lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Thursday, September 26, 2013

sOALAN-sOALAN DAN jAWAPAN tAJUK-tAJUK pOPULAR SPM 2013

TINGKATAN 4

  TAMADUN HWANG HO
Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang

F1    Anyang

Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.

F1     Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan
F2     Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
F3     Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar
F4     Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh
F5     Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani

Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou ?

F1     Kezaliman pemerintah Raja Shang
F2     Kebangkitan golongan hamba
F3     Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan

Langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat  sokongan daripada pembesar mereka

F1     Melalui ikrar taat setia kepada pemerintah
F2     Memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang
F3     Diminta melindungi Raja
F4     Memberikan bantuan tentera pada masa perang
F5     Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

Peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho

F1     Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran Raja
F2     Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri
F3     Bertanggungjawab memungut cukai
F4     Menguruskan pertahanan
F5     Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing

Jelaskan Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam setiap aspek berikut,

(a)   Bidang politik/pemerintahan

F1    Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching
     F2    Gelaran raja ditukar kepada maharaja
     F3    Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga
     F4    Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20   
      F5    Raja dibantu oleh bangsawan
     F6    Raja dibantu oleh pegawai kerajaan

(a) Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian

F1 Memperkenalkan sistem pengairan
F2    Pembinaan empangan Szechwan
F2 Memperkenalkan alat pertanian daripada besi
F3 Menggunakan cangkul
F4 Menggunakan sabit
F5 Memperkenalkan teknologi pembajakan
        F6           Memperkenalkan batas untuk tanaman

 (c)  Ciri-ciri Sistem Tulisan Tamadun Hwang Ho

F1 Tulisan Ideogram
F2 berbentuk gambar dan simbol
F3 terhasil dari penilikan tulang oracle
F4 diguna dalam penulisan
  F5                diguna dalam pencetakan
        F6           diguna oleh orang Jepun dan Korea
                                                 
(d)   Bidang agama dan kepercayaan

·                    Pemujaan roh nenek moyang
·                    Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan         mengikut kesesuaian masa
·                    Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur         makanan , duit kertas dan barangan perhiasan
·                    Konsep Yin dan Yang  serta Feng Hsui diteruskan hingga ke hari ini
·                    Orang China mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada unsur        saling melengkapi iaitu Yin dan Yang
·                    Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang berlandaskan         falsafah     alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam      sekitar

( e ) Sistem kalendar

·                    Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang.
·                    30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun.
·                    Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai
·                    Untuk menjalankan aktiviti harian.
·                    Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan /         perburuan / pengkebumian.
     


(f)   Senaraikan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban manusia pada        hari ini.

F1
Pembinaan sistem pengairan
F2
Kemajuan teknologi pembajakan
F3
Penciptaan cangkul/sabit
F4
Alatan pertanian daripada besi
F5
Pemujaan roh nenek moyang
F6
Pengenalan sistem kalendar
F7
Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam perniagaan
F8
Konsep Yin Yang berdasarkan keseimbangan unsur alam dalam perubatan
F9
Konsep Feng Sui berlandaskan falsafah alam semesta
F10
Penciptaan tulisan ideogram


BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN MANUSIA

Terangkan kegiatan Ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India****

F1     Kegiatan perdagangan berkembang pesat
H2a   Melibatkan perdagangan dalaman /antara wilayah kerajaan India
H2b  Perdagangan luar
H2c   Pusat perdagangan di Anga/Kalinga/Karusa
H2d  Menghasilkan emas/gading gajah/senjata/berlian/mutiara
H2e   Menjalin hubugan dagangan dengan Macedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia Tenggara
H2f   Pelabuhan antarabangsa di Tamralipti/Ghantashala/Kadura di Timur
H2g  Pelabuhan Broach/Chaul/Kalyan/Cambay di bahagian Barat
F2     Kewujudan persatuan perdagangan/sresthin
H2a   Persatuan tukang kau
H2b  Tukang logam/tukang kulit
H2c   Matlamat persatuan mengawal harga
H2d  Kualiti barangan / gaji pekerja
F3     Penggubalan undang-undang persatuan
H3a   Undang-undang diawasi oleh raja
F3     Pengenalan mata wang sebagai medium jual beli
H3a   Zaman Gupta-Mata awng emas digunakan
H3b  Pelaksanaan dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik
F4     Perkembangan perusahaan tekstil/kain kapas /sutera    
H4a   Sutera berpusat di Bengal dan Benares
H4b  Perusahaan barangan emas/mutiara/batu permata
F5     Cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan
H5a   Hasil pertanian dan buah-buahan
H5b  Cukai untuk menyara tentera/pentadbir/raja


Terangkan perkembagaan Pendidikan dalam Tamadun India***


F1     Bermula pada zaman vedik
F2     Mementingkan keagamaan/agama Hindu sebagai teras
F3     Didominasi oleh kaum lelaki
F4     Wanita tidak berpeluang untuk belajar
F5     Pembelajaran kitab-kitab veda
F6     Bahasa sanskrit sebagai medium pengajaran dan pembelajaran
F7     Menggunakan kaedah hafalan untuk mendalami kitab-kitab veda
F8     Pendidikan berteraskan agama Hindu dan Buddha sebagai persediaan selepas mati
F9     Tumpuan pendidikan ialah agama
F10   Mempelajari segala hukum agama untuk kesempurnaan hidup
F11   Pengajaran nilai-nilai murni
F12   Pendidikan tinggi di kolej Brahman
F13   Pendidikan turut diberikan di istana
F14   Universiti agama Budhha (Nalanda) turut diwujudkan
F15   Untuk menjadi Brahmin seseorang harus menghafal pelbagai buku agama (Veda)
F16   Turut mempelajari karya saintifik /falsafah
F17   Meningkatkan ilmu sains
F18   Pada zaman seterusnya pendidikan bertujuan mengatasi buta huruf
F19           Mendapat jawatan dalam kerajaan

Huraikan perkembangan Pendidikan dalam Tamadun Yunani

F1
Pendidikan di Athens untuk melahirkan manusia yang seimbang
H1a
Jasmani dan rohani
H1b
Manusia yang cemerlang mampu memenuhi tuntutan fizikal dan mental
H1c
Manusia yang cemerlang mampu memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia
H1d
Tumpuan pengajaran kepada pendidikan /sukan/muzik/kesusateraan/seni berpidato/membaca/menghafal/menulis
F2
Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan warganegara
H1a
Gagah/sempurna/setia kepada negara
H1b
Tumpuan kepada latihan fizikal
H1c
Kemahiran menggunakan senjata
F3
Perkembangan sekolah falsafah
H3a
Di negara kota Athens/Thebes/Elea/Miletus
H3b
Athens dikenali sebagai pusat cendekiawan Yunani
H3c
Semasa pemerintahan Pericles
H3d
Melahirkan sejarawan Yunani
C3d
Herodotus/Thucydides
H3e
Pemikir dalam bidang sains dan teknologi
C3d
Thales/Anaximander/Heraclitus/Anaxagoras

Huraikan sumbangan tamadun China kepada peradaban manusia sehingga kini.***

F1
Kemajuan dalam pertanian
H1a
Penciptaan batas dalam bidang pertanian
H1b
Tenggala untuk membuat batas
H1c
Kolar kuda untuk menarik tenggala kayu
H1d
Kereta kuda
H1e
Kereta sorong beroda
H1f
Penyisir tanah
H1g
Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah
H1h
Pembinaan sistem pengairan untuk mengawal air di kawasan pertanian
H1i
Bukit diteres untuk tujuan pertanian
H1j
Penciptaan alatan pertanian seperti tajak/cangkul
H1k
Penukaran alatan pertanian daripada kayu kepada besi
F2
Jalan Sutera Darat
H2a
Menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom
F3
 Perusahaan membuat tembikar/logam

F4
Pengenalan tulisan ideogram
H4a
Berdasarkan rekahan tulang oracle menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom
H4b
Berbentuk simbol dan gambar
H4c
Diajar pada peringkat sekolah rendah
F5
Falsafah Confucianisme/ Taoisme
H5a
Cara hendak melahirkan masyarakat dan poitik yang baik
H5b
Falsafah Legalisme/Hanya undang-undang dapat mewujudkan nilai baik masyarakat
H5c
Konsep Yin dan Yang/Unsur saling melengkapi/Yin Kuasa Pasif/Yang kuasa aktif
H5d
Falsafah Feng Shui/ Hubungan antara alam semesta dengan manusia
H5e
Falsafah Perang Tsun Tzu melalui karya the art of war/Taktik dalam urusan perniagaan
F6
Kalendar
H6a
Terdapat 30 hari sebulan/ 360 hari setahuan
H6b
Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menuai/menanam
H6a
Menjalankan aktiviti harian seperti perkahwinan/berburu/pengkebumian
F7
Upacara korban
H7a
Menggunakan unsur makanan/duit kertas/barangan perhiasan


BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA*****

Sebagai generasi muda, bagaimanakah anda boleh membantu meningkatkan hasil pertanian negara?
 
 
F1
F2
F3
F4

F5
F6
F6
F7
Meningkatkan ilmu di bidang pertanian
Banyakkan bacaan berkaitan pertanian
Memilih subjek berkaitan pertanian sejak di sekolah / Sains Pertanian
Minat memilih jurusan berkaitan teknologi pertanian di pusat
pengajian tinggi / jurusan untuk manfaat pertanian
Membeli hasil produk berasaskan hasil pertanian tempatan
Persepsi tentang pertanian adalah perniagaan
Positif terhadap hasil pertanian tempatan
Menggalakkan rakan-rakan membeli barangan keluaran tempatan                                                                                               

Jelaskan faktor-faktor perkembangan kerajaan Angkor ( Kerajaan Agraria)

F1            Perkembangan pertanian
H1a   padi sawah
H1b  padi huma
H1c   tanaman sampingan / jagung / pisang / keledek / sayur-sayuran
F2            Sistem pengairan yang baik
H2a           bersumber dari Sungai Mekong / Tasik Tonle Sap
H2b          mengairi tanah yang luas / seluas 12.5 juta ekar
H2c           menampung keperluan beras untuk keperluan asas rakyatnya
F3            Penglibatan raja
H3a           membina sistem pengairan
H3b          mengurus sistem pengairan
H3c           Raja Indravarman 1 membina sistem pengairan / baray
F4            Kedudukan berhampiran Tasik Tonle Sap
H4a           air tasik datang dari Sungai Mekong
H4b          tanah di sekitarnya amat subur
H4c           iklim panas lembab sepanjang tahun
H4d          sesuai untuk pertanian padi
H4e           punca air utama mengairi sawah
H4f           menjadi punca bekalan air minum
F5            Sumber ikan air tawar
H5a           banyak diperoleh dari Tasik Tonle Sap
H5b          menampung keperluan makanan penduduk
H5c   sumber protein

Mengapakah kerajaan Malaysia memberi tumpuan kepada bidang pertanian pada hari ini?

F1             Keperluan makanan dalam negara
F2             Tidak bergantung import makanan/ Keperluan  sendiri
F3             Menggalakkan pertanian moden
F4             Menggalakkan kemajuan bioteknologi
F5             Memberi peluang pekerjaan
F6             Menghidupkan kembali program bumi hijau
F7             Menambahkan pendapatan
F8             Menebus guna tanah  terbiar
F9             Penerokaan teknologi moden
F10           Menggalakkan penyelidikan dalam bidang pertanian (R&D)
F11           Mengeksploitasi  kesuburan tanah
F12           Gaya hidup sihat

Jelaskan  faktor kemajuan kerajaan Kedah Tua

F1   Gunung Jerai menjadi panduan kepada kapal /Penanda alam
F2   Kedudukan yang strategik dilaluan Selat Melaka
F3   Terlindung daripada tiupan angin. ( Angin monsun Timur Laut/Barat Daya)
F4   Terdapat barang dagangan dari luar
F5   Kemudahan menyimpan barang dagangan/ Gudang     
F6   Kekayaan hasil hutan seperti damar, rotan
F7   Kekayaan sumber bumi seperti bijih timah
F8   Sebuah pelabuhan entreport dan tertua

Bukti pelabuhan Kedah Tua berperanan sebagai pelabuhan entreport.

F1   tembikar China
F2   pelita tembaga dari Timur Tengah
F3   tembikar dari Timur Tengah
F4   manik dari India

Jelaskan proses penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.  

F1     Dibawa oleh Ksyatria
F2     Disebar melalui golongan penakluk dari India membentuk jajahan takluk di Asia         Tenggara    
F3        Dibawa oleh  pedagang/vaisya
F4     Disebarkan oleh golongan Brahmin / pendeta
F5     Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan
F6     Galakan pemerintah dengan pemerintah lain
F7     Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 S.M. telah memberi ruang lebih luas
           perdagangan antara India dengan Asia Tenggara
Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan  kerajaan awal di Asia Tenggara


F1     Mengamalkan sistem pemerintahan beraja
H1a   Dipengaruhi oleh sistem beraja dari India
H1b   Bermulanya penggunaan gelaran raja untuk ketua kerajaan
F2     Raja berada di puncak pemerintahan
H2a   Di bawahnya  terdapat kerabat diraja
H2b   Selepas itu pembesar iaitu Brahmin
H2c   Di ikuti dengan rakyat
H2d   Hamba  golongan paling bawah
F3    Raja berkuasa mutlak
H3a  Meliputi pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan
F4    Perintah raja menjadi undang-undang
H4a  Sesiapa melanggar perintah dianggap menderhaka / mereka tidak diampunkan
H4b  Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah
F5    Raja sebagai bayangan tuhan
H5a  Rakyat takut menderhaka
H5b  Lahir konsep dewa-raja dalam sistem pemerintahan
H5c  Dipercayai memiliki kesaktian
F6    Lahir unsur mitos dan legenda asal usul raja
H6a  Bertujuan mengukuhkan kedudukan dan status
F7    Wujud  adat istiadat pertabalan raja
H7a  Bertujuan mengukuhkan kedaulatan raja
H7b  Upacara dipimpin oleh golongan Brahmin
H7c  Dapat membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah
F8    Raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta
H8a  Bertujuan menjadi raja terulung
H8b  Mendirikan kompleks kota
H8c  Lambang konsep alam semesta / orde kosmos
F9    Terdapat gelaran-gelaran Hindu dan Buddha
H8a  Seperti yuvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara, raja putra di peringkat pusat
H8b  Di bawah anak raja terdapat parvanda / senapati yang menjadi ketua pentadbiran pusat

Nyatakan kepentingan candi sebagai monomen keagamaan Hindu dan Buddha di Asia Tenggara.  

F1
Binaan untuk memperingati orang ternama/peristiwa penting
F2
Monumen berupa candi/kui/wat/stupa/patungl
F3
Candi merupakan monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha
F4
Candi Berperanan sebagai rumah ibadat
F5
Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarga
F6
Tempat menyimpan patung dewa utama
F7
Lambang keagungan seseorang pemerintah
F8
Lambang kehebatan seni bina
F9
Lambang orde kosmos
F10
Contoh Candi Borobodur/Angkor Wat/Stupa/Candi Dieng/Candi Prambanan
F11
Lambang kehebatan ahli seni agama di Asia Tenggara


Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara ?

F1    Untuk merekodkan ilmu pengetahuan
F2    Meningkatkan pencapaian bidang intelek  masyarakat
F3    Batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat
F4    Tentang agama / Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha
F5    Pemerintahan raja  / batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja dan undang-undang
F6    memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu bersurat
        contohnya inskripsi di Palembang
F7    menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah  kepada rakyat dalam batu bersurat di
        Lembah Bujang
F8    bahasa keagamaan dalam penulisan kitab dan buku agama
F9    bacaan mentera / upacara keagamaan
F10  perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu seperti dosa / duka / derhaka /
       manusia / pahala / rupa     / sengsara
F11  bahasa ilmu dan komunikasi  kerajaan awal     
F12  pengaruh dalam kesusasteraan  seperti epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas
F13  pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa contohnya Negarakertagama, Sutasoma,
       Arjunwiwaha, Kunjarkarma
F14  Penceritaan lisan dan wayang kulit
F15  Mahabharata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan Hikayat Pendawa Lima,
       Hikayat Seri Rama
F16  Untuk menulis di batu-batu bersurat / candi / monumen
Kesan kedatangan Islam terhadap Islam terhadap sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara (KBKK)/Kedatangan Islam memantapkan sistem pentadbiran

F1     Gelaran raja ditukar kepada gelaran sultan
F2     Mufti/kadi menjadi penasihat sultan
F3     Undang-undang manu ditukar kepada undang-undang syarak/Islam
F4     Sultan dianggap khalifah Allah di mukabumi/Khalifatul mukminin/Zilullah fil Alam
F5     Pemansuhan unsur mitos dan legenda
F6     Penggunaan unsur daulat dan derhaka
F7     Semangat jihad untuk mempertahankan negara
F8     Islam sebagai agama rasmi kerajaan
F9     Penggunaan pada negeri-negeri /Kedah Darul Aman/ Acheh Darus Salam
F10   Istana menjadi pusat perkembangan dakwah Islam  


BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH******
Nyatakan pengertian hijrah.         *****

F1     -  Berasal daripada perkataan Arab iaitu berpindah
F2     -  Perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain  
F3     -  Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke kota Madinah
F4     -  Perjuangan untuk memperkukuhkan Islam.
F5     -  Merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam.
F6     -  Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan kejahatan
F7     -  Semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan
F8     -  Perubahan dari segi sikap
F9     -  Perubahan dari segi cara berfikir
F10   -  Perubahan dari segi tingkah laku
F11      -  Bukan pelarian seperti pandangan orientalis Barat
                Terangkan kepentingan hijrah kepada umat Islam. *****       

F1    -  Dakwah Islamiah
H1a     -  dapat dilaksanakan dengan aman tanpa selindung
H1b     -  sedangkan di Makkah seruan terhadap Islam sering terganggu
F2    -  Mendamaikan suku Arab di Madinah
H2a     -  yang sering bersengketa khususnya suku Aus dan Khazraj
H2b     -  melalui semangat persaudaraan sesama Islam
F3    -  Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan
   orang    Islam Madinah
H3a     -  Orang Islam Makkah yang berhijrah tidak berasa asing atau rendah diri di Madinah
H3b     -  menyatukan golongan ini yang sebelumnya mempunyai perbezaan dari segi kedudukan 
              ekonomi dan sosial
H3c     -  Nabi Muhammad telah memberikan gelaran Muhajirin kepada orang Islam Makkah yang
             berhijrah ke  Madinah
H3d     -  gelaran Ansar kepada orang Islam Madinah
F4    -  Menyatukan penduduk Madinah
H4a     -  yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan Agama
H4b     -  Ini melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah
H4c     -  Dengan ini masyarakat Madinah dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan agama
F5    -  Membina sebuah masjid
H5a     -  iaitu Masji al-Nabawi
H5b     -  Masjid Quba merupakan masjid pertama
H5c     -  Masjid dijadikan sebagai tempat untuk beribadat,  belajar, tempat bertemu dan   berbincang masalah,kawasan persekitaran masjid diadakan aktiviti harian seperti jual beli
F6    -  Wujud takwim Islam
H6a     -  Berdasarkan kiraan tahun Hijrah
H6b     -  Takwim ini digunakan ketika Khalifah Umar al-Khattab
F7    -  menubuhkan sebuah negara Islam Madinah
H7a      -  menukarkan nama Yathrib kepada Madinah  al- Munawwarah
H7b     -  Menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam
F8    -  Menunjukkan sikap toleransi kaum dan tolong- menolong
H8a     -  Orang Madinah memberikan bantuan yang besar kepada orang Islam Makkah yang         berhijrah
H8b     -  Mereka sanggup memberikan tempat tinggal,  makanan, keperluan asas
H8c     -  menerima orang Islam Makkah sebagai saudara dan sebahagian daripada masyarakat Madinah
F9        -  Pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w.                         [ sambungan]
H9a     -  Abu Bakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta 
H9b     -  Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda
H9c     -  Abdul Rahman bin Auf beri sumbangan harta
F10      -  Menunjukkan peranan wanita
H10a    -  Asmah binti Abu Bakar membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.
H10b    -  Menghantar makanan
H10c    -  menyampaikan berita tentang pergerakan Quraisy
F11      -  Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a.w.
H11a    -  Baginda sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup
H11b    -  Tidak pernah berputus asa
H11c    -  Bijak mengatur strategi peperangan
H11d    -  Bersembunyi di Gua Thur dan cari jalan lain ke Madinah

Apakah iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk mencapai kecemerlangan diri dalam kehidupan seharian.

F1       -  Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada yang positif
F2       -  Perubahan dari tidak berdisplin kepada berdisplin
F3       -  Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha
F4       -  Sikap suka melanggar undang-undang kepada akur kepada undang-undang
F5       -  Sikap mementingkan diri sendiri berubah kepada sikap bantu-membantu
F6       -  Sikap suka bertangguh kerja berubah kepada menghargai masa.
F7       -  Tidak menghormati orang tua kepada menghormati orang tua

Huraikan kesan-kesan peristiwa pembukaan semula kota Makkah

F1     Nabi Muhammad s.a.w  bertawaf sebanyak 7 kali mengelilingi kaabah

H1a   Baginda dapat berpidato / khutbah kepada umat Islam

H1b   Dengan membaca ayat al-Quran

F2     Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah
H2a   Agama menyembah berhala dihapuskan selama-lamanya
H2b   Digantikan dengan agama Islam
H2c   Umat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
F3     Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam
H3a   Kaabah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia     
H3b   Untuk beribadat
F4     Membuktikan kekuatan kerajaan Islam Madinah pimpinan Nabi Muhammad s.a.w
F5     Membuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab
H5a   Secara aman / sukarela / tanpa paksaan
F6     Membolehkan sebuah lagi pusat pemerintahan Islam yang kuat diwujudkan
H6a   Madinah dikekalkan sebagai pusat pentadbiran Islam
H6b   Makkah dijadikan wilayah Islam
F7     Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh
H7a   Menjadi titik tolak pemerintahan Islam seterusnya

Sebagai generasi muda hari ini, apakah sifat-sifat kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w yang boleh kita contohi dalam peristiwa pembukaan kota Makkah?

F1
Tidak terburu-buru dalam melakukan tindakan
F2
Melihat sesuatu secara menyeluruh
F3
Sentiasa menekankan perpaduan
F4
Bersifat baik sangka
F5
Sentiasa membantu demi mewujudkan/mengekalkan perpaduan
F6
Sifat pemaaf 
F7
Tidak berdendam
F8
Sifat kesabaran
F9
Kebijaksanaan/ fatanah
F10
Berprinsip
F11
Menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
F11
Berwawasan
F13
Berjiwa besar
F14
Tidak pernah menyerah kalah
F15
Akhlak yang terpuji
Jelaskan sumbangan pemerintah zaman khulafa Al-Rasyidin berikut kepada
perkembangan tamadun Islam.

(i)        Khalifah Uthman bin Affan
F1     Politik
H1a   Berjaya meluaskan wilayah Islam ke Aghanistan/Samarkand/Cyprus/Tripoli
F2     Mengukuhkan pertahanan
H2a   Membina pasukan tentera laut Islam yang pertama
F3     Menyelaras cara bacaan (qiraat) ayat al-Quran
H3a   Mengisytiharkan naskhah al-Quran Mushaf Uthmani
F4     Membina jalan raya/jambatan/rumah rehat
H4a   Untuk kemudahan pengembara
F5     Mempertingkatkan ekonomi
H5a   Mengukuhkan peranan baitulmal
H5b  Menggunakan sumber baitulmal untuk membiayai pembangunan Negara
H5c   Memperkuatkan angkatan tentera laut Islam
H5d     Membeli peralatan senjata/kapal perang
H5e     Cukai Jizyah turut dikekalkan kepada penduduk bukan Islam
H5f           Antara sumber pendapatan baitulmal
        
(ii)      Khalifah Ali bin Abu Talib

F1     Mengutamakan keharmonian dan kedamaian
H1a           Menghentikan peperangan Siffin dengan mengangkat al-Quran
H1b          Memulakan proses rundingan
F2     Membina markas tentera di Parsi
H2a           Di Parsi/Sempadan Syria
F3     Mengembangkan sistem ekonomi negara
H3a           Meneruskan kutipan jizyah
H3b          Mengutus surat kepada al-Asytar mengikat perjanjian mengenakan jizyah kepada golongan Zimmi

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap kedua di Sepanyol.
    
F1   mendirikan pusat pengajian tinggi di Cordova
F2   penubuhan perpustakaan
F3   pembinaan sebuah pusat penterjemahan karya tokoh Yunani
F4   membina masjid Cordova
F5   penubuhan baitulmal
F6   pembuatan barang tembikar, barang perhiasan dari perak dan emas
F7   perusahaan memproses kulit
F8   membuat senjata
F5   Pertanian
F9   sistem saliran dan hasilkan benih berkualiti

Faktor-faktor kejatuhan Bani Umaiyah

     F1   penentangan golongan mawali
     F2   menentang pemilihan Khalifah secara warisan
     F3   khalifah mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat dan ajaran Islam
     F4   penentangan golongan Syiah dan Khawarij

Bagaimanakah kerajaan Abbasiyah berjaya diasaskan pada tahun 750 M ?

F1  Setelah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah
F2  Disokong oleh golongan Mawali
F3  Bergerak secara sulit
F4  Ditaja oleh Ali bin Abdullah
F5  Secara terbuka dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz.
F6  Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait untuk mendapat      sokongan
F7  Menjadikan Khurasan , Kufah , dan Humaimah sebagai pusat operasi
F8  Diperkukuhkan oleh Abu Salamah al-Khallal di Kufah dan Muslim alKhurasani di Khurasan
F9  Damsyik dijadikan pusat pentadbiran
F10 Kemudian dipindahkan ke Baghdad pada zaman Jaafar al- Mansur

Terangkan lima faktor yang membantu Kota Baghdad muncul sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah

F1    Menjadi pusat penulisan karya ke dalam bahasa Arab
H1a  Kegiatan penulisan dilakukan mengikut tiga tahap
H1b  Tahap pertama mencatat segala idea atau percakapan
H1c  Tahap kedua mengumpulkan idea yang serupa
H1d  Hadis Nabi Muhammad s.a.w ke dalam buku
H1e  Tahap ketiga mengarang
F2    Menubuhkan Baitulhikmah sebagai institusi keilmuan
H2a  Institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun Al-Rasyid
H2b  Berkembang semasa Khalifah al-Makmun
H2c  Menterjemah karya falsafah dan sains terutama daripada bahasa Yunani ke bahasa Arab
F3    Melibatkan golongan ulama dalam penulisan pelbagai bidang agama Islam
H3a  Ramai ulama menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang Fikah tafsir, sejarah
C3a  Contoh Imam Malik , Ibn Ishaq , Imam Abu Hanafiah Imam Shafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal
F4    Usaha penterjemahan daripada bahasa Sanskrit, Suraini dan Yunani
H4a  Orang islam bukan sahaja menterjemah malah mencipta dan membuat pembaharuan dalam
       karya ke bahasa Arab
H4b  Mereka menghuraikan dan membuat penambahbaikan
H4c  Mereka memuatkan keterangan dan ulasan                                               

F5    Menubuhkan institusi pengajian tinggi
H5a  Mempertingkatkan kegiatan penyelidikan                                           [ Sambungan   ]
H5b  Hasil kajian sarjana Islam tersebar ke Eropah
H5c  kajian ini turut diterjemahkan ke bahasa asing
H5c  menyumbang kepada kelahiran zaman renaissance di Eropah
F6    Kegigihan para ulama dan ilmuan Islam dalam penulisan
H6a  Mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman dengan mereka
H6c  Meninggalkan warisan yang ternilai kepada generasi kemudian
F7  Keterbukaan asyarakat Islam menimba ilmu  daripada pelbagai sumber asing
H7a  Cendikiawan Islam menterjemah karya
H7b  Membaiki dan meningkatkan mutu karya asalnya

Mengapakah kemajuan bidang ilmu pengetahuan dalam kerajaan Abbasiyah dianggap telah mempengaruhi tamadun Eropah ?

F1    Orang Islam menterjemahkan dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan
       ke dalam bahasa Arab
F2    Mereka menghurai dan membuat penambahbaikan terhadap karya tejemahan
F3    Karya terjemahan tersebut dimuatkan dengan keterangan dan ulasan yang sangat tinggi
       nilainya
F4    Mereka memelihara warisan ilmu daripada lenyap ketika Eropah dilanda zaman Gelap
F5    Penubuhan pusat pengajian tinggi telah meningkatkan aktiviti penyelidikan oleh orang Islam
F6    Hasil kajian dan penyelidikan sarjana Islam itu telah sampai ke Eropah dan diterjemahkan
        ke dalam pelbagai bahasa asing
F7   Perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad dan Cordova telah membuka mata
     cendiakiawan Eropah
F8   Perkembangan kelimuan di Eropah telah melahirkan zaman pemilihan budaya yang dipanggil  
       Renaissance

BANI ABBASIYAH

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah di dalam perkembangan intelektual?

    
F1   kota Baghdad pusat intelektual
F2   berlaku kegiatan penulisan
F3   berlaku penterjemahan karya asing
F4   membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemah
F5   memelihara warisan ilmu daripada lenyap
F6   ditubuhkan baitulhikmah


Pada pandangan anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu

F1     Menggalakkan kegiatan penterjemahan
F2     Menggalakkan kegiatan penulisan
F3     Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D
F4     Melahirkan tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam pelbagai bidang ilmu
F5     Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara
F6     Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia
F7     Menganjurkan banyak seminar berkaitan ilmu bertaraf antarabangsa
F8     Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju


BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM
           KEDATANGAN BARAT****


Apakah kesan kedatangan Islam terhadap institusi pemerintahan di Negeri-Negeri Melayu?

F1  Penggunaan istilah sultan menggantikan raja
F2  Zilullah fil-alam /Zilullah fil ardh (bayangan Allah di muka bumi)
F3  Pengesahan seseorang raja berteraskan Islam
F4  Pemerintah menggunakan khalifatul mukminin/Pemimpin orang-orang mukmin
F5  Nasab keturunan sultan dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain
F6  Bertujuan meninggikan kedudukan sultan
F7  Institusi kesultanan berdasarkan sistem warisan
F8  Raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentabdiran
F9  Golongan ulama sebagai penasihat sultan
F10 Makhdum Sayid Abdul Aziz/Maulana Abu Bakar/Maulana Sadar Jahan/Maulana Jalaluddin
F11 Di Kelantan dan Terengganu muncul ulama seperti Tuk Pulau Manis/Tuk Pulau Condong/Tuan Tabal
F12  Pelaksanaan konsep daulat
F13  Pengikat antara rakyat dengan pemerintah
F14  Adat istiadat istana/cara berpakaian/jenis pakaian/bahan dan pengucapan

Bagaimanakah kedatangan  Islam telah memajukan taraf pendidikan orang Melayu di negara kita?

F1
Menuntut ilmu wajib   
F2
Pendidikan Al Quran/Muqaddam
F3
Istana pusat pengajian Islam
F4
Kitab seperti Tasawuf
F5
Cerita hikayat seperti Amir Hamzah
F6
Ilmu fardhu ain
F7
Pendidikan madrasah
F8
Pengenalan tulisan jawi
F9
Mencintai ilmu
   F10    Kedatangan ulama 

Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem ekonomi di Tanah Melayu

F1     Perdagangan
H1a  Pedagang Islam menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan
H1b  Pedagang Melayu mulai terbabit secara aktif
H1c   Saranan Islam bahawa perniagaan merupakan sumber rezeki yang besar
H1d  Melaka menjadi pusat perdagangan terpenting
H1e   Pengenalan sistem timbang dan sukat di Melaka
H1f   Penggubalan Undang-Undang Laut Melaka berteraskan Islam
H1g  Kelantan,Kelantan dan Terengganu menjadi pusat perdagangan penting abad ke 17 dan ke-18

F2   Mata Wang
H2a  Perantaraan nilai perdagangan
H2b  Alternatif kepada sistem barter
H2c   Mata wang timah di Melaka tertera nama sultan memerintah dan tarikh Islam
H2d  Johor- Wang Katun diperbuat daripada timah mempunyai tulisan Jawi atau Arab
H2e   Wang Timah Kedah-Wang Ayam Jantan/Wang emas turut digunakan secara meluas
H2f   Wang Emas Johor- diperkenal pada zaman Sulatan Alauddin Riayat Syah
H2g      Wang Emas Johor dikenali Kupang  
H2g  Kelantan-Wang emas kijang tertera Khalifatul mukminin

Terangkan Pengaruh kedatangan Islam terhadap gaya hidup masayarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu.

F1     Perubahan akidah /prinsip kepercayaan
H1a   Perubahan akhlak dalam setiap aspek
F2     Sistem pemerintahan
H2a   Pelaksanaan undang-undang syariah Islam
H2b  Amalan protokol/hijabah dilaksanakan
H2c   Lafaz ikrar mengantikan pembacaan ciri dalam proses pertabalan
H2d  Pengganti sultan dilantik sebelum istiadat pemakamam
F3     Kehidupan bermasyarakat
H3a   Hubungan antara individu dan pertalian kekeluargaan rapat
H3b  Menghormati ibu bapa atau orang tua
H3c   Jirang dianggap keluarga sendiri
H3d  Panggilan hormat untuk orang yang lebih tua
H3e           Pak long/Mak long/Pakcik
H3f   Tidak dipanggil nama walaupun seringkas mungkin
H3g  Bercakap dengan nada suara rendah dengan orang tua
F4     Tetamu dilayan dengan hormat
H4a   Dihidangkan makanan dan minuman
H4b  Memberi salam ketika berziarah
H4c   Tuan rumah wajib menjawab salam
H4d  Tetamu bersalaman ketika masuk ke dalam rumah
H4e   Kanak-kanak mencium tangan orang lebih tua
H4f   Membaca bismillah ketika hendak minum atau makan
F5     Majlis perkahwinan mengikut Islam
H5a   Majlis Khatam Quran
H5b  Dijalankan dengan semangat gotong royong
H5c  Berpegang kepada konsep bersatu teguh bercerai roboh


Apakah yang dimaksudkan dengan:
(i) Pendidikan tidak formal
F1 - Pendidikan awal dalam bentuk asuhan
F2 - Berlaku dalam institusi keluarga
F3 - Penekanan nilai-nilai moral
F4 - Pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian

(ii) Pendidikan formal

F1 - Pendidikan berkaitan keagamaan
F2 - Melalui perantara institusi tertentu
F3 - Ada guru
F4 - Ada masa/waktu


(b)   Bagaimanakah pendidikan tidak formal disalurkan kepada kanak-kanak dalam
       masyarakat Melayu?

F1 - Melalui cerita lisan
F2 - Melalui pergaulan sosial/pantang larang/adat istiadat
F3 - Menerusi pantun, peribahasa, teka teki
F4 - Melalui pendengaran, penglihatan, pemerhatian

(b)      Nyatakan dua kemahiran yang diterapkan melalui pendidikan tidak formal.

F1 - Pertanian
F2 - Perikanan
F3 - Kraf tangan
F4 – Pertukangan(d) Dimanakah pendidikan formal dijalankan selepas kedatangan Islam?

F1 - Masjid
F2 - Rumah
F3 - Istana
F4 - Surau
F5 - Madrasah
F6 - Pondok

(e)  Pendidikan tidak formal kurang diberi tumpuan oleh masyarakat kini.
       Pada pandangan anda, apakah kesannya terhadap kehidupan manusia sekarang?

F1 - Kemahiran tradisional mula hilang
F2 - Kurang bersopan santun
F3 - Tidak mewarisi adat resam
F4 - Tidak mahir cara berkawan
F5 - Maruah kurang dititikberatkan
F6 - Pekerjaan bapa tidak lagi diwarisi

Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem pendidikan berikut di Tanah Melayu.

   (a)    Perkembangan Pendidikan Tidak Formal

F1
Pendidikan yang berlaku dalam institusi keluarga
H1a
Berlaku pada peringkat keluarga
H1b
Pengajaran nilai-nilai moral
F2
Pembelajaran melalui pendengaran/penglihatan/pemerhatian
H2a
Mempelajari kemahiran daripada ibu bapa
H2b
Menerusi pemerhatian dan latihan
H2c
Dalam bidang pertanian/perikanan/kraftangan/pertukangan
F3
Pembelajaran berkaitan agama/kelakuan/adat resam/Sikap sopan santun/cara berkawan/menjaga maruah
F4
Penyerapan nilai-nilai murni
H4a
Melalui cerita-cerita lisan
C4a
Cerita binatang/cerita jenaka
H4b
Kaedah bercerita paling berkesan dan digemari kanak-kanak
H4c
Penekanan kepada cerita berbentuk teladan dan pengajaran
C4c
Cerita anjing dengan bayang-bayang pengajaran ajar seseorangan tidak tamak
C4c
Cerita-cerita sang kancil menonjolkan kebijaksanaan menyelesaikan masalah
F5
Pengajaran pantang larang dan adat istiadat
H5a
Melalui pergaulan sosial
H5b
Tunduk sambil menghulurkan tangan apabila lalu di hadapan orang tua
F6
Pendidikan melalui pantun/peribahasa/teka teki
H6a
Pepatah seperti Siakap Senohong Gelama Ikan duri,bercakap bohong lama-lama mencuri
H6b
Mengajar kanak-kanak berbuat baik /jagan bercakap bohong
H6c
Menerapkan unsur-unsur pengajaran

Jelaksan perkembangan sistem pendidikan formal di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam.

F1
Secara langsung melalui institusi tertentu
H1a
Pendidikan berkaitan keagamaan
H1b
Pada peringkat awal didominasi oleh golongan istana/atasan
H1c
Berpusat di istana
H1d
Peringkat awal diberikan oleh pendeta/guru khas 
H1e
Memberi pendidikan kepada bakal pemerintah/pembesar kerajaan
F2
Perubahan pesat berlaku selepas kedatangan Islam
H2a
Pendidikan terbuka kepada semua golongan
H2b
Pendidikan keagamaan tertumpu di istana/masjid/rumah/surau/madrasah/pondok
H2c
Pendidikan dirumah tok guru tertumpu kepada pengajaran al-Quran
H2d
Murid-murid berumur antara 7 hingga 15 tahun
H2e
Menjadi asas kepada pendidikan selanjutnya
F3
Istana Melaka sebagai pusat pengajian agama
H3a
Sulan Mansur Shah menerima pengajaran Islam daripada Maulana Abu Bakar
H3b
Sultan Mahmud / Raja Ahmad berguru dengan Maulana Sadar Jahan
H3c
Perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan ramai ulama dan pendakwah asing datang ke Melaka
H3d
Kitab al-Dur al-Manzum (Mutiara Tersusun) menjadi rujukan pengajian ilmu tasawuf
H3e
Pendidikan di istana turut melibatkan bidang pentadbiran negara/sistem politik
F4
Pendidikan di masjid/surau
H4a
Kanak-kanak diajar ilmu fikah/tajwid/cara bacaan dalam sembahyang/perkara penting yang perlu diketahui oleh orang Islam
H4b
Pusat pengajian kepada orang dewasa pada sebelah malam
H4c
Pengajian aspek keagamaan/ ilmu fikah/usuluddin/hadis/tasawuf
H4d
Tahap yang lebih tinggi
F5
Sekolah pondok
H5a
Penekanan kepada pengajian ilmu keagamaan
H5b
Lulusan sekolah pondok akan bertugas sebagai guru agama/ berkhidmat kepada masyarakat
C5b
Contoh pondok Pulau Condong/Pondok Kutan/Pondok Pulau Manis/Pondok Titi Gajah
H5c
Sistem pondok tidak mempunyai batasan waktu
H5d
Masa pembelajaran yang panjang / sehingga 10 tahun
F6
Sistem Madrasah
H6a
Mula diperkenalkan oleh Khalifah Bani Saljuk di Iraq
H6b
Pendidikan berdasarkan sukatan pelajaran
H6c
Dilaksanakan mengikut kelas
H6d
Pendidikan mengikut tahap
H6e
Tahap permulaan/Pertengahan/Pengkhususan
H6f
Diawasi oleh mudir/ guru besar
H6g
Perjalanan madrasah diselia oleh sebuah lembaga/jawatankuasa kewangan
BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH****


Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap ?

F1     Eropah mengalami zaman mundur
F2     Kejatuhan empayar Rom di Eropah
F3     merupakan peringkat awal zaman Pertengahan
F4     Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran

 Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.

F1             -  Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan
F2             -  Gereja katolik institusi amat berkuasa, kongkong masyarakat
F3             -  Gereja memiliki harta tanah yang banyak
F4             -  Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan  agama , ilmu  akhirat
F5     -  Tiada pentadbiran pusat yang berkesan
F6             -  Kemunculan golongan baron / tuan tanah
F7             -  Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah
F8             -  Petani terpaksa membayar cukai yang tinggi  kepada tuan tanah            
F9             -  Petani yang tidak berkemampuan menyerahkan  tanah
F10           -  Terpaksalah mereka menjadi hamba
F11           -  Tuan tanah pula mendapatkan perlindungan daripada raja  
F12           -  Tuan tanah memberikan khidmat / cukai kepada raja
F13           -  Kegiatan ekonomi terhad, tumpuan kepada pertanian
F14           -  Kegiatan perdagangan tidak meluas
F15           -  Perdagangan  diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar
F16           -  Kawasan Meditteranean pula dikuasai oleh orang Islam 
F17           -  Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang / barter
F18      -  Penggunaan mata wang terhad
F19      -  Kemerosotan kehidupan bandar


Nyatakan kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah  pada Zaman Gelap

F1     Gereja amat berkuasa
F2     Gereja memiliki hartanah yang banyak
F3     Kegiatan gereja berfokuskan kegiatan amalan agama
F4     Berfokus kepada pembelajaran keakhiratan sahaja
F5     Gereja mengongkong kehidupan masyarakat


Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas pada Zaman Gelap

F1     Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar
F2     Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam
F3     Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian
F4     Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian
F5     Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem barter
F6     Penggunaan mata wang amat terhad
F7     Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh

Mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan  Melayu Melaka ?           

F1     Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja ) dan golongan yang diperintah ( rakyat )
F2     Raja memiliki tanah secara mutlak
F3     Pentadbirannya dibantu oleh pembesar
F4     Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir
F5     Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada raja
F6     Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai kepada Raja
F7     Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada golongan pembesar

Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas pada zaman Gelap ?
                                                                                                 

F1
·        Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar
F2
·        Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam
F3
·        Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian
F4
·        Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian
F5
·        Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem barter
F6
·        Penggunaan mata wang amat terhad
F7
·        Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh
Jelaskan tiga faktor yang menyumbang kepada perkembangan Revolusi Pertanian di Britain.

F1
Perubahan sistem pemilikan tanah/penggunaan tanah
H1a
Kesan daripada pertambahan penduduk
H1b
Hasil pertanian perlu dipertingkatkan
H1c
Tuan tanah ingin memanfaatkan tanah awal untuk pengeluaran pertanian secara besar-besaran
H1d
Berlaku peningkatan harga gandum
H1e
Terdapat usaha tuan tanah memagari tanah awam
H1f
Parlimen telah meluluskan Akta Pemagaran Tanah
H1g
Kawasan pertanian yang luas /Ladang
H1h
Golongan petani kecil menjadi buruh ladang
F2
Kaedah/ciptaan baru dalam pertanian
H2a
Penanaman dilakukan dengan lebih efisien/produk dihasilkan dengan lebih lumayan
H2b
Penanaman secara bergilir
H2c
Tanah digunakan secara berterusan sepanjang tahun
H2d
Penanaman pelbagai jenis tanaman mengikut musim
H2e
Tanaman berbeza menggunakan nutrien tanah yang berbeza
H2f
Tanaman tumbuh dengan subur
H2g
Tanaman baru diperkenalkan
C2g
Turnip/ubi kentang
F3
Alatan Jehtro Tull untuk menggali/menugal
H3a
Banyak lubang boleh digali serentak
H3b
Penugalan/penanaman biji benih dapat dilakukan dengan pantas
F4
Pertanian komersial
H4a
Penggunaan baja asli secara meluas
H4b
Hasil pertanian semakin bertambah/ tanaman lebih subur
H4c
Berlaku lebihan produk
H4d
Lebihan diperdagangkan

Huraikan sumbangan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan Revolusi Industri di Britain.

F1
Penyediaan modal
H1a
Peladang kaya melabur lebihan modal dalam sektor industri
H1b
Berlaku perubahan sikap
H1c
Sanggup mengambil risiko untuk melaburkan modal
F2
Menyediakan bahan makanan
H2a
Menampung keperluan pekerja kilang yang meningkat
H2b
Tidak perlu bergantung kepada import makanan dari luar
H2c
Dana diselamatkan dilaburkan dalam sektor perkilangan
F3
Penyedian bahan mentah untuk sektor perindustrian


Revolusi Pertanian telah memberi kesan yang ketara terhadap perkembangan ekonomi  di Britain.  

(a)       Apakah kegiatan yang dijalankan oleh petani di kawasan tanah awam sebelum perkembangan Revolusi Pertanian.
                       
                  F1   Bercucuk tanam secara kecil-kecilan
              F2       Memelihara ternakan
              F3       Memburu binatang
                  F4  Memancing

(b)      Senaraikan dua faktor perkembangan Revolusi Pertanian.

F1 Perubahan sistem pemilikan tanah
F2 Penggunaan kaedah/teknik sintifik
F3 Penggunaan peralatan baru/jentera moden
F4 Pengunaan baja
F5 Kaedah pemasaran produk yang lebih luas
F6  Perkembangan pertanian komersial
F7  Pengenalan Akta Pemagaran Tanah

(c)       Apakah sumbangan tokoh berikut terhadap perkembangan Revolusi Pertanian?
             
(iii)    Jethro Tull
                
                        F1   Penciptaan jentera membajak/menugal
                        F2   Memudahkan lubang digali secara serentak
                        F3   Penugalan dan penanaman dilakukan secara pantas

(iv)     Lord Townshend

F1  Memperkenalkan sistem tanaman bergilir
F2  Mendapati tanaman semanggi/clover/turnip sesuai ditanam bergilir
F3  Mendapati turnip tanaman terbaik berbanding semanggi

                   
(d)      Mengapakah Revolusi Pertanian dianggap menjadi asas kepada perkembangan Revolusi Perindustrian?

F1   Menyediakan modal
F2   Membekalkan sumber makanan pekerja kilang
F3   Menyediakan bekalan buruh
F4   Mengurangkan import makanan dari luar
F5   Lebihan dana import makanan dilabur dalam sektor perindustrian                

(e)       Berdasarkan permerhatian anda, apakah usaha yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk memajukan bidang pertanian di negara ini?

F1 Pertanian dianggap sebagai perniagaan
F2 Menyediakan kemudahan pinjaman
F3 Menganjurkan Hari Penternak dan Peladang Kebangsaan
F4  Menghasilkan benih-benih yang berkualiti
F5 Melatih usahawan tani
F6 Menubuhkan AgroBank
F7 Memperkenalkan mata pelajaran sains pertanian di peringkat sekolah
F8  Mengeksport hasil pertanian ke luar negara


BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA*****

Apakah faktor yang mendorong imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak
abad ke -19 ? ******

F1    Kepesatan  pembangunan sektor pertanian dan perlombongan oleh British
F2    kemakmuran ekonomi
F3   Galakkan British
F4   Keperluan buruh di lombong-lombong dan ladang-ladang
F5  Tidak pernah ditentang oleh orang Melayu
F6   Wujud  hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India
F7   Terdapat  peluang pekerjaan dalam pertanian dan perlombongan
F8   Kestabilan  politik di Tanah Melayu
F9   Kemiskinan  di tempat asal
F10  Kekayaan sumber alam di Tanah Melayu


Terangkan cara kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke 19.

Kemasukan buruh Cina

F1    Melalui sistem tiket kredit
H1a  Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua).
H1b  Dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa
H1c  Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh
       yang dibayar oleh majikan.
H1c  Golongan sin kheh membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja
       dengan majikan untuk tempoh tertentu.
H1d  Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju.
H1e  Tiba di pelabuhan,  mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan
        majikan untuk mereka.
F2    Melalui sistem pengambilan kakitangan,
H2a  majikan akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh.
H2b  Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan.
H2c   Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga sampai ke tempat majikan.
F3    Sistem pengambilan rumah kongsi
H3a  pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah
        rumah kongsi.
H3b  Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai  di rumah kongsi

Kemasukan buruh India

F4   Sistem  buruh bebas
H4a  datang sendiri dengan biayaan masing-masing.
H4b  kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu
H4c  mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki
F5   Melalui sistem kontrak
H5a majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu.
H5b sebagai balasan Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu n
H5c  Dibayar kadar upah 9 hingga 13 sen sehari
F6  Melalui sistem kangani
H6a seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen dan dihantar  pulang ke India untuk
       mencari buruh.
H6b  Kangani diberi wang pendahuluan untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu.
H6c  Sistem ini diharamkan kerana penyelewengan oleh kangani

Peningkatan jumlah kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah
meninggalkan kesan sosial.
Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

F1    Pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu
F2   Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum   
F3   Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum         
F4   Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan      
F5  Tidak terdapat interaksi antara kaum       
F6  Tidak ada perpaduan antara kaum
F7  Wujud sistem pendidikan vernakular
F8  Taraf kesihatan yang rendah / penyakit berjangkit
F9   Pembangunan tidak seimbang antara wilayah
F10 Perbezaan taraf hidup antara orang tempatan dengan imigran
F11  Peningkatan jumlah imigran Cina dan India
F12 Perbezaan budaya dan cara hidup
F13  Kemunculan bandar
F14  Tidak terdapat interaksi antara kaum
F15 Orang Melayu kekal di luar bandar
F16 Ekonomi / taraf hidup orang Melayu ketinggalan
F17 Perasaan prejudis / prasangka antara kaum

Pada pandangan bagaimanakah masyarakat yang bersatu padu boleh dibentuk di Malaysia ?

F1     Menghayati Rukun Negara
F2     Mewujudkan satu sistem sekolah kebangsaan
F3     Menguatkuasakan Akta Bahasa Kebangsaan / Mendaulatkan bahasa Melayu
F4     Mengamalkan konsep kejiranan
F5     Meningkatkan peranan Jabatan Perpaduan Negara
F6     Memperkasakan Rukun Tetangga
F7     Melaksanakan program perpaduan di sekolah/RIMUP
F8        Menjayakan program 1 Malaysia

Huraikan faktor perkembangan bandar baru awal abad ke 20.

F1    - Pembinaan  kemudahan infrastruktur
H1a   - jalan raya / bekalan air bersih / sekolah / pusat kesihatan / institusi kewangan
F2     -  Pembinaan sistem perhubungan / kemudahan sistem pengangkutan
C2a   -  Pembinaan jalan raya yang baik
C2b   -  Pembinaan jalan kereta api
H2a   -  Menghubungkan antara pekan dengan pekan/bandar
H2b -  Menghubungkan antara kawasan petempatan dengan bandar
F3     -  Wujud pertambahan fungsi ekonomi
H3a   -  Menjadi pusat kegiatan jual – beli
H3b -  Pusat pengumpulan barangan
H3c   -  Pusat pengedaran barangan
H3d -  Tempat / pusat orang ramai mendapatkan barangan
F4     -  Kawasan yang kaya dengan sumber semulajadi .
C4a   -  bijih timah / bijih besi / arang batu / getah / petroleum
H4a  - Wujud kawasan kegiatan perlombongan
C4a   - Lembah Klang / Ampang / Ipoh / Taiping / Sg. Ujung / Miri
H4b -  Wujud kawasan ladang – ladang getah
F5     - Wujud pertambahan penduduk
H5a   - British menempatkan imigran Cina dan India di bandar-bandar baru

Terangkan perkembangan mata wang di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka
 
 
F1     Sistem mata wang zaman Kesultanan Melayu Melaka
H1a   semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah
C1a   mata wang emas / perak / timah dikeluarkan
H1b  mata wang telah melicinkan urusan perdagangan
H1c   mata wang timah berbentuk bulat
H1d  mata wang timah itu seberat satu kati lapan tahil
H1e   nama sultan / tarikh Islam dicatat pada mata wang
H1f   mata wang asing juga digunakan
H1g  mata wang asing boleh ditukar dengan mata wang tempatan
C1b   seperti mata wang Pasai / Hormuz / Cambay

F2    Sistem mata wang di Tanah Melayu selain Melaka

H2a   terdapat pelbagai jenis mata wang primitif
C2a   Dinar emas / kijang di Kelantan
C2b   wang emas / kupang emas di Terengganu.
C2c   jongkong tampang di Pahang
C2d   wang timah / wang katun / wang emas / kupang emas di Johor
C2e   wang timah ayam jantan hinggap di atas cincin / wang emas di      Kedah
H2b  pada masa ini pedagang Eropah menggunakan wang perak
H2c   pedagang India / China / Arab menggunakan wang emas

F3    Mata wang Eropah
H3a   pedagang Eropah memperkenalkan mata wang asing di Tanah Melayu
C3a   mata wang perak Sepanyol
H3b  mata wang ini bertahan selama 300 tahun
H3c   mata wang ini digunakan di Negeri-Negeri Melayu / Negeri Selat
H3d  wang ini dikeluarkan oleh Lembaga Pesuruhjaya Wang yang ditubuhkan pada 1897
H3e   wang dikeluarkan bagi negeri-negeri Selat di bawah Ordinan  X III
C3b   wang kertas
H3f   hanya mata wang kertas sahaja yang sah digunakan
H3g  untuk perdagangan  di Negeri-Negeri Selat
H3h  mata wang kerajaan Melayu telah terhapus.
Jelaskan peranan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20.

F1     Menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur
F2     Memajukan dan memesatkan lagi industri getah dan bijih timah
F3     Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan     keuntungan
F4     Memperkenalkan kadar faedah yang tinggi
F5     Dana dari luar disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat
F6     Bank bertindak sebagai agen pembayar kepada pengimport dan     pengeksport
F7     Menjadikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin
F8     Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui orang tengah (komprador).
F9     Komprador menjadi penaja kepada peminjam
F10   Operasi bank dipantau oleh pihak pemerintah agar dapat menjana perkembangan sektor
           ekonomi negara

Terangkan faktor perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan akhir kurun ke 19.  

F1     - Pembinaan jalan kereta api
H1a - Mempercepatkan pengangkutan hasil  ke pelabuhan
H1b - Membawa hasil lombong bijih timah
H1c   - Jalan kereta api pertama dibina menghubungkan Taiping ke Port Weld  di Perak
H1d  - Mengangkut hasil perusahaan getah
F2     - Jalan kereta api menghubungkan bandar – bandar besar di Tanah Melayu
H2a  - Jalan kereta api di bahagian timur menghubungkan Gemas, Pahang, dan Kelantan ke sempadan Siam
F3     -  Jalan kereta  api dibina menghubungkan kawasan pedalaman .
H3a -  Menggalakkan pembukaan kawasan ladang  getah.
H3b -  Di Johor orang Eropah mula melabur dalam perusahaan getah
H3c  -  Kereta api mempercepatkan pengangkutan dengan muatan yang banyak. 
F4     - Jalan denai/ kereta lembu digantikan dengan jalan raya yang berturap dan tanah merah
H4a  - Mengangkut bijih timah  dan getah ke  pangkalan sungai telah diganti dengan jalan raya
H4b - Pembinaan  jalan raya semakin berkembang
H4c   - Di kawasan perlombongan bijih timah dan ladang getah
H4d - Perak dan Selangor mempunyai rangkaian jalan raya yang baik
H4e  - Jalan raya semakin popular selepas pengenalan kenderaan bermotor pada tahun 1902
F5     -  Tahun 1911 jalan raya dari Seberang Prai ke Melaka siap telah siap dibina.
H5a -  Jalan raya dibina menghubungkan Perlis ke Singapura dibina pada tahun 1911-1928
H5b -  Jalan raya dari Kuala Lumpur ke Kuantan dibina untuk menghubungkan negeri- negeri pantai barat dengan negeri-negeri pantai timur
F6     - Sistem perhubungan
H6a  - Seperti telegraf / telefon / perkhidmatan pos / radio / perkhidmatan udara diwujudkan
H6b  - Perhubungan antara negeri-negeri dapat dijalankan dengan lebih cepat dan cekap
H6c   - Perhubungan dengan negara luar dapat dijalankan dengan cepat dan cekapJelaskan ciri-ciri pemilikan dan penggunaan tanah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British. ****

F1     Kadar cukai ditentukan oleh pembesar
H1a  Aktiviti ekonomi yang hendak diusahakan mendapat mesti kebenaran pembesar
H1b  Tidak mempunyai rekod/catatan mengenai pemilikan tanah
H1c   Tidak ada undang-undang/peraturan mengenai pemilikan tanah
H1d  Berdasarkan undang-undang adat
F2     Tanah menjadi milik seseorang yang meneroka
H2a  Tanah menjadi milik orang yang mengerjakan tanah tersebut
H2b  Tanah boleh diwarisi oleh generasi seterusnya
F3     Tanah merupakan sumber ekonomi/pertanian
H3a  Menjadi tunggak kuasa politik
H3b      Mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu

Jelaskan perkembangan peraturan tanah baru yang diperkenalkan oleh British di Negeri-Negeri Melayu pada abad ke 19.***

F1       Merekod/mencatat pemilikan tanah
H1a     Bertujuan menjamin/Mengesahkan pemilikan tanah
H1b    Memudahkan urusan pentadbiran
H1c     Urusan cukai/pajakan/sewa beli/penjualan/pembelian
F2       Pengenalan undang-undang tanah berkonsepkan Barat
H2a     Memudahkan kerja pentadbiran tanah/pembangunan ekonomi
C2a      Peraturan Tanah Perak 1879/Kanun Tanah Selangor 1891/ Peraturan Tanah
   Sungai Ujong 1887
F4       Pembahagian tanah mengikut kegunaan/nilai komersial
H4a     Tanah ladang
H4b    Tanah Peribumi
H4c     Tanah Perlombongan
H4d    Kadar cukai tanah bergantung mengikut kegunaan tanah/nilai komersial       


Jelaskan berkaitan undang-undang Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British.***

F1     Akta Tanah Simpanan Melayu 25 November 1913,
H1a  Diluluskan oleh Majlis Persekutuan
H1c   Untuk menjamin kelangsungan masa depan ekonomi/sosial/politikorang Melayu
H1d  Bertujuan mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing
H1e  Residen berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan
            Melayu (TSM)
H1f   Menyelamatkan tanah tersebut daripada dijual/dipajakgadai/ditukar milik kepada orang
            bukan Melayu
H1g  Pihak British sebenarnya melindungi kepentingan ekonomi mereka
H1h  Orang Melayu tidak dibenarkan menanam tanaman komersial di kawasan TSM
H1i    Kebanyakan kawasan TSM tidak subur
H1j    Tidak sesuai digunakan untuk kegiatan ekonomi perladangan
H1k     Kawasan yang subur didapati terlalu kecil

Bagaimanakah British mengurangkan penglibatan pekebun kecil Melayu dalam
sektor perladangan getah?****

F1     Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917
H1a  Melarang penanaman getah di kawasan padi
H1b  Untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah
F2     Premium permohonan tanah baru untuk penanaman getah dinaikkan
F3     Pembukaan tanah-tanah baru untuk penanaman getah dilarang
H3a  Penglibatan orang melayu dalam penanaman getah secara kecil-kecilan sahaja
F4     Rancangan Sekatan Stevenson 1922 diperkenalkan
H4a  Rancangan ini mengehadkan pengeluaran getah
H4b  Untuk melindungi pemodal dan pengusaha Eropah
F5     Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa dilaksanakan
H5a  Pekebun kecil / orang melayu diberi kuota yang rendah
F6     British menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air
H6a  Untuk membaiki sistem perparitan dan tali air
H6b  Membantu kegiatan penanaman padi
H6c   British juga menggalakkan pelaburan Eropah
H6d  British meminggirkan golongan pekebun kecil / orang melayu
F7     Insentif kewangan / bantuan teknikal tidak diberikan kepada pekebunkecil / orang melayu
H7a  British meminggirkan pekebun kecil / orang melayu daripada aliranekonomiTINGKATAN LIMA

BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA***

Nyatakan ciri-ciri perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara pada tahap pertama.

F1    Penentangan secara terbuka tetapi bersifat setempat
F2    Penentangan tidak berorganisasi
F3    Isu-isu kebudayaan/agama/hak peribumi menjadi faktor pencetus
F4    Dipimpin oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat/Asia Barat
F5    Menekankan  kesedaran politik
F6    Menuntut hak-hak dikembalikan
F7    Menuntut taraf hidup mereka dibaiki
F8    Tidak meminta kemerdekaan dengan segera                                 
    
Pada pandangan anda,  mengapakah gerakan nasionalisme di Asia Tenggara bertukar menjadi lebih radikal pada tahap kedua?

F1    Pihak penjajah gagal memenuhi tuntutan yang dibuat
F2    Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah
F3    Gerakan nasionalisme tahap pertama gagal
F4    Pemimpin ingin menuntut kemerdekaan
F5    Pemimpin ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat
F6    Berasakan gerakan yang lebih radikal akan berjaya


(a)               Senaraikan dua orang tokoh nasionalis di Filipina. 

F1
F2
F3
F4

Jose Rizal 
Andres Bonifacio 
Emilio Aguinaldo  
Sergio Osmena                                 
(b)             Nyatakan dua tuntutan yang diperjuangkan oleh nasionalis tahap pertama di Filipina. 

F1
F2
F3
F4

Filipina dijadikan wilayah Sepanyol   
Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti yang diperoleh bangsa Sepanyol  
Bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara   
Mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial
                                
(c)              Senaraikan dua tindakan yang telah diambil oleh pihak Sepanyol bagi menangani gerakan nasionalisme di Filipina 

F1
F2
F3
F4

Menangkap Jose Rizal  
Dibuang negeri ke Dapitan, Mindanao 
Jose Rizal dikenakan hukuman bunuh  
Memerangi gerakan nasionalisme  
                        
(d)             Nyatakan ciri-ciri perjuangan Katipunan.

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Ditubuhkan oleh Andres Bonifacio 
Memulakan gerakan radikal terhadap Sepanyol
Matlamatnya untuk menyatukan bangsa Filipina
Bertujuan mencapai kemerdekaan melalui revolusi Menjadikan Kalayan sebagai akhbar rasmi pertubuhan
1896 melancarkan pemberontakan /revolusi tetapi gagal
Menjadi lemah selepas Bonifacio dijatuhkan human bunuh
Dipimpin oleh Aguinaldo
Aguinaldo mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat  
                              
(a)       Mengapakah kuasa imperialis Barat memperkenalkan sistem birokrasi moden di Asia Tenggara?
   F1  Menguasai  ekonomi negara yang dijajah
   F2 Memudahkan penjajah memperkenalkan dasar-dasar ekonominya
   F3  Mengambil alih peranan raja dan pembesar tempatan
   F4  Menjaga kepentingan mereka di tanah jajahan

(b)       Senaraikan  dua ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara.

F1     Penyatuan wilayah-wilayah menghasilkan Kerajaan Pusat
F2     Pentabdiran tanah jajahan diketuai oleh Gabenor Jeneral
F3     Pentadbiran dilaksanakan melalui biro
F4     Pegawai Barat dilantik sebagai ketua biro
F5     Pengenalan undang-undang Barat

(c)          Nyatakan dua kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem  
   pentadbiran tradisional
F1     Pentadbiran tradisional digantikan pentadbiran barat
F2     Institusi beraja terhapus
F3     Raja kehilangan kuasa
F4     Pembesar tempatan hilang pengaruh
F5     Undang-undang tempatan digantikan dengan undang-undang Barat
F6     Bahasa penjajah dijadikan bahasa rasmi pentadbiran

(d)       Apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di Tanah Melayu selepas pengenalan Sistem Birokrasi Barat oleh penjajah British?

F1     Penggabungan P.Pinang, Melaka dan Singapura menjadi Negeri-Negeri Selat
F3     Gabenor menjadi pemerintah tertinggi
F4     Residen kaunselor melaksanakan pentadbiran negeri
F5     Penghulu mengetuai pentadbiran kampong
F6     Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu melalui gabungan Perak, Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang
F7     Pengenalan Sistem Residen/Sistem Penasihat
F8     Bertanggungjawab menasihati sultan dalam semua perkara kecuali adat istiadat /agama Islam
F9     Gabenor Negeri-Negeri Selat berkuasa ke atas Residen/Penasihat British
F10           Pelaksanaan sistem kehakiman Barat
F11           Pelaksanaan system pengutipan cukai
F12           Pembahagian negeri kepada beberapa daerah
F13           Penubuhan balai polis
F14           Peranan raja-raja dan pembesar Melayu terjejas

(e)        Pada pandangan anda, mengapakah generasi muda hari ini perlu   mempertahakan kedaulatan negara kita pada masa hadapan?

F1     Menjamin kestabilan politik
F2     Kemakmuran ekonomi
F3     Memelihara keharmonian
F4     Ke arah negara maju
F5     Memelihara perpaduan kaum
F6     Memelihara kebebasan dan keadilan untuk semua
F7     Melindungi warisan budaya bangsa
F8     Menjamin hak setiap warga negara

Berikan dua ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina.

F1   Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat
F2   Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi di peringkat pusat
F3   Datuk Bandar menjadi pentadbir wilayah
F4   Gabenor kecil menjadi pentadbir Bandar
F5   Encomiendero menjadi pemerintah Encomienda


    

F1
F2
F3
Nyatakan tugas encomiendero yang di perkenalkan oleh Sepanyol di Filipina

Menjaga keamanan
Mengutip cukai
Mengkristian penduduk barangay
                                                                                                                        
                                                                                                   
F1
F2
Mengapakah Sistem Encomienda  dibenci oleh penduduk tempatan di Filipina

Sistem ini mengenakan cukai yang tinggi
Kerahan ttenaga kepada penduduk tempatan                                                                                                                  


F1
F2
F3
F4
F5
F6
Apakah  bentuk ciri sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh Perancis di IndoCina

Penubuhan Union Indochinoise
Penubuhan kerajaan pusat
Rang undang-undang diluluskan oleh parlimen Perancis
Kerajaan tempatan membayar cukai
Menyediakan kerahan tenaga
Gabenor Jeneral mengetuai Union IndoCina                  
                                                                                                                                                                                                     

Apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat di Burma

F1    Dinasti Konbaung berakhir
F2    Institusi raja tersingkir
F3    Jawatan pembesar tradisional pada peringkat pusat terhapus
F4    Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi
F5    Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma  1887/Akta Perkampungan Burma 1889
F6    Melenyapkan sistem pentadbiran tradisional
F7    Pentadbiran daerah diketuai oleh Myo-ok/pegawai bandaran
F8    Pengenalan sistem undang-undang Barat
F9    Pengaruh golongan agama merosot
F10  Raja bukan lagi penaung sami Buddha
F11  Majlis Perundangan diperkenalkan
F12  Penubuhan Jabatan Perhutanan/Jabatan Kesihatan/Jabatan Pelajaran

Nyatakan perubahan pentadbiran yang berlaku di IndoChina di bawah penjajahan Perancis.

F1       Pentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral
F2       Bertanggungjawab terus kepada Pejabat Tanah Jajahan di Paris
F3       Pembentukan kerajaan pusat
F4       Penubuhan Union Indochinoise
F5       Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis
F6       Pentadbiran tempatan tidak dicampuri oleh kerajaan pusat
F7       Perlu membayar cukai kepada kerajaan pusat       
F8       Menyediakan kerajaan tenaga 

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kesan-kesan pengenalan
sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran tempatan  di Asia Tenggara.

F1 - Penubuhan Kerajaan Pusat
F2 - Gabenor Janeral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai ketua pentadbir
F3 - Pelaksanaan pentadbiran melalui biro/jabatan
F4 - Pegawai-pegawai Barat ketua biro
F5 - Pengenalan undang-undang Barat
F6 - Pengenalan Sistem Encomienda yang diketuai oleh Encomiendero di Filipina
F7 - Kemerosotan pentadbiran tradisional di Filipina
F8 - Kemerosotan kuasa datu/pembesar di Filipina
F9 - Pengenalan pentadbiran tempatan di Indonesia
F10 - Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda
         di Indonesia
F11 - Penubuhan Volksraad (Majlis Rakyat di Indonesia)
F12 - Berakhir Dinasti Konbaung di Burma
F13 - Institusi raja tersingkir di Burma
F14 - Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus di Burma
F15 - Pengenalan Akta Kampong Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma
F16 - Pentadbiran tradisional diambil alih oleh Myo-ok (pegawai bandaran) di Burma
F17 - Semua rang undang-undang di IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis
F18 - Perkenalkan ‘Union Indochinoise’ di IndoChina
F19 - Pengenalan Sistem Residen dan Sistem Penasihat di Tanah Melayu
F20 - Perkenal sistem kehakiman Barat/ sistem pungutan cukai/ penubuhan balai polis di Tanah Melayu.
F21 - Pembentukan daerah-daerah di Tanah Melayu
                Nyatakan ciri-ciri  gerakan nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia TenggaraF1
F2
F3
F4
F5
F6

Tahap pertama
Penentangan secara terbuka bersifat terbuka dan tidak berorganisasi
Mengemukakan isu –isu kebudayaan, agama dan hak peribumi
Dipimpin oleh golangan pertengahan berpendidikan barat dan Asia Barat
Pemimpin nasionalis menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik
Mereka menuntut hak mereka dikembalikan dan taraf hipup dibaiki
Tidak menuntut  kemerdekaan dengan segera


Tahap kedua


F7
F8
F9

F10
F11
Gerakan nasionalisme yang lebih radikal melakukan penentangan secara revolusi
Berorganisasi melalui penubuhan politik dianggotai oleh rakyat
Dipimpin oleh golongan yang berpendidikan dan berpengetahuan luas dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan barat
Mempunyai matlamat yang lebih jelas
Menuntut kemerdekaan dan membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat                                                                                                                           Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Thailand
F1

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Tahap pertama

Merupakan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja
Menentang raja berkuasa mutlak
Perkembangan sistem pendidikan Barat
Pendidikan memberi pendedahan terhadap fahaman liberal, demokrasi, dan sistem raja berperlembagaan
Muncul golongan intelek
Kelemahan sistem pentadbiran
Dan sikap boros Raja Vajiravudh
Menyebabkan rakyat tidak berpuas hati
Rakyat menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai
Menamatkan sistem berkuasa kutlakF11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
Tahap kedua

Rakyat tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan Cina
Perdana Menteri Phibul Songgram meluluskan undang-undang
Menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina 
Membubarkan sekolah dan akhbar Cina
Menggalakkan peribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi
Mengenakan syarat jawatan tinggi kerajaan hanya untuk penganut Buddha
Pada tahun 1939, Phibul Songram menukar nama Siam kepada Thailand yang bermaksud Tanah Bebas
                                                                                                                         
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Pada pandangan anda, bagaimanakah  kuasa Barat menangani gerakan nasionalisme  radikal di Asia Tenggara?                                                                                                                                  

Menangkap pemimpin radikal seperti Soekarno di Indonesia dan Jose Rizal di Filipina
Membuang negeri penentang  seperti Jose Rizal
Dikenakan hukuman mati seperti Jose Rizal dan Emilio Aguilnaldo di Filipina
Mengharamkan parti-parti politik radikal seperti Parti Nasional
Indonesia  di Indonesia dan Viet Nam Quang Phu Hoi(VNQPH) di Indochina
Membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana seperti  tindakan Amerika di Filipina
Di penjarakan seperti Soekarno dipenjarakan oleh Belanda pada tahun 1929 -1931                                                                                                                            
Huraikan pemodenan pentadbiran ( Sistem Birokrasi moden) yang diperkenal oleh pemerintah Thailand.

F1     Perubahan oleh Raja Mongkut
H1a   Melantik 80 orang Penasihat Barat
H1b  Untuk mengetuai pelbagai jabatan
H1c   Melatih pegawai-pegawai tempatan
C1c   Penasihat dari Britain dalam bidang kewangan/pelabuhan/polis
C1c   Penasihat dari Amerika Syarikat dalam bidang Kastam
C1c   Penasihat dari Perancis dalam bidang ketenteraan
F2     Perubahan Raja Chulalongkorn
H2a   Pengenalan Majlis Penasihat Rendah
H2b  Majlis Mesyuarat Tertinggi
H2c   Kabinet Menteri
H2d  Juruaudit dari Britian untu berkhidmat dalam perbendaharaan Negara
F3     Muncul golongan pentadbir baru dalam birokrasi moden
H3a   Berdasarkan tahap pendidikan mereka
F4     Sistem Raja Berperlembagaan menggantikan Raja Berkuasa Mutlak pada tahun 1932
H4a   Mengurangkan pengaruh kuasa pembesar/institusi raja 
                                                                                                                           
(a)
Namakan tokoh yang terlibat dalam gerakan nasionalisme di Thailand

F1

Nai Pridi Panomyong
F2
Field Marshall Phibul Songram
(b)
Berikan dua sebab berlakunya gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand

F1

Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja
F2
Penentangan rakyat terhadap raja berkuasa mutlak
F3
Perkembangan sistem pendidikan Barat
F4
Golongan intelek didedahkan kepada fahaman liberal
F5
Perkembangan sistem demokrasi
F6
Pengetahuan mengenai raja berperlembagaan
F7
Kelemahan sistem pentadbiran
F8
Sikap boros Raja Vajiravudh
(c)
Apakah kesan gerakan  nasionalisme tahap pertama tersebut ?

F1

Penubuhan Parti Rakyat oleh Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram
F2
Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thailand
F3
Tamat sistem raja berkuasa mutlak
(d)
Nyatakan tindakan Perdana Menteri Thailand untuk mengatasi rasa tidak puas hati rakyat dalam gerakan nasionalisme tahap kedua

F1

Meluluskan undang-undang  menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina
F2
Membubarkan sekolah Cina
F3
Membubarkan akhbar Cina
F4
Menggalakkan penduduk pribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi
F5
Menetapkan jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha
F6
Menukar nama Siam kepada Thailand bermaksud Tanah Bebas
F7
Bekerjasama dengan Jepun dalam Perang Dunia Kedua
F8
Memperoleh semula wilayah-wilayah di Indo-China dan Tanah Melayu
(e)
Pada pandangan anda, mengapakah negara Thailand tidak pernah dijajah sehingga kini?

F1

Dasar buka pintu
F2
Pemodenan dalam pentadbiran
F3
Kerjasama dengan Jepun
F4
Memperkenalkan birokrasi Barat
F5
Raja Mongkut/ Raja Chulalongkorn melantik 80 orang penasihat Barat
F6
Penasihat  Barat ketua pelbagai jabatan
F7
Penasihat kewangan/ pelabuhan/ polis dari Britain
F8
Penasihat kastam/ ketenteraan dari Amerika Syarikat/ Peranchis
F9
Melatih pegawai-pegawai tempatan mentadbir
F10
Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah/ Majlis Mesyuarat Tertinggi/ Kabinet Menteri
F11
Melantik juruaudit dari Britain untuk berkhidmat dalam perbendaharaan negara
F12
Memperkenalkan sistem raja perlembagaan menggantikan raja berkuasa mutlakBAB 2- NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
 
 

Terangkan empat  faktor pemangkin kepada nasionalisme di Tanah Melayu

F1    Pengenalan sistem politik barat
H1a   Memusnahkan sistem politik tempatan
H1b      Residen mengambilalih peranan pembesar tempatan
H1c   Pembesar dipencenkan
H1d  Perubahan ini mencabar sistem tradisi mereka
H1e   Menjatuhkan maruah
H1f   Melahirkan kebencian penduduk tempatan
F2    Sistem pendidikan Inggeris
H2a   Sekolah vernakular Melayu melahirkan intelektual Melayu yang  mampu berfikir tentang
            kemajuan bangsa
H2b      Idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajah
F3    Dasar British
H3a      Menggalakkan sesiapa sahaja datang melabur / berniaga / berdagang/  menetap di
    Tanah Melayu
H3b      Kemasukan orang asing meningkatkan jumlah imigran      
H3c      Menimbulkan persaingan dengan penduduk tempatan/menguasai ekonomi
H3d      Orang Melayu kekal/tidak dimajukan oleh Inggeris
H3e      British buka bandar  lengkap kemudahan prasarana/orang Melayu di kampung serba kekurangan
H3f      Ini menjarakkan jurang taraf hidup antara orang tempatan dan imigran
H3g     Hal ini disedari golongan intelek Melayu
F4       Pendudukan Jepun diTanah Melayu
H4a     Konsep kesemakmuran Asia menekankan kebebasan Negara Asia
H4b     Menggalakkan orang tempatan bekerjasama dengan Jepun dengan janji Kemerdekaan
H4c     Kesengsaraan semasa Jepun menyebabkan penduduk tempatan membenci Jepun/mana-    
  mana penjajah
H4d     Menyebabkan pengenalan Malayan Union oleh British ditentang orang Melayu
F5       Penguasaan PKM
H5a     PKM menguasai balai polis dan memerintah dengan kejam
H5b     Menangkap/membunuh dengan kejam sesiapa yang dianggap  penyokong Jepun
H5c     Mencetuskan konflik perkauman
F6       Kemunculan mesin cetak     
H6a     Menyebarkan ilmu pengetahuan yang mendorong penentangan terhadap penjajah
F7       Gerakan Pan Islam
H7a     Gerakan intelektual Islam seluruh dunia
H7b     Membangkitkan pemahaman lebih progresif terhadap Islam untuk  menentang penjajahan
           barat ke atas Negara Islam
H7c     Didokong pelajar Islam seluruh dunia
H7d    Gerakan wahabi di Arab Saudi turut mempengaruhi
F8      kesedaran politik disekitar Asia Tenggara
H8a    Mempengaruhi nasionalisme di Tanah melayu
H8b    Karya nasionalis di Indonesia menekankan kebebasan politik/penentangan terhadap penjajah 
H8c    Kemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu memudahkan  penerimaan  nasionalisme
         Indonesia di Tanah Melayu
F1
F2
F3

Apakah gerakan Pan – Islamisme?***

Gerakan Intelektual Islam seluruh dunia untuk membangkitkan kefahaman yang lebih prograsif terhadap Islam
untuk menentang penjajah barat ke atas negara –negara Islam
                                                                                                                       
F1

Nyatakan maksud gerakan Islah?**

Berusaha mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka  terhadap Islam                                                                                                                                                                                                                                                    

F1
F2
F3
F4


Senaraikan akhbar  dan majalah yang menjadi saluran gerakan Islah.***

Al – Imam
Neracha
Idaran Zaman
Pengasuh

F1
F2
F3
F4
F5
F6

F7
F8
F9
F10
Nyatakan  matlamat perjuangan Gerakan Islah di Tanah Melayu Membetulkan pandangan umat Islam terhadap agama Islam***

Menjana kemajuan Islam dari sudut kemajuan dunia
Gesaan memajukan ekonomi umat Islam
Gesaan memajukan pendidikan umat Islam
Gesaan memajukan social / politik orang Melayu
Berusaha menyemat sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam
Mengkritik raja / pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu
Menggalakkan ilmu pertukangan
Menggalakkan kegiatan perniagaan
Menggalakkan orang Melayu menguasai ilmu perubatan
Mengamalkan gaya hidup yang berlandaskan agama IslamF1
F2
F3
F4

F5

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah cabaran yang di hadapi oleh kaum muda dalam perjuangan mereka  di Tanah Melayu    *****                                                                                                                 

Hanya bergerak di Negeri-negeri Selat
Beberapa undang –undang telah dikeluarkan oleh negeri –negeri Melayu bagi menghalang pengaruh kaum muda
Undang –undang tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaan sultan
Undang –undang tidak membenarkan risalah dan buku Kaum Muda dibawa masuk ke negeri- negeri  tersebut
                                                                                                                          

Apakah Saranan Kaum Muda untuk memajukan orang Melayu*****

F1   Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F2   Menekankan pendidikan dunia dan akhirat
F3  Mempelajari mata pelajaran Fardu Ain, Ilmu Hisab dan bahasa Inggeris
F4  Menggalakan pendidikan untuk perempuan
F5  Mengkritik penjajah
F6  Mengkritik raja dan pembesar Melayu
F7  Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial

Bagaimanakah Kaum Muda menyampaikan idea perjuangan mereka ****
    
       F1

Menubuhkan madrasah
       F2
Menekankan pendidikan dunia dan akhirat
       F3
Peluang belajar kepada perempuan
       F4
Melalui akhbar al-Imam
       F5
Mengeluarkan buku dan risalah
       F6
Berdakwah

Jelaskan halangan yang dihadapi Kaum Muda dalam menyebarkan idea perjuangan mereka***

      F1
Ditentang Kaum Tua

      F2
British turut mehalang

      F3
Negeri-Negeri Melayu mengeluarkan undang-undang

      F4
Tidak  dibenarkan berdakwah tanpa kebenaran sultan

      F5
Risalah dan buku Kaum Muda disekat


Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah anda dapat memajukan minda bangsa Malaysia?****

    F1  -  Menekankan  kemajuan dari sudut dunia /akhirat
    F2  -  Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial
    F3  -  Bersama-sama berperanan dalam memajukan bangsa
    F4  -  Semua individu berhak mendapat peluang pendidikan 
    F5  -  Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa
    F6  -  Mendirikan pusat keilmuan / madrasah / sekolah / institusi pengajiantinggi
    F7  -  Berfikiran kritis / kreatif / inovatif dalam memajukan bangsa
    F8  -  Meningkatkan ilmu pengetahuan
    F9  -  Mempersiapkan diri dengan kemahiran
    F10-  Meningkatkan disiplin diri
    F11-  Sentiasa mengamalkan sahsiah yang baik
    F12-  Memanfaatkan usaha kerajaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
    F13-  Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda / ketrampilan diri
    F14-  Menjauhi diri daripada gejala negatif
    F15-  Mematuhi ajaran agama
    F16-  Memelihara jati diri
    F17-  Mengamalkan gaya hidup sihat
    F18-  Menyemai semangat nasionalisme
    F19-  Mengekalkan tradisi / budaya bangsa
M  -  (Mana-mana jawapan yang munasabah)           

Akhbar yang meniupkan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua.


F1
Majlis

F2
Utusan Melayu

F3
Warta Malaya

F4
Warta Negara

F5
Lembaga Malaya

F6
Fajar Sarawak


Bagaimanakah akhbar,majalah dan novel membantu menggerakkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu

F1       Kesedaran untuk memajukan diri
F2       Menyeru masyarakat bersatu padu
F3       Mengkritik dasar penjajah yang menekan orang Melayu
F4       Membangkitkan persoalan pendidikan/social/ekonomi/politik
F5       Menyedarkan dan memajukan bangsa
F6       Majalah menyentuh isu pendidikan/ekonomi/bahasa/sastera/politik
F7       Menyemai sikap anti penjajah dan anti orang asing
F8       Majalah Guru/Pengasuh/Bulan Melayu
F9       Novel menyeru semangat nasionalisme yang tinggi dalam kalangan generasi muda
F10     Menggesa rakyat menentang penjajah
F11     Menuntut rakyat membela maruah bangsa
F12     Wanita digalak memajukan diri dan bangsa
F13     Novel Keris Melaka/Putera Gunung Tahan/Anak Mat lela Gila/Melor Kuala Lumpur

Apakah mesej yang terdapat dalam novel berikut pada tahun 1930a-an?

  (a)Keris Melaka-Ahmad Bakhtiar
         
       F1  Semangat perjuangan menentang penjajah Barat seperti Portugis
       F2 Menghargai sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka
       F3 Menggunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman perjuangan generasi muda

(i)       Anak Mat Lela Gila  -Ishak Hj Muhammad

       F1  Semangat menentang penjajah oleh anak muda
      F2  Menghargai warisan bangsa sendiri
      F3  Mencintai tanah air
      F4  Menolak kesenangan demi maruah bangsa

(ii)     Putera Gunung Tahan – Ishak Hj Muhamamd
  
    F1   Semangat wira pemuda tempatan menentang penjajah
    F2   Mencintai tanah air
    F3   Bangga dengan kebolehan sendiri
    F4   Seorang gadis tempatan menolak cinta pegawai penjajah
    F5  Tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa

Melor Kuala Lumpur – Harun Aminurrashid

F1  Emansipasi atau kebebasan wanita menentukan hala tuju 
F2  Wanita yang mengutamakan pendidikan untuk kebaikan diri
F3  Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan
Nyatakan isu-isu yang dibangkitkan oleh majalah-majalah di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua

F1       Pendidikan anak-anak Melayu
F2       Perpaduan dalam kalangan orang Melayu
F3       Meniupkan semangat cinta akan negara dan menentang penjajahan
F4       Membaiki taraf hidup orang Melayu
F5       Memajukan bahasa dan sastera
F6       Galakkan perpaduan di kalangan guru sebagai pemimpin bangsa
F7       Bincang soal penafsiran Islam yang progresif untuk kemajuan ummah
F8       Memperluas ilmu dalam semua bidang
F9       Memberikan penafsiran kepada persoalan orang Islam
F10     Menggesa orang Melayu menjauhkan sifat buruk
F11     Menggalakkan perpaduan dalam kalangan guru perempuan Melayu Johor
F12     Menggalakkan golongan wanita mendapatkan pendidikan
F13     Menggesa wanita menjaga kesopanan dengan nilai Islam dan budaya Timur
F14     Menggalakkan wanita menjadi obor memajukan bangsa

Terangkan isu ekonomi dan politik yang diperjuangkan oleh akhbar Melayu sebelum Perang Dunia Kedua

(a)Ekonomi

             F1  Menggalakkan syarikat kerjasama
             F2   Mendesak British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana mengancam orang Melayu
            F3    Menggalakkan orang Melayu berniaga
            F4   Melarang orang Melayu menjual tanah
            F5   Menyeru orang Melayu berjimat cermat
            F6    Mendesak British mewujudkan kawasan kampong khas orang Melayu di Kuala Lumpur

(b) Politik

            F1  Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa raja-raja Melayu
            F2  Mengkritik pembesar dan Raja-Raja kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat
            F3  Menolak sikap pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan
            F4  Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.A.S)
            F5  Melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan
            F6  Menyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan
            F7  Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan

 (a)Nyatakan kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS)

F1  British member perhatian terhadap kebajikan orang Melayu
F2  Penempatan khas orang Melayu di Singapura
F3  Pemimpin KMS dilantik menganggotai pentadbiran British
F4  Mohd Eunos Abdullah dilantik menjadi Ahli Majlis Perundangan Negeri Selat

(iii)  Nyatakan golongan masyarakat yang menganggotai Persatuan Sahabat Pena di Sabah

F1  Peniaga kecil
F2  Pegawai rendah kerajaan
F3  Guru sekolah Melayu

(iv) Nyatakan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kesatuan Melayu Muda (KMM) untuk mencapai matlamat politiknya

      F1  Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu
      F2  Menjadikan KMM sebagai badan propaganda Jepun
      F3  Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti British
      F4  Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan
      F5  Menubuhkan cawangan untuk meluaskan propaganda

(v)    Berikan dua isu yang dibincangkan dalam Kongres Melayu pada tahun 1939 dan 1940.

F1   Soal kemunduran orang Melayu dalam pendidikan
F2   Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi
F3  Sikap pilih kasih British terhadap anak negeri/orang Melayu

(vi)     Mengapakah orang Melayu pada waktu itu perlu mewujudkan sebuah persatuan peringkat kebangsaan?

F1  Agar orang Melayu lebih kuat
F2  Memastikan suara orang Melayu didengar oleh British
F3  Dapat membela kepentingan ekonomi dan social
F4  Mengatasi semangat kenegerian
F5  Mengukuhkan kuasa politik orang Melayu
F6  Menjaga kebajikan orang Melayu
F7  Mudah memupuk semangat kebangsaan
F8  Usaha awal kea rah kemerdekaan


BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA (SPM 2010)


Jelaskan tiga faktor pengenalan Malayan Union oleh British
di Tanah Melayu***

F1     Persediaan membentuk kerajaan sendiri
F2     Melahirkan pentadbiran yang licin
F3     Menjimatkan kos pentadbiran
F4     Membentuk sebuah bangsa Malayan Union
F5     Supaya kaum pendatang melupakan negara asal mereka
F6     Menumpukan taat setia kepada Malayan Union
F7     Dapat menjamin sumber tenaga /pelaburan untuk memajukan negara tidak terbantut.
F8     Menjamin penguasaan berterusan sumber ekonomi negara oleh British
F9     Dapat mengurangkan kuasa politik orang Melayu                  

Huraikan faktor-faktor orang Melayu menentang pelaksanaan pentadbiran
Malayan Union?***

F1     Membantah tindakan Sir Harold MacMichael
H1a   Mengugut Raja-Raja Melayu
H1b  Baginda akan diturunkan takhta jika enggan menerima Malayan Union
C1b   Contoh Sultan Badlishah di Kedah
H1c           Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat
            Negeri
C1c   Contoh Sultan Perak
H1d  Terdapat sultan yang menandatangani Perjanjian Malayan Union atas dasar setia
kawan
C1d   Contoh Sultan Selangor/Sultan Johor
H1e   Keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk British membuat
            pembaharuan politik
F2     Penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu
H2a   Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu tanpa sebarang kuasa
H2b  Hilangan takhta/kredebiliti sebagai ketua orang Melayu
H2c   Zakat fitrah dipungut di bawah nama Gabenor Malayan Union
H2d  Orang Melayu bimbang kedudukan agama Islam akan tercabar
F3     Pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang
H3a   Mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi
H3b  Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil dengan kemasukan orang dagang
H3c   Ekonomi/pendidikan orang Melayu akan mundur
F4     Bimbang warisan tamadun sejak Zaman Kesultanan Melayu Melaka akan hilang
H4a   Menghapuskan sejarah yang di bina oleh Kerajaan Melayu Melaka

Bagaimanakah orang Melayu menentang pelaksanaan Malayan Union di Tanah Melayu.

F1     Demonstrasi aman secara besar-besaran
H1a   Di Kota Bharu(Kelantan)/Di Alor Setar (Kedah)/Di Batu Pahat ( Johor)
F2     Bantahan secara berterusan melalui akhbar Melayu
H2a   Warta Negara/Utusan Melayu/Majlis
F3     Menghidupkan semula persatuan-persatuan Melayu
H3a   Menghantar telegram bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London
F4     Menubuhkan United Malays National Organisation (U.M.N.O)
H4a   Sebagai benteng menentang Malayan Union
F5     Mengadakan Kongres Melayu pada 1-4 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman
H5a   Dihadiri oleh 41 buah persatuan dari seluruh Semenanjung Tanah Melayu
H5b  Kongres Melayu kedua pada 30-31 Mac 1946
H5c   Membantah pengisytiharan MU pada 1 April 1946
F6     Mengadakan rapat umum
H6a   Menunjukkan bantahan kepada ahli Parlimen British/LD Gammans/David Reese Williams
F7     Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar pada 28 April 1946
H7a   Menyatakan bantahan kepada ahli parlimen British

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada
peristiwa  orang Melayu menentang Malayan Union tersebut?

F1     Berwawasan dalam tindakan
F2     Sentiasa bersatu padu menuntut hak/Perpaduan kebangsaan
F3     Mentaati pemimpin
F4     Bersemangat setia negara
F5     Berjuang melalui pertubuhan
F6     Berilmu dalam perjuangan
F7     Memelihara warisan bangsa
F8     Peka terhadap masalah politik negara
F9     Berwaspada terhadap kuasa luar
M-    Mana-mana yang munasabah

Namakan pertubuhan yang menyokong pelaksanaan gagasan Malayan Union di Tanah Melayu.

F1     Orang dagang
F2     Golongan Melayu radikal
F3     Parti Kebangsaan Melayu Malaya/PKMM
F4     Angkatan Pemuda Insaf/API
F5     AngkatanWanita Sedar /AWAS
F6     BarisanTani Malaya/BATAS
       

Mengapakah golongan radikal Melayu dan Orang Dagang menyokong pelaksanaan gagasan Malayan Union (MU)

F1     Bersetuju dengan dasar penyatuan negeri-negeri Melayu
F2     Melicinkan pentadbiran
F3     Menyokong dasar sama rata MU
F4     Menolak sistem politik feudal
F5     Menghapuskan perlindungan kepada orang Melayu
F6     Kerakyatan secara terbuka MU
F7     Mereka boleh mengekalkan kerakyatan asal
F8     Mempercayai janji British untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu
F9     Proses ke arah berkerajaan sendiri
F10   Pemerintahan bersifat Barat
F11   Tidak mengiktiraf kuasa raja/pembesar Melayu
F12   Ingin melaksanakan kerajaan mengikut konsep republik
F13   Penyatuan agama Islam
F14   Hal ehwal Islam dipermudah
F15   British cekap untuk membangunkan Tanah Melayu
F16   British merupakan kuasa besar
               
Pada pandangan anda, apakah kesan sekiranya pentadbiran Malayan Union diteruskan oleh British di Tanah Melayu?

F1     Bangsa Melayu akan terhapus
F2     Kesultanan/Raja Melayu terhapus
F3     Adat istiadat/budaya Melayu pupus
F4     Orang Melayu akan merempat/mundur ekonomi
F5     Agama Islam bukan agama rasmi
F6     BahasaMelayu bukan Bahasa Kebangsaan
F7     YDP Agong tidak menjadi ketua Negara
F8     Imigran akan menguasai ekonomi

BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA****


Namakan tokoh yang mencadangkan idea awal ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia.

    F1  Lord Brassey
    F2  Sir Malcom MacDonald
    F3  Dato’ Onn Jaafar
    F4  Tunku Abdul Rahman 

Jelaskan Langkah-Langkah Ke Arah Pembentukan Malaysia

      F1  Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
H1a  Lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak, Sabah dan Brunei.
H1b Tujuannya bagi menerangkan konsep, tujuan dan matlamat Malaysia.
H1c  Rundingan antara pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu
H1d Dengan pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura.
H1e  Pembentukan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
H1f  Ditubuhkan di Singapura
H1g Dipengerusikan oleh Donald Stephens.
H1h Ahli JPPK ialah Tunku Abdul Rahman/ Ong Yoke Lin/ Khir Johari/ Lee Kuan Yew  
        (Singapura)/Tun Datu Mustapha Datu Harun (Sabah).
H1i Berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia.

       F2     Suruhanjaya Cobbold
H2a  Disertai oleh tiga orang pegawai British
H2b  Lord Cobbold/ Sir Anthony Abell /Sir David Watherston.
H2c  Pemimpin tempatan ialah Dato’ Wong Pow Nee/Tan Sri Ghazali Shafie.
H2d Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.
H2e Membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada pihak British.
H2f  Menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan.
H2g Mengemukakan laporan kepada kerajaan British pada Jun 1962.
H2h Laporan Suruhanjaya Cobbold
H2i  Satu pertiga penduduk Sarawak dan Sabah sokong gagasan Malaysia tanpa syarat.
H2j  Satu pertiga sokong dengan syarat, iaitu kepentingan mereka harus dilindungi.
H2k Satu pertiga lagi ingin kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia

      F3  Cadangan Suruhanjaya Cobbold
H3a  Perlembagaan Malaysia berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.
H3b Sarawak dan Sabah diberikan kuasa menentukan dasar imigresennya.
H3c  Bahasa Melayu bahasa kebangsaan.
H3d  Jaminan terhadap hak dan kedudukan bumiputera Sarawak dan Sabah.
H3e  Pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk.
H3f   Penentuan tarikh penubuhan Malaysia.

     F4    Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
     H4a  Memperincikan laporan Suruhanjaya Cobbold
     H4b  Dianggotai wakil Persekutuan Tanah Melayu/Sabah/Sarawak /Britain
     H4c  Dipengerusikan oleh Lord Landsdowne( Menteri Negara bagi Tanah Jajahan)
     H4d  Dibantu oleh Tun  Abdul Razak
     H4e  Mengunjungi Sabah dan Sarawak untuk menerangkan tentang gagasan Malaysia
     H4f   Bermesyuarat sebanyak 24 kali
     H4g  Bertujuan mewajarkan kemasukan Sabah/ Sarawak ke dalam Malaysia
     H4h  Membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak
 
     F5    Perwakilan Malaysia ke PBB (UNMM)                                                [ sambungan ]
     H5a  Dibentuk oleh Setuasaha Agung PBB, U Thant
     H5b  Menghantar wakil untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak
     H5c  Diketuai oleh Lawrence Michaelmore
     H5d  Hasilnya majoriti penduduk bersetuju dengan gagasan Malaysia
 

Terangkan Tiga Faktor Pembentukan Malaysia

F1    Faktor ekonomi
H1a   Pasaran yang luas
H1b  Galakkan pelaburan asing
H1c   Perkembangan indudtri pertanian
H1d  Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi
H1e   Memanfaatkan sumber antara negeri
H1f   Bijih timah (Tanah Melayu)/Sarawak/Sabah ( Kayu Balak)
F2            Faktor Sosial
H2a   Mengimbangi pertumbuhan kaum
H2b  Mempercepatkan kemderkaan Sabah/Sarawak/Singapura
H2c   Memajukan negeri-negeri anggota
H2d  Selari dengan dasar dekolonisasi British
H2e   Semangat setiakawan negara anggota
F3    Faktor politik
H3a   Kebangkitan pengaruh Parti Barisan Sosialis di Singapura
H3b  Ancaman komunis
H3c   Tanah Melayu berpengalaman menghadapi ancaman komunis
H3d  Ancaman Komunis di Sarawak/ Clandestine Communist Organization(CCO)
H3e   Benteng menghadapi ancaman komunis di Sabah dan Sarawak
H3f   Menjamin kemerdekaan lebih awal Sabah,Sarawak,Singapura
H3g  Mewujudkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara
H3h      British ingin melindungi kepentingan mereka di Singapura

Nyatakan pertubuhan yang menyokong gagasan Malaysia

(v)       Sarawak

  F1  BERJASA (BARISAN RAKYAT JATI SARAWAK)
                         F2    SNAP  ( Sarawak National Party)
                     F3        PESAKA ( Pesaka Anak Sarawak)
                         F4    PANAS ( Parti Negara Sarawak)
                         F5        SCA ( Sarawak Chinese Association)

              (ii)  Sabah

                          F1   Pasok Momogun
                        F2     USNO ( United Sabah National Organization)
                        F3     UNKO ( United Kadazan Organization)
                        F4       Parti Perikatan Sabah

Nyatakan kandungan Akta Malaysia yang ditandatangani pada tahun 1963

F1  Kerajaan Persekutuan mengawal semua urusan luar negara
F2  Agama Islam sebagai agama Persekutuan kecuali Sabah/Sarawak
F3  Bebas mengamalkan agama lain
F4  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
F5  Bahasa lain boleh digunakan
F6  Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi hingga 10 tahun selepas Hari Malaysia bagi
       Sabah/Sarawak
F7  Sabah/Sarawak berkuasa mengawal hal ehwal imigresen
F8  Sabah/Sarawak berkuasa mengawal perkhidmatan awam
F9  Sarawak peroleh 24 kerusi/Sabah 16/Singapura 15 kerusi parlimen
F10 Rakyat Sabah/Sarawak dapat taraf sama dengan orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu


BAB 7 CIRI-CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN *****

Mengapakah Perlembagaan Malaysia memerlukan pindaan dari masa ke semasa

F1  Melindungi kepentingan rakyat
F2  Menjamin keselamatan negara
F3  Melicinkan urusan pentadbiran
F4  Agar sentiasa releven dengan keperluan semasa
F5  Menjadi perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah
F6  Melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka
F7  Perkara sensitif termasuklah pemerintahan beraja/agama Islam/Kedudukan
      bahasa Melayu/ Hak istimewa orang Melayu
F8  Pindaan Akta Hasutan 1970
F9  Mengehadkan kebebasan bercakap seseorang individu
F10 Larangan menyentuh perkara sensitif
F11 Mengelakan perbalahan antara kaum
F12 Pindaan pemansuhan imuniti(kekebalan) bagi Yang Dipertuan Agong dan Raja 
       daripada kesalahan jenayah

Apakah perkara yang boleh dipinda dengan kelulusan Majlis Raja-Raja Melayu

F1  Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja
F2  Kewarganegaran
F3  Keutamaan Yang diPertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong
F4  Kedudukan istimewa orang Melayu dan  bumiputera Sabah dan Sarawak
F5  Perubahan sempadan negeri


          Dewan Rakyat

F1     -Merupakan dewan terpenting
F2     -Ahli dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya
F3     -Mengandungi 219 ahli
F4     -Mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara
F5     -Tempoh perkhidmatan selama 5 tahun
F6     -Tugas utamanya menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat

Terangkan proses meluluskan undang-undang di Parlimen

F1   Cadangan oleh kementerian/menteri terbabit
F2   Jabatan Peguam Negara menggubal Rang Undang-Undang
F3   Bacaan Pertama di Dewan Rakyat/ Pembacaan tajuk sahaja
F4   Bacaan Kedua/Rang Undang-undang dibahaskan
F5   Jawatankuasa Dewan Rakyat mengadakan perbincangan terperinci
F6  Bacaan ketiga/Dibahaskan sebelum diluluskan
F7  Pembentangan di Dewan Negara
F8  Proses bacaan pertama /kedua dan ketiga di Dewan Negara
F9  Penyerahan Rang Undang-Undang kepada Yang DiPertuan Agong
F10 Perkenan YDA dan diturunkan cop mohor Negara
F11 Diwartakan dalam Warta Kerajaan


Mengapakah Perlembagaan negara kita perlu dipinda dari masa ke semasa?

F1  Melindungi kepentingan rakyat
F2  Menjaga keselamatan negara
F3  Melicinkan pentadbiran negara
F4  Sentiasa releven dengan keperluan semasa
F5  Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah
F6  Kandungannya dipatuhi rakyat dengan rela
F7  Melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka
F8  Seperti pemerintahan beraja/agama Islam/Kedudukan bahasa Melayu/Hak istimewa
      orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak
F9  Pindaan Akta Hasutan 1970
F10 Melarang individu bercakap perkara sensitif
F11 Menjamin keharmonian rakyat
F12 Pindaan pemansuhan imuniti Yang DiPertuan Agong dan Raja Melayu daripada
       kesalahan jenayah


Nyatakan perkara Pindaan Perlembagaan di Parlimen yang memerlukan perkenan Majlis Raja-Raja dan Dua Pertiga Dewan Parlimen

F1   Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu
F2   Kewarganegaraan
F3   Keutamaan Yang DiPertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong,Raja-Raja dan Yang DiPertuan Negeri
F4   Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak
F5   Perubahan sempadan negeri

Lambang-Lambang
Description: jatanegara
 

a

F1
F2 
F3
F4
Apakah tujuan jata negara di wujudkan

Supaya rakyat sentiasa bersemangat
Mewujudkan semangat bersatupadu
Sanggup berkorban untuk negara
Mempertahankan kedaulatan negara Malaysiab


F1
F2


Apakah yang dilambangkan oleh lima belah keris pada perisai dalam Jata Negara di atas

Melambangkan negeri Perlis,Kedah,Kelantan,Trengganu dan Johor
Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu


c


F1

Apakah maksud dua ekor harimau yang menyokong perisai dalam Jata Negara di atas?

Keberaniand


F1
F2

Nyatakan maksud cogan kata “ Bersekutu Bertambah Mutu yang terdapat dibawah perisai itu

Semangat permuafakatan
Semangat perpaduan antara negeri di Malaysiae


F1
F2
F3
F4
F5

Pada pendapat anda mengapakah lambang-lambang negara penting dihayati setiap warganegara Malaysia

Lambang kecintaan terhadap tanahair
Sanggup mempertahankan tanahair
Sanggup berkorban untuk negara
Mewujudkan rakyat yang bersatu padu
Mewujudkan semangat kesetiaan


Kepentingan Lambang-Lambang Negara

F1     Rakyat dapat menunjukkan kesetiaan terhadap tanah air
F2     Rakyat sanggup berkorban dan kecintaan terhadap tanah air
F3     Rakyat sentiasa bersemangaat
F4     simbol perpaduan
F5     Lambang kemegahan penduduk
F6     Membezakan Malaysia dengan Negara lain
F7     Melambangkan kedaulatan sesebuah Negara
F8     Taat keada pemerintah
F9     Terdiri daripada Jata Negara, bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan.


( a ) JATA NEGARA

F1       Menjadi lambang kemegahan penduduk negara
F2       Setiap lambang mempunyai maksud tersendiri
F3       Lima bilah keris lambang negeri Kedah, Kelantan,Terengganu dan Johor yang dikenali sebagai
               Negeri Melayu  Tidak Bersekutu.
F4       Pokok Pinang mewakili negeri Pulau Pinang.
F5       Pokok Melaka melambangkan negeri Melaka.
F6       DUA ekor harimau melambangkan keberanian.
F7       Negeri Sarawak dan Sabah dilambangkan jata negeri tersebut.
F8       Bulan sabit –agama Islam sebagai agama rasmi dan bintang empat belas gabungan 14 buah
              negeri Persekutuan.
F9       Empat jalur berlainan warna merujuk negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang  
             yang  dikenali sebagai Negeri Melayu Bersekutu.
F10     Hitam putih lambang negeri Pahang.
F11     Warna merah dan kuning lambang negeri Selangor.
F12     Warna hitam, putih, dan kuning lambang negeri Perak.
F13     Warna merah, hitam, kuning lambang negeri Sembilan

( b ) BENDERA KEBANGSAAN 

F1       Menggantikan bendera Union Jack pada tengah malam 31 Ogos 1957
F2       Pada tahun 1949 ditubuhkan Jawatankuasa reka bentuk Bendera Persekutuan Tanah Melayu
F3       373 peserta mengambil bahagian.
F4       Encik Mohamad Hamzah telah terpilih sebagai pemenang.
F5       Pada 26 Mei 1950 buat pertama kali Bendera Persekutuan berkibar di perkarangan istana  
              Sultan  Selangor.
F6       Bendera Persekutuan dikenali juga Jalur Gemilang.
F7       Dikibar di majlis rasmi dan adapt istiadat rasmi, seperti hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong
              dan Hari Kebangsaan.
F8       Warna merah- keberanian
F9       Warna putih –kesucian
F10     Warna biru –Perpaduan
F11     Warna kuning –lambang kedaulatan Raja-raja  Melayu
F12     Bulan sabit –lambang agama Islam sebagai agama rasmi
F13     Bintang berpecah empat belas-lambang gabungan empat belas negeri.
F14     14 Jalur –warna merah dan putih lambang gabungan negeri.


(i) Bagaimanakah anda dapat mendidik rakan-rakan untuk menghormati bendera Malaysia?

 F1  Mengibarkan bendera semasa bulan kemerdekaan
 F2  Menghiaskan bendera di kelas-kelas
 F3  Memasang bedera di rumah/kenderaan
 F4  Menganjurkan pertandingan melukis bendera Malaysia
 F5  Menaikkan bendera Malaysia semasa perhimpunan rasmi sekolah
   
(ii)      Nyatakan kepentingan bendera kebangsaan kepada rakyat dan negara kita.

F1  Kesanggupan untuk berkorban dan kecintaan terhadap tanah air
        F2  Menaikkan semangat juang
        F3  Identiti negara/Membezakan Malaysia daripada negara lain
        F4  Membangkitkan semangat perjuangan / patriotik
        F5  Menunjukkan kesetiaan rakyat kepada negara
        F6   Bersatupadu / simbol perpaduan rakyat
        F7   Sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara
        F8   Menimbulkan rasa bangga terhadap negara
        F9   Menunjukkan ketaatan kepada negara
        F10  Untuk digunakan dalam istiadat dan majlis rasmi                        ( d ) LAGU KEBANGSAAN.

F1       Sebelum Merdeka  lagu kebangsaan ialah ‘God Save the Queen’
F2       Lagu kebangssan negara kita dikenali juga lagu Negaraku yang dicipta pada tahun 1957
F3       Pemilihan lagu dibuat oleh Tunku Abdul Rahman yang mengetuai sekumpulan jemaah hakim di
              Dewan Polis Depoh, Kuala Lumpur
F4       Pasukan pancaragam polis Di raja telah memperkenalkan 4 buah lagu.
F5       Lagu Terang Bulan iaitu lagu kebangsaan negeri Perak dipilih kerana mempunyai unsur
              kemelayuan.
F6       Majlis Raja-Raja Melayu memperkenankan keputusan jemaah hakim tersebut
F7       Lagu terang bulan  dipilih sebagai asas lagu kebangsaan
F8       Digubah semula oleh En. Saiful Bahri
F9       Lirik lagu  menggambarkan kesetiaan rakyat kepada negara.
F10     Lirik lagu menuntut kita supaya bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban demi
              mempertahankan tanah air
F11     Membangkitkan semangat patriotik dan cintakan negara
F12     Semua rakyat mesti berbangga dengan lagu kebangsaan.


BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN*****

Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mendaulatkan Bahasa Melayu sejak mencapai kemerdekaan sehingga kini?

  F1   Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP)
  F2   Melancarkan Minggu/Bulan Bahasa
  F3   Slogan “Bahasa jiwa Bangsa”
  F4   Sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
  F5   Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri ,Sekolah Sultan Abdul Halim, Kedah
  F6   Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan
  F7   Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukarkan kepada bahasa kebangsaan
  F8   Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia
  F9   Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris
  F10  Bahasa Melayu digunakan di mahkamah


b

F1
F2

c

F1d


F1
F2
F3
F4

Berikan bukti bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu

Penubuhan universiti Kebangsaan Malaysia
Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi semua sekolah

Nyatakan wawasan Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditubuhkan pada tahun1956.

Untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa
utama dunia


Kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh apabila Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967. Buktikan pernyataantersebut.

Bahasa pengantar sekolah Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan
Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia menggunakan bahasa Melayu
Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah
Bahasa Melayu mula digunakan  di mahkamah

Apakah objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK)

    F1  Mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan
    F2  Memupuk/memelihara keperibadian kebangsaan
    F3  Memperkaya/mempertingkat kualiti kehidupan
    F4  Aspek kemanusian/kerohanian diseimbang dengan pembangunan sosioekonomi
    F5 Menjadi panduan dalam membentuk/mengekalkan identiti negara Malaysia

Prinsip utama Dasar kebudayaan Kebangsaan (DKK)

   F1 Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
   F2 Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima
   F3 Islam sebagai unsur yang terpenting

Usaha kerajaan untuk menggalakkan sukan di peringkat sekolah

   F1  Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan
   F2  Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan
   F3  Menyediakan kemudahan fizikal/padang/gelanggang di sekolah
   F4  Menyediakan peralatan sukan di sekolah
   F5  Menyediakan guru-guru yang mahir dalam bidang sains sukan
   F6  Pemberian markah 10 peratus untuk aktiviti ko kurikulum

Bagaimanakah aktiviti sukan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini

F1   Aktiviti sukan tanpa mengira ideology
F2   Mampu menyemarak semangat patriotik rakyat
F3   Aktiviti tidak terhad kepada sesuatu kaum sahaja
F4   Peluang terbuka seluas-luasnya kepada mereka yang berminat
F5   Penganjuran sukan SUKMA
F6   Aktiviti sukan /kokurikulum di sekolah
   

Jelaskan maklamat pelancaran Wawasan 2020 oleh Perdana Menteri Dato Seri Dr Mahathir Mohamad

F1     Menjadikan Malaysia sebuah negara industri yang maju
F2     Menggunakan acuan sendiri
F3     Setanding dengan negara maju yang lain
F4     Kemajuan yang diharapkan bukan hanya kemajuan dari segi fizikal semata-mata
F5     Kemajuan yang ingin dicapai ialah kemajuan bersepadu                          


Senaraikan tiga daripada sembilan cabaran yang terdapat dalam wawasan itu.

F1     Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu  
F2     Membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan 
F3     Memupuk dan membina masyaraakat demokratik yang matang
F4     Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
F5     Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi Membina masyarakat yang maju dan saintifik
F6     Mewujudkan masyarakat yang berjiwa penyayang
F8     Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya Memupuk dan membina masyarakat makmur

Pada pendapat anda, apakah kekangan yang dihadapi oleh kerajaan dalam menjayakan Wawasan 2020 itu ?

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
·        Masalah polarisasi kaum / perkauman   
·        Mewujudkan identiti Malaysia 
·        Menyemai perasaan Malaysia Boleh
·        Masalah masyarakat yang berfikiran sempit / tidak terbuka Menangkis gejala sosial dari Barat
·        Masalah keruntuhan akhlak seperti buang bayi / bohsia /rempit / dadah /
·        Masalah buta huruf
·        Mewujudkan masalah celik ICT
·        Mewujudkan budaya bersaing di peringkat global tapi akar bertunjangkan negara sendiri (glokal)
·        Mewujudkan masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan
·        Melahirkan budaya mencipta
·        Menekankan kepentingan agama dalam kehidupan
·        Masalah tidak menghormati generasi tua
·        Masalah minda kelas ketiga
·        Masalah merosakkan harta awam
·        Mengagihkan kekayaan negara secara adil
·        Meninggikan taraf hidup dan kualiti hidup rakyat
·        Membasmi kemiskinan /kemiskinan sifar
·        Meningkatkan pendapatan penduduk / negara
                                                      
Sebagai pelajar, bagaimanakah anda merealisasikan Wawasan 2020 ?

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F0
F11
F12
F13
Ø Menuntut ilmu pengetahuan
Ø Mendalami ilmu ICT
Ø Mempelajari Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris
Ø Mempelajari pelbagai bahasa asing
Ø Mengamalkan perpaduan antara kaum
Ø Bersikap boleh bertolak ansur / tidak mementingkan diri
Ø Memiliki moral yang baik
Ø Mengamalkan sikap penyayang tanpa mengira kaum
Ø Menjauhi gejala tidak sihat / negatif
Ø Patuh kepada ajaran agama
Ø Menghormati nilai tradisi budaya bangsa
Ø Menerapkan semangat Malaysia boleh dalam diri
Ø Mengikuti peraturan dan undang-undang sekolah dan negara
Dasar pembangunan sosial penting dalam pembangunan dan perpaduan negara Malaysia.
(a)   Sebutkan satu dasar pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh kerajaan.

F1 –   Rukun Negara
F2 –   Dasar Pendidikan Kebangsaan
F3 –   Akta Bahasa Kebangsaan
F4 -   Dasar Kebudayaan Kebangsaan
F5 –   Sukan Untuk Perpaduan


 (b)    Pada pendapat anda, mengapakah Falsafah Pendidikan Kebangsaan penting kepada generasi pelajar masa kini?

F1 -   Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
F2 -   Dan secara bersepadu
F3 -   Melahirkan insan yang seimbang
F4 -   Melahirkan insan yang harmonis
F5 -    Dari segi  intelek / rohani / emosi / jasmani / JERI
F6 -    Berdasarkan kepercayaan / kepatuhan kepada Tuhan
F7 -    Warganegara yang berilmu pengetahuan
F8 -    Warganegara berketerampilan
F9 -    Warganegara yang berakhlak mulia
F10-   Warganegara yang bertanggungjawab
F11-   Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
F12-   Memberikan sumbangan terhadap keharmonian keluarga / masyarakat/ negara
F13-   Memberikan sumbangan terhadap kemakmuran keluarga / masyarakat / negara


Senaraikan dua usaha kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

F1 - Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
F2 - Telah termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
F3 -      Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dapat memartabatkan bahasa Melayu
F4 - Dewan Bahasa dan Pustaka / DBP ditubuhkan pada tahun 1956 untuk memajukan bahasa
            Melayu
F5 -     Pelancaran “Minggu Bahasa” dilakukan sebagai usaha menggalakkan penggunaan bahasa Melayu
F6 -     Pelancaran “Bulan Bahasa” dilakukan sebagai usaha menggalakkan penggunaan bahasa Melayu
F7 –    Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” dilancarkan pada tahun 1960
F8 -     Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
           seperti Sekolah Alam Shah / Sekolah Sri Puteri / Sekolah Sultan Abdul Halim
F9 -     Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967 dapat mengukuhkan kedudukan bahasa
           Melayu
F10-    Pada tahun 1970, bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukar kepada bahasa
           kebangsaan secara berperingkat-peringkat
F11-    Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia / UKM pada tahun 1977
F12-    Membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu
F13-    Bermula pada tahun 1982, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah untuk
           menggantikan bahasa Inggeris
F14-    Bahasa Melayu mula digunakan di mahkamah / bahasa perundangan  pada tahun 1990

Nyatakan dua matlamat aktiviti sukan dan kokurikulum di sekolah.

F1 -   Sukan / kokurikulum sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi
F2 -   Dapat menyemarakkan semangat patriotik / cintakan negara dalam kalangan rakyat
F3 -   Aktiviti sukan / kokurikulum tidak mengehadkan penyertaan kepada sesuatu kaum sahaja / semua
         kaum terlibat
F4 -   Membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka yang berminat
F5 -   Di peringkat sekolah, sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan
F6 -   Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan pada peringkat daerah / negeri / kebangsaan untuk
         menggalakkan aktiviti sukan
F7 -   Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan dua tahun sekali          
F8 -   Memainkan peranan untuk mengeratkan perpaduan antara kaum
F9 -   Mengeratkan perpaduan antara negeri


Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam merealisasikan Gagasan Satu Malaysia.

F1 -    Mementingkan perpaduan
F2 -    Mengamalkan prinsip – prinsip Rukun Negara
F3 -    Mengamalkan dasar Pendidikan Kebangsaan
F4 -    Menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan
F5 -    Merealisasikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan / rasmi
F6 -    Mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu
F7 -    Merealisasikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua  sekolah kebangsaan
          / sekolah menengah
F8 -    Bahasa Melayu melambangkan identiti bangsa Malaysia
F9 -    Mengamalkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
F10-   Menghormati unsur-unsur kebudayaan / adat resam pelbagai kaum
F11-   Merealisasikan sukan / kokurikulum sebagai alat perpaduan
F12-   Menyemarakkan semangat patriotisme melalui sukan / kokurikulum
F13-   Menghormati kebebasan beragama / kepercayaan
F14-   Mengamalkan / mengukuhkan tuntutan / pegangan agama
F15-   Sentiasa mengamalkan sahsiah yang baik
F16-   Meningkatkan disiplin diri                                                                                
F17-   Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sosial yang sifat
F18-   Menghindari budaya negatif
F19-   Memelihara jati diri
F20-   Meningkatkan semangat nasionalisme
F21-   Menghormati / mentaati pemimpin
F22-   Memartabatkan sekolah kebangsaan

Terangkan perkembangan dasar pendidikan negara sebelum merdeka.****

F1            Laporan Barnes
H1a   mencadangkan semua sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan diganti
            dengan satu jenis sekolah (sekolah kebangsaan)
H1b  Sekolah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di peringkat
sekolah rendah
H1c   bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di peringkat sekolah menengah dan peringkat
yang lebih tinggi
H1d  ditentang oleh masyarakat Cina kerana menganggap bahasa ibunda akan tergugat

F2            Laporan Fenn-Wu
H2a   mewakili masyarakat Cina
H2b  mencadangkan sekolah vernakular Cina terus kekal
H2c   mereka bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan

F3            Ordinan pelajaran 1952
H3a   mengambil kira Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu
H3b  mencadangkan dua sistem persekolahan yang menggunakan dua bahasa pengantar / bahasa Inggeris dan bahasa Melayu
H3c   Bahasa Cina dan Tamil disediakan sekiranya ada permintaan daripada ibu bapa
H3d  Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris
H3e   Bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu
H3f   gagal kerana mendapat tentangan masyarakat Cina dan India
H3g  kekurangan kewangan
H3h  ancaman pengganas komunis

F4    Penyata Razak 1955
H4a   menyuburkan semangat perpaduan negara
H4b  sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk.
H4c   penyeragaman kurikulum bercorak kebangsaan
H4d  penubuhan sekolah umum (rendah) yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
H4e   penubuhan sekolah jenis umum (rendah) yang menggunakan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar
H4f   sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
H4g  sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar
H4h  Bahasa Melayu dan Inggeris wajib diajar di semua sekolah
H4i    Penyata Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957Terangkan perkembangan dasar pelajaran kebangsaan di negara kita selepas mencapai kemerdekaan.

(i)          Cadangan dalam Laporan Rahman Talib 1960
                                             
F1   Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan                               
F2   Sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan
F3   Pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa
         mengira keturunan dan agama                 
F4   Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar
         kepada bahasa Melayu
F5   Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah
F6   Pelajaran agama Islam diajarkan di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang 
         mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam  
F7   Bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat 
         sekurang-kurangnya 15 orang pelajar
F8   Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan     


(ii)      Cadangan Kajian Aminudin Baki :                                                               
F1  Sistem persekolahan aneka jurusan diperkenalkan                        
F2  Menyediakan pelajaran  pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun
F3  Memberikan pelbagai kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir sebagai
       persediaan untuk pasaran kerja
F4  Kursus kemahiran yang diajarkan ialah perdagangan , sains rumah tangga , seni
       perusahaan dan sains pertanian
F5  Mata pelajaran wajib adalah seperti yang diajarkan di sekolah menengah biasa


(iii)    Jawatankuasa Kabinet 1974

        Objektif  penubuhan Jawatankuasa Kabinet 1974 :

F1 Menilai sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan yang sedia ada dapat  melahirkan
      sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara
F2 mengenalpasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan masyarakat yang
      bersatu padu, berdisiplin dan terlatih

Kandungan Laporan  Jawatankuasa Kabinet 1974:

    F1 Penguasaan dalam kemahiran membaca, menulis dan mengira ( 3M )
    F2 Kenaikan darjah secara automatik
    F3 Penekanan terhadap sekolah vokasional
    F4 Sukatan pelajaran sekolah swasta
    F5 Bahasa melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan
    F6 Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin sebagai asas perpaduan
Kesan Laporan Jawatankuasa Kabinet :

    F1 Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ) 1982
    F2 Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM ) 1988
    F3 Penekanan perkembangan diri pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani  dan intelek

Kandungan/ Penekanan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan :

F1     Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
F2     Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani , emosi dan
           jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
F3     Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan , berketerampilan ,
           berakhlak mulia, bertanggungjawab , berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
F4     Memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
           dan negara

Pada pandangan anda, bagaimanakah sistem pendidikan  negara kita mampu memupuk
perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum?

F1     Belajar di sekolah yang sama
F2     Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
F3     Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui kokurikulum
F4     Menggunakan kurikulum yang sama
F5     Melibatkan pelajar pelbagai kaum dalam sukan
F6     Tenaga pengajar pelbagai kaum
F7     Meningkatkan semangat setia negara
M      (Mana-mana yang munasabah)                                        


BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA*********

Jelaskan faktor-faktor yang membawa berlakunya Perang Dunia Pertama
(1914-1918)****                                                                                   
F1     -  Berlaku disebabkan kemunculan nasionalisme di Eropah.
H1a  -  Negara-negara kecil di Eropah bersatu membentuk sebuah negara bangsa lebih besar.
H1b  -  Kuasa-kuasa besar ini berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan.
H1c   -  Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ini sanggup berperang untuk                     
                membuktikan kekuasaan masing-masing.
F2     -  Wujud pakatan negara-negara Eropah.
H2a  -  iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga.
C2a  -  Pakatan Kuasa Tengah terdiri Jerman, Austria-Hungry dan Italy
C2b  -  Pakatan Bertiga terdiri Britain , Peranchis dan Rusia.
H2b  -  Persaingan antara kedua-dua pakatan i mengancam perimbangan kuasa dunia yang wujud
   pada masa itu.
F3     -  Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi.
H3a  -  bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan untuk mendapatkan bahan mentah
H3b  -  dan untuk memasarkan barang keluaran mereka
F4     -  Faktor politik
H4a      -  Archduke Franz Ferdinand  pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya dibunuh oleh
   pengganas Serbia.
H4b  -  Austria yang mendapat sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia.
H4c   -  Serbia pula disokong oleh sekutunya Rusia dan Peranchis
F5     -  Serangan Jerman terhadap Perancis
H5a  -  Jerman yang menyerang Perancis melalui negara berkecuali Belgium menimbulkan                 
                kemarahan Britain.
H5b  -  Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman.
H5c   -  Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat menyebabkan Amerika turut              
                terlibat dalam perang itu.
                                                                                               
Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama dari segi ekonomi.     *****

F1     -  Negara-negara yang berperang mengalami inflasi      
F2     -  Menanggung hutang peperangan yang tinggi kerana perbelanjaan perang yang besar
F3     -  Diakhir perang Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion
F4     -  Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion
F5     -  membawa kepada masalah pengangguran
F6     -  Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun
F7     -  ia memberi kesan kepada negara Eropah terutama Britain
F8     -  Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya.

Mengapakah Liga Bangsa gagal mencapai matlamat penubuhannya?****

F1     Gagal menggalakkan keamanan / kesejahteraan dunia
F2     Tidak berjaya mencapai  kerjasama antarabangsa
F3     Gagal menjamin keselamatan dunia
F4     Kuasa-kuasa besar tidak akur dengan prinsip Liga Bangsa
F5     Pencerobohan Perancis di Ruhr ( Jerman )1923
F6     Pencerobohan Jepun di Manchuria 1931
F7     Pencerobohan Itali di Habsyah (Ethiopia)
F8     Pencerobohan Itali di Perancis  1940
F9     Jepun menarik diri daripada Liga Bangsa 1931
F10   Liga Bangsa sebuah organisasi yang lemah
F11   Tidak disertai Amerika Syarikat dan Soviet Union
F12   Liga Bangsa dibubarkan pada tahun 1945Jelaskan bagaimana kemelesetan ekonomi dunia tahun 1929 antara faktor berlakunya
Perang Dunia Kedua.

F1     Kemelesetan ekonomi berlaku di Amerika Syarikat
F2     Kemudian merebak ke seluruh dunia
F3     Amerika tidak mampu menyediakan pinjaman untuk Jerman
F4     Jerman tidak mampu membayar hutang perang
F5     Kemelesetan ekonomi menyebabkan negara-negara Eropah mengurangkan peruntukan ketenteraan
F6     Di antaranya ialah negara Britain, Peranchis dan Itali
F7     Jerman cuba mengalih perhatian rakyat daripada masalah ekonomi
F8     Jerman bertindak mengukuhkan ketenteraannya
F9     Jerman menjalankan dasar perluasan kuasa
F10   Jepun juga cuba mengalihkan perhatian rakyat daripada masalah   ekonomi
F11   Jepun mengukuhkan kuasa ketenteraan
F12   Jepun merangsang aktiviti dasar perluasan kuasa
F13   Jepun menakluki Manchuria 1931
F14   Jerman menduduki Peranchis
F15   Jepun menduduki Indo-China

Jelaskan ciri-ciri Blok Dunia berikut selepas tamat Perang Dunia Kedua.***
Blok Kapitalis
 
 F1     Blok kapitalis merupakan negara demokratik
F2     Kerajaannya dipilih melalui pilihan raya
F3     Blok kapitalis memberi peluang perniagaan persendirian
F4     Blok kapitalis juga memberi peluang pemilikan persendirian
F5     Blok kapitalis menganjurkan kebebasan individu sepenuhnya

Blok Komunis
 
 F1     Blok komunis diperintah oleh diktator
F2     Hanya Parti Komunis sahaja yang diiktiraf
F3     Bagi blok komunis perniagaan dimiliki oleh kerajaan
F4     Kerajaan komunis sahaja menguruskan perniagaan
F5     Blok komunis melindungi / mengawal kebebasan individu

Jelaskan perkembangan perkembangan politik berikut selepas tamatnya Perang Dunia Kedua.

(i)                 Blok Dunia****

F1     Kebuntuan dalam rundingan penyelesaian Perang Dunia Kedua
H1a   Menimbulkan bibit perpecahan
H1b  Blok dunia merupakan Negara-negara yang sehaluan
H2a   Bertindak secara bersama
H2b  Menjaga kepentingan ahli
H2c   Tampil dalam pelbagai bentuk
H2d  Sama berdasarkan aspek politik/ekonomi /geografi
H2e   Terbentuk semasa Perang Dingin berasaskan geopolitik

(ii)               Perang Dingin****

F1     Berlaku disebabkan perbezaan ideologi/fahaman politik
H1a   Persaingan kuasa antara berlaku blok kapitalis dengan blok komunis
H1b  Blok kapitalis diketuai oleh Amerika Syarikat
H1c   Blok Komunis diketuai oleh Soviet Union
F2     Tidak berlaku sebarang konflik bersenjata secara langsung
H2a   Bersaing membuktikan kekuatan
H2b  Bersaing untuk menyebarkan pengaruh
H2c   Memajukan kepentingan masing-masing di Eropah/ Asia
H2d  Melalui propaganda/bantuan ekonomi/bantuan ketenteraan
F3     Negara Dunia ketiga mengamalkan sikap berkecuali
H3a   Kedua-dua blok berusaha mempengaruhi pegangan Negara-negara Dunia Ketiga
H3b  Tawaran bantuan pertahanan/ekonomi
H3c   Negara Dunia Ketiga menjadi rebutan dua kuasa besar/ Rebutan Amerika Syarikat/Soviet Union/China
F4     Penubuhan NATO/Pakatan Warsaw/SEATO( South East Asia Treaty Organisation)
H4a   Berlaku perlumbaan senjata
       

Apakah kesan daripada  Perang Dingin?****

F1     Pembentukan blok dunia
F2     Yang terbahagi kepada blok kapitalis dan blok komunis
F3     Penubuhan NATO
F4     Penubuhan pakatan WARSAW
F5     Pembentukan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (South-East Asia Treaty Organization / SEATO
F6     Berlaku perlumbaan senjata
F7     Negara Dunia Ketiga membina identiti sendiri
F8     Negara Dunia Ketiga tidak memihak kepada mana-mana blok
Apakah faedah yang diperoleh dan peranan  Malaysia dalam pertubuhan Komanwel?

            F1  Membantu Malaysia menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya
            F2  Perjanjian pertahanan Malaysia dengan Britain, Australia, New  Zealand
            F3  Bantuan kepada Malaysia semasa Konfrontasi
            F4  Kerjasama pertahanan
            F5  Eksport barangan Malaysia ke negara-negara Komanwel dikenakan cukai yang rendah
            F6  Mendapat bantuan teknikal dan biasiswa melalui Rancangan Colombo
            F7  Menjadi tuan rumah mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel/CHOGM
            F8  Perisytiharan Deklarasi Langkawi
            F9  Bersuara dengan lantang menentang dasar apartheid
            F10  Mengajurkan Sukan Komanwel


 (a) Apakah matlamat penubuhan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)

     F1   Mengekalkan keamanan dunia
     F2   Tidak menyokong blok Barata tau Blok Komunis

 (b)  Mengapakah Malaysia mengganggotai NAM
   
     F1  Perubahan dasar luar Malaysia dari Pro Barat kepada Berkecuali
     F2  Ingin berbaik dengan semua negara di dunia

 (c )  Apakah prinsip yang diperjuangkan oleh NAM

    F1   Mengelak campur tagan asing dalam sesebuah negara
F2   Menghormati kedaulatan negara lain
F3   Menyelesaikan pertelingkahan melalui rundingan atau persefahaman
F4   Menghormati hak asasi manusia

(d)     Jelaskan isu yang ditimbulkan dan peranan Malaysia   dalam Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)

      F1  Membuat beberapa usul membela negara-negara sedang membangun
      F2  Membangkitkan isu Palestin
      F3  Isu kerjasama ekonomi
      F4  Isu Benua Antartika
      F5  Cadangan menghapuskan dasar apartheid
      F6  Membincangkan isu kerjasama politik dalam kalangan negara anggota
      F7  Menjadi naib presiden dalam sidang kemuncak NAM di Belgrade, Yugoslavia
      F8  Menjadi ahli kumpulan 16
      F9  Menubuhkan kumpulan G15
      F10  Menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak NAM yang ke-13 pada tahun 2003
      F11  Mendaftar dua negara anggota baru iaitu Timur Leste dan Pulau Catalina
      F12  Berjaya menganjurkan mesyuarat tidak rasmi OIC
      F13  Membangkitkan isu serangan tentera Amerika Syarikat ke atas Iraq

Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa*****
               

Negara-Negara Selatan;

·        Suruhanjaya Selatan-Selatan(3S) merupakan idea Dr. Mahathir Mohamad semasa Sidang Kemuncak NAM di Zimbabwe.Dikenali juga negara Dunia Ketiga
·        Strateginya adalah dengan menubuhkan Kumpulan 15 (G15) pada tahun 1989.
·        Sidang Kemuncak G15 pertama di Kuala Lumpur pada tahun 1990
·        Projek 3S iaitu kerjasama dalam bidang sains dan teknologi, penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan di Kuala Lumpur.       
·        Malaysia terlibat dalam projek lain seperti penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global dan penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan.


Pertubuhan Persidangan Islam (OIC);*****


·        Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung yang pertama


·        Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq.


·        Terlibat dalam bantuan pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan Afghanistan


·        C Memberi bantuan kewangan kepada negara Islam kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad.


·        Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Malaysia menyediakan peluang pendidikan


·        Malaysia mengesyorkan penggunaan dinar emas


·        Memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam


·        Menyelesaikan isu Palestin


·        Menjadi tuan rumah Persidangan Luar Biasa Menteri Luar OIC berkenaan takrif keganasan global pada tahun 2002.


·        Menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003.F1
H1a
F2
H2a
F3
H3a


F4
H4a
F5
H5a
F6
H6aPeranan Malaysia dalam usaha meningkatkan kesejahteraan melalui pertubuhan Negara-negara Islam (OIC).****

·        Memainkan peranan penting dalam pertubuhan OIC
·        Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausah Agung OIC pertama
·        Menjadi perantara menyelesaikan peperangan Iran-Iraq
·        Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq
·        Memberi sokongan kepada rakyat Palestin
·        Memperjuangkan usaha masyarakat Palestin mendapatkan semula tanah mereka daripada Israel
·        Menjadi tuan rumah Persidangan OIC
·        Menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara-negara Islam
·        Menawarkan biasiswa kepada para pelajar dari negara OIC
·        Melanjutkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa
·        Mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam
·        Dinar emas digunakan dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi lain

Nyatakan peranan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) terhadap negara-negara anggota.

F1     Mengeratkan hubungan sesama negara Islam
F2     Bersuara dalam satu nada demi kepentingan umat Islam
F3     Mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan antara negara Islam
F4     Melindungi tempat-tempat suci Islam/Tidak dicemari
F5     Membantu negara-negara Islam yang menghadapi masalah
F6     Menghantar bantuan perubatan ke Lubnan/Bosnia/Afghanistan
F7     Bantuan kewangan kepada negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan/Nigeria/Chad
F8     Menubuhkan Bank Pembangunan Islam (BPI)
F9     Menyalurkan pinjaman kepada Malaysia melalui BPI
F10   Tawaran biasiswa kepada pelajar dari negara OIC yang menuntut di UIAM
F11   Membantu Malaysia menubuhkan UIAM
F12   Menjadi perantara menyelesaikan krisis Perang Iran-Iraq

F13   Menyokong perjuangan rakyat Palestin mendapatkan semula tanah air mereka daripada Israel

No comments:

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation