lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Friday, December 26, 2008

Rancangan Mengajar Sejarah Tingkatan 5 - Tema 10 - Minggu Pertama 2009

Rancangan Mengajar Sejarah Tingkatan 5
Tema: Tema 10: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
Bab: Ba 1 : Kemunculan dan perkemban
gan nasionalisme di
Asia Tenggara
Bidang Pembelajaran: Imperialisme Bara
t di AsiaTenggara
i. Imperialis Barat
ii. Faktor imperialisme - Penguasaan ekonomi dan politik

Hasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)Menyatakan takrif imperialisme( aras1 )
(2)Menyenaraikan kuasa imperialis barat di Asia Tenggara ( Aras 1 )
(3)Menyatakan lokasi kuasa-kuasa imperialisme ( aras 1 )
(4)Menyatakan faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara
( aras 1 )
Kemahiran: Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa: 2 masa
Persediaan: (1) Mengarahkan pelajar membaca buku teks (hlm. 5 - 7) di rumah
(2) Mengarahkan murid membawa buku:
•Longman Esensi Sejarah SPM
•Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 4
(3) Gunakan OHT 05 atau slaid persembahan 05
(4) Peta Negara-negara Eropah
( 5 ) Peta Imperialisme di Asia Tenggara
( 6 ) Carta minda faktor Imperialisme di Asia Tenggara

Strategi/Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran
Sumber Rujukan
( 1) Set Induksi
•Guru mempamerkan peta Negara-negara Eropah dan meminta pelajar menyebut nama-nama Negara tersebut
•Guru mengaitkan jawapan pelajar terhadap Negara Eropah yang menjalankan dasar imperialism
•Buku teks sejarah Tg.5 hlm 3 – 7
•Internet : http://www.explorecrete.com/crete-maps/crete-maps.html
(1)Pengenalan
•Guru menerangkan kepada pelajar tentang maksud imperialism
•Guru menjelaskan kepada pelajar dasar imperislisme Barat telah bermula sejak abad ke 15 lagi
•Buku Teks Sejarah Tg.5, hlm. 3 - 7
•Longman Esensi Sejarah SPM, hlm.
(2)Imperialisme Barat di AsiaTenggara
•Guru membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan
•Setiap kumpulan membincangkan satu faktor imperialism Barat di Asia Tenggara

-Kumpulan 1 : Membincangkan kekayaan bahan mentah
-Kumpulan 2 : Sistem pengangkutan
-Kumpulan 3 : Persaingan Kuasa-Kuasa barat
-Kumpulan 4 : Beban Orang putih
-Revolusi Perindustrian

•Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan masing-masing
•Guru membuat rumusan dan kesimpulan
•Guru mengedarkan carta minda yang berkaitan faktor imperialism di Asia Tenggara dan meminta pelajar mengisi ruangan yang disediakan
•Guru mengesarkan peta kuasa imperielisme dan meminta pelajar menanda Negara yang dijajah mengikut Negara imperielisme.
•Buku Teks Sejarah Tg.4, hlm.
•OHT/slaid persembahan
•Longman Esensi Sejarah SPM, hlm.
Perbincangan kumpulan : Faktor yang membaw a imperialisme Barat ke Asia TenggaraCarta Minda : Faktor Imperielisme
Melabel peta : Lokasi penguasaan kuasa-kuasa imperialis barat di Asia Tenggara


(3)Murid diarah untuk menyiapkan latihan Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5:
• Praktis A: Soalan 1 dan 6 (hlm. )
• Praktis B: Soalan 1 – 5 (hlm. )
• Praktis C: Soalan 1 (hlm. )

No comments:

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation