lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Wednesday, June 15, 2011

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

SOALAN OBJEKTIF

1

Orientalis Barat mentafsirkan hijrah

sebagai satu pelarian

Mengapakah umat Islam menyangkal pendapat tersebut?

Ms 120

A

Mencari kemewahan hidup

B

Sokongan masyarakat Quraisy

C

Muhajirin disediakan tempat tinggal

D

Perpindahan Muhajirin tidak dihalang

2

Cara Nabi Muhammad s.a.w. mendirikan sebuah kerajaan

berbeza daripada pemimpin lain di dunia

Apakah perbezaan yang dimaksudkan?

Ms 128

A

Mengasaskan kerajaan terlebih dahulu

B

Menubuhkan pasukan tentera yang kuat

C

Melantik pegawai-pegawai yang berkaliber

D

Menyusun perlembagaan terlebih dahulu

3

Senarai berikut merujuk kepada beberapa siri peperangan antara orang Quraisy Makkah dengan orang Islam Madinah.

*Perang Badar *Perang Uhud *Perang Khandak


Mengapakah umat Islam terbabit dalam peperangan tersebut?

Ms 130

A

Menyebarkan Islam

B

Meluaskan empayar

C

Meningkatkan ekonomi

D

Mempertahankan maruah

4

Pada pendapat anda, mengapakah kedudukan Islam semakin kuat selepas Perjanjian Hudaibiyah?

Ms 133

A

Pengukuhan sistem khalifah

B

Pengiktirafan kerajaan Islam

C

Pembentukan kerajaan pusat

D

Penetapan sempadan kerajaan Islam

5

TAHUN

PERISTIWA

630 M

Pembukaan semula Kota Makkah

oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Apakah kesannya terhadap Kota Makkah?

ms 136

I

Sebagai kota suci

II

Sebagai wilayah Islam

III

Menjadi pusat pentadbiran

IV

Menjadi pusat kebudayaan

A

I dan II

B

I dan IV

C

II dan III

D

III dan IV

SOALAN SUBJEKTIF

1

Tarikh

Peristiwa

622 M

Penggubalan Piagam Madinah atau Sahifah Madinah di Madinah

(ms 124)

a

i.

ii

Apakah Piagam Madinah?

………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………….

[2 markah]

b

i.

ii

Nyatakan ciri-ciri agama yang terkandung dalam Piagam Madinah?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

[2 markah]

c

i.

Senaraikan dua dasar ekonomi yang terkandung dalam Piagam Madinah?

………………………………………………………………………...............

[1 markah]

d

I

ii

Apakah asas-asas masyarakat yang dibentuk dalam Piagam Madinah.

………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………...............

[2 markah]

e

i

ii

iii

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah nilai hidup bermasyarakat yang boleh diteladani daripada kejayaan Nabi Muhammad s.a.w. membentuk masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah?.

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

[3 markah]

[ 10 Markah ]

2

Pada tahun 630 M bersamaan 8H Nabi Muhammad s.a.w. dapat menguasai

semula kota Makkah.

(ms 135)

a

i.

ii

Nyatakan dua sebab Nabi Muhammad s.a.w. bertindak untuk menguasai

semula kota Makkah

………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………

[2 markah]

b

i.

ii

Senaraikan dua tokoh yang mengetuai empat pasukan tentera Islam yang

memasuki kota Makkah?

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

[2 markah]

c

i.

ii

Nyatakan faktor-faktor kejayaan tentera Islam membuka semula kota Makkah?

………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………...............

[2 markah]

d

i

ii

Berikan tiga kesan pembukaan semula kota Makkah

………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………...............

[2 markah]

e

i

ii

Sebagai warganegara Malaysia, apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada kejayaan Nabi Muhammad membentuk masyarakat yang bersatu padu

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

[2 markah]

[ 10 Markah ]

SOALAN ESEI

1

Pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622M Nabi Muhammad bersama-sama sahabatnya telah berhijrah dari Makkah ke Madinah.

(ms 119)

a

Apakah konsep hijrah menurut pandangan Islam.

[4 Markah]

b

Jelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah.

[ 8 Markah]

c

Terangkan kepentingan hijrah.

[ 8 Markah]

2

Piagam Madinah telah dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 622M.

(ms 124)

a

Terangkan kepentingan Piagam Madinah

[8 Markah]

b

Peperangan dalam Islam perlu mengikut prinsip-prinsip tertentu.

Jelaskan.

[ 8 Markah]

c

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada kejayaan Nabi Muhammad s.a.w membentuk tamadun Islam .

[ 4 Markah]

PERATURAN PEMARKAHAN

OBJEKTIF

1. C 2. D 3. D 4. B 5. A

STRUKTUR

1

Soalan

a

F1

F2

F3

F4

F5

Perlembagaan bertulis yang dirangka Nabi Muhammad s.a.w.

Perlembagaan berpandukan wahyu Allah

Asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah

Mencatat peraturan/tanggungjawab ketua negara dan rakyat

Persetujuan orang Islam dan orang bukan Islam

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

[2M]

b

F1

F2

F3

F4

Masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing

Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam

Setiap individu menghornati agama anutan lain

Orang Yahudi bebas memilih agama

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

[2M]

c

F1

F2

F3

F4

Kerjasama memajukan ekonomi negara

Menghapuskan unsur penipuan

Menghapuskan amalan riba

Tiada diskriminasi memperoleh peluang ekonomi

Mana-mana 1 x 1m

1

1

1

1

[1 M]

d

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Masyarakat Madinah dianggap satu ummah

Mempunyai tanggungjawab sama terhadap egara

Tidak boleh bermusuhan sesame sendiri

Hidup bersatu padu

Tolong menolong

Bekerjasama tanpa mengira bangsa

Mengelak perasaan benci membenci

Mengelak perasaan mementingkan diri sendiri

Menjaga keharmonian negara

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[2M]

e

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Semangat perpaduan

Bantu membantu

Rela berkorban

Semangat ukhuwah

Persamaan taraf

Keadilan sosial

Mana-mana 3 x 1m

1

1

1

1

1

1

[3M]

2

a

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Orang Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah

Orang Arab Quraisy tidak menghormati kebebasan yang dipersetujui bersama

Orang Arab Quraisy membunuh Bani Khuza’ah

Strategi meneruskan penyebaran Islam

Mengukuhkan kedudukan kerjaaan Islam Madinah

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

1

[2M]

b

F1

F2

F3

F4

Khalid bin al-Walid

Abu Ubaidah al-Jarrah

Saad bin Ubadah

Zubair bin al-Awwam

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

[2M]

c

F1

F2

F3

F4

Semangat ketakwaan

Keyakinan tentera Islam

Pengislaman abu Sufian/Abbas

Jaminan keselamatan

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

[2 M]

d

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Kaabah terpelihara dari unsur-unsur jahiliah

Agama penyembahan berhala dihapuskan selama-lamanya

Masyarakat Islam mendalami ilmu Islam

Penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab

Islam berkembang secara aman

Mewujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

1

[2M]

e

F1

F2

F3

F4

F5

Bersifat baik sangka

Bantu membantu

Sifat pemaaf

Tidak membalas dendam

Tiada paksaan memeluk agama

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

[2M]

ESEI

1 a

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

perkataan Arab bermaksud berpindah

perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah

tujuan memperkukuhkan kedudukan Islam

strategi baru menyebarkan Islam

perjuangan menegakkan kebenaran

meninggalkan keburukan dan kejahatan

semangat ingin berubah

perubahan sikap / cara berfikir / tingkah laku

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 4 m]

1b

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

perintah Allah melalui wahyu Allah

menyatakan niat orang Quraisy untuk membunuh baginda

Allah memerintahkan baginda segera berhijrah

berasaskan ayat dalam Sural al-Anfal

mendapat perlindungan daripada Allah

bagi meneruskan penyebaran Islam

ancaman Arab Quraisy di Makkah menjejaskan aktiviti penyebaran Islam

strategi baginda mengembangkan Islam

suasana aman di tempat baru memudahkan penyampaian dakwah Islamiah

membolehkan masyarakat islam bersatu padu dan sempurna diwujudkan

jemputan masyarakat Arab Madinah

masyarakat Madinah sedang menghadapi konflik antara

suku Aus dan Khazraj sering bertelagah sesama sendiri

ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi

orang Arab Madinah memerlukan pemimpin yang berkaliber seperti Nabi Muhammad s.a.w.

baginda diperlukan untuk mendamaikan masyarakat

Madinah yang bermusuhan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak.8 m]

1c

F1

H1a

H1b

F2

H2a

H2b

H2c

F3

H3a

H3b

H3c

H3d

H3e

F4

H4a

H4b

H4c

H4d

H4e

F5

H5a

H5b

H5c

F6

H6a

H6b

H6c

F7

H7a

H7b

F8

H8a

H8b

H8c

H8d

F9

H9a

H9b

H9c

F10

H10a

H10b

F11

H11a

H11b

F12

H12a

H12b

H12c

nilai penting meningkatkan tamadun masyarakat

Arab dulu dan masyarakat Islam kini

dakwah Islam dapat dilaksanakan dengan aman

di Makkah seruan dakwah sering terganggu

memberi peluang baginda mendamaikan suku Arab Madinah

sebelum ini suku Aus dan Khazraj sering bersengketa

berpunca daripada perkara kecil

melalui semangat persaudaraan sesama Islam

mempersaudarakan orang Islam Makkah dengan

orang Islam Madinah

terjalin melalui sikap orang Islam Madinah

orang Islam Makkah tidak berasa asing atau rendah diri

menyatukan golongan ini tanpa mengira kedudukan

ekonomi dan sosial

orang Islam Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin

orang Islam Madinah yang memberi bantuan kepada Muhajirin digelar Ansar

menyatupadukan penduduk Madinah

melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah

membolehkan kegiatan ekonomi dan agama

dijalankan untuk kesejahteraan hidup

menjadikan semangat hijrah sebagai panduan

meningkatkan kemakmuran

membina masjid

masjid al-Nabawi dan Masjid Quba’

fungsinya sebagai tempat beribadat dan blajar

tempat bertemu dan berbincang masalah yang

dihadapi oleh orang Islam

kiraan tahun hijrah dalam takwim islam

mula diperkenalkan pada zaman Khalifah Umar al Khattab

sambutan maal hijarah diadakan di Malaysia

bertujuan mengingati perjuangan umat Islam dahulu

pertukaran nama Yathrib kepada Madinah

Madinah al Munawwarah atau kota bercahaya

usaha menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam

sikap toleransi kaum dan tolong menolong

melahirkan masyarakat cemerlang

orang Madinah memberi bantuan yang besar kepada

orang Islam Makkah yang berhijrah

mereka memberi bantuan tempat tnggal/makanan

dan keperluan asas

menerima orang Islam Makkah sebagai saudara dan

sebahagian masyarakat madinah

memperlihatkatkan pengorbanan para sahabat

Abu Bakar al Siddiq sanggup bergadai nyawa dan

harta untuk melindungi Nabi Muhammad s.a.w

Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda

Abdul Rahman Auf menyumbangkan hartanya

membantu masyarakat Islam yang tidak berkemampuan

peranan wanita membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.

Asma’ Abu Bakar menghantar makanan dan

menyampaikan berita gerakan Quraisy

menunjukkan ketabahan hati Nabi Muhammad

baginda sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup

baginda tidak berputus asa

kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w mengatur strategi perjuangan

baginda tidak terus berangkat ke Madinah

baginda bersembunyi terlebih dahulu di Gua Thur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 8 m]

2a

F1

H1a

H1b

H1c

F2

H2a

H2b

F3

H3a

H3b

H3c

H3d

H3e

F4

H4a

H4b

H4c

H4c

H4d

H4e

H4f

H4g

F5

H5a

H5b

H5c

F6

H6a

H6b

F7

H7a

H7b

H7c

H7d

H7e

Model kerajaan Islam

panduan menjalankan pemerintahan Islam

perlembagaan diterima pakai semua golongan

unsur Islam dipraktikkan dalam negara berbilang

bangsa dan agama

kepintaran Nabi Muhammad s.a.w. menggubal suatu piagam

berjaya mengatur pemerintahan yang lengkap

peraturan berkaitan dengan dunia dan akhirat

menyentuh ekonomi

larangan mengamalkan riba/rasuah/penindasan

menggalakkan sifat bertimbang rasa/bersedekah

mementingkan keadilan/ketelusan perniagaan

mengatasi masalah ekonomi orang Muhajirin

orang Ansar membantu orang Muhajirin

berjaya membentuk masyarakat baru

berasaskan ummah

masyarakat hidup bersatu padu dan aman

semangat ukhuwah Islamiah

taraf/kedudukan rakyat sama

konsep keadilan sosial dipraktikkan

menekankan persamaan hak dan persaudaraan Islam

mengamalkan sifat positif dalam kepimpinan

semangat perpaduan/bantu membantu/rela berkorban

mempunyai undang-undang

undang-undang lengkap dan sempurna

syariah Islam adil

boleh diikuti semua masyarakat

menyusun perlembagaan negara terlebih dahulu

sebelum mengasaskan sebuah kerajaan

masyarakat Madinah diikat dengan perjanjian yang lengkap terlebih dahulu

meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi

menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik

setiap kaum terikat dengan undang-undang yang digariskan

orang Yahudi tidak boleh menindas orang Arab

semua bangsa ada hak dalam negara Madinah

mematuhi peraturan dan cara hidup menjadi panduan masyarakat

bertanggungjawab mempertahankan keselamatan

negara Madinah daripada serangan luar

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 8 m]

2b

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

bertujuan mempertahankan diri/agama/negara

boleh dilakukan dengan keizinan Allah

membenarkan orang Islam berperang setelah

mereka diserang oleh musuh

mencari keamanan

tempat ibadat terjaga

menentang kezaliman dan mempertahankan diri

Islam menganjurkan perdamaian

sekiranya musuh ingin berdamai maka orang Islam

harus memilih perdamaian

Islam tidak bekembang dengan paksaan

dalam Perang Badar Nabi Muhammad s.a.w

mengampunkan tawanan Arab Quraisy

tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan

tawanan lelaki yang berjaya mengajar kira-kira 10

orang kanak-kanak Islam membaca dan menulis

sehingga pandai akan dibebaskan

tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati

tumbuh-tumbuhan dilarang dimusnahkan

tentera Islam tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah

orang tua/kanak-kanak/wanita/orang sakit/orang

yang menyerah diri

tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan

dilarang merobohkan tempat ibadat

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak.8 m]

2c

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

mengamalkan kesabaran

mempunyai akhlak yang murni

membentuk kerajaan Islam yang kukuh

mengambil kira perpaduan

membentuk kehidupan yang harmoni

mempunyai wawasan

berjiwa besar

bersifat pemaaf

tidak menyerah kalah

(Mana-mana yang munasabah)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 4m]

Peraturan Pemarkahan Tamat

No comments:

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation