lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Wednesday, January 27, 2010

bab 1 : tingkatan 4 ( contoh Soalan dan Jawapan )

a. Beri maksud tamadun di atas? ( 3 Markah )

Pilih mana-mana tiga

F1 bahasa Arab iaitu mudun, madain dan madana yang bermaksud tinggi budi bahasa

F2 pembukaan Bandar.

F3 bahasa Inggeris Civilization yang berasal daripada bahasa Greek

F4 civitas yang bermaksud Bandar.

F5 sebagai kemajuan yang dicapai oleh manusia dari segi politik, sosial dan ekonomi.

F6 Ia juga boleh di ertikan sebagai peradaban.

b. Nyatakan 3 ciri penting tamadun ? ( 3 Markah )

Pilih mana-mana tiga

F1 Negara Kota

F2 Kerajaan

F3 Teknologi

F4 Lapisan sosial

F5 Bahasa dan tulisan

F6 Agama dan kepercayaan

a. Nyatakan maksud tamadun mengikut perpeksktif Barat ? ( 2 markah ) Pilih mana-mana dua

F1 Dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal kebudayaan seperti

F2 Penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran.

F3 Mengikut Gordon Childe, pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun

dalam sesebuah masyarakat.

F4 Darcy Riberio dan R. A Buchanan pula menolak unsur rohani sebaliknya hanya

menekankan

F5 kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun.

b. Apakah pandangan Ibnu Khaldun tentang tamadun? ( 2 markah )

F1 Berpendapat Kehidupan Bandar ialah kehidupan bertamadunIa terbentuk apabila

F2 lahir semangat assabiyah atau kekitaan

F3 Hasilnya wujud semangat berkerjasama dan saling Bantu membantu

F4 Penulisan adalah berdasarkan pengalaman sebenarnya.

F5 Di dalam karyanya yang ulung, iaitu Muqaddimah, beliau telah menggunakan istilahumran yang

F6 bermakna Tanah yang didiami secara tetap, berkembang dan maju dan istilah hadarah

yang bermaksud hidup di Bandar.

F7 Hadarah bermaksud kehidupan di Bandar yang penuh tatasusila, kesopanan, dan moral

yang yang tinggi

F8 Karyanya telah menjadi rujukan utama sarjana Barat dalam bidang sosiologi, antrapologi,

antropologi dan sejarah.

No comments:

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation