda dan Kaum Tua?

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(e)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, wajarkah gerakan kaum muda menentang penjajahan British

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

4

(a)

Namakan dua orang tokoh pengasas persatuan di atas?

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(b)

Nyatakan dua sumbangan yang dibuat oleh KMS.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(c)

Bagaimanakah KMM berkerjasama dengan Jepun?

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(d)

Apakah tujuan penubuhan PASPAM.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

(e)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang diperlukan oleh persatuan persatuan Melayu untuk membangkitkan kesedaran kebangsaan dalam kalangan orang Melayu.

(i)

…………………………………………………………………………...

(ii)

…………………………………………………………………………...

[2 markah]

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation