lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Monday, April 11, 2011

Soalan dan jawapan Morning test Tingkatan 4

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

1. Maklumat berikut merujuk kepada peristiwa yang berlaku dalam tamadun India.

Perang Kalinga

Apakah kesan peristiwa tersebut?

Ms 45

A. Penyebaran agama Buddha

B. Pengukuhan angkatan tentera

C. Penguasaan golongan peniaga

D. Penekanan terhadap pendidikan

2. Pemerintahan Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin membawa kepada kelahiran empayar.

Bagaimanakah beliau mengekalkan kuasanya?

Ms 49

A. Menghapuskan kuasa bangsawan

B. Mengamalkan sistem demokrasi

C. Mengiktiraf golongan pendeta

D. Memerintah secara adil

3. Dalam tamadun Yunani, pendidikan di Sparta bermatlamat melahirkan

Ms 53

A. Seniman

B. Ahli sukan

C. Tentera yang setia

D. Usahawan berjaya

4. Maklumat berikut merujuk kepada pendapat ahli falsafah dalam tamadun China.

Akhlak manusia dipengaruhi oleh alam sekitar


Siapakah tokoh yang mengutarakan pendapat tersebut?

Ms 57

A. Mo Tzu

B. Sun Tzu

C. Lao Tze

D. Kung-fu Tze

5. Mengapakah Sukan Olimpik dianjurkan dalam tamadun Yunani?

Ms 64

A. Memajukan ekonomi

B. Menghormati Tuhan Zeus

C. Mengeratkan persaudaraan

D. Menentukan kekuatan negara

STRUKTUR

1

Kelahiran ahli falsafah dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China memperlihatkan tamadun tersebut memiliki ilmu yang tinggi.

a.

i

ii

Berikan sumbangan ahli falsafah Yunani berikut:

Sócrates:…….…………………………………………………………………….

(1 markah)

Plato: ….………………………………………………………………………….

(1 markah)

b.

Apakah maksud falsafah stoisisme yang diasaskan oleh Zeno?.

i.

ii

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

( 2 markah)

c.

i

ii

Nyatakan dua bentuk pemikiran yang terdapat dalam falsafah di India

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

( 2 markah)

d.

i

ii

Nyatakan dua sumber falsafah China.

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

(2 markah)

e

i

ii

Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini mampu menjadi ahli falsafah terkenal?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

(2 markah)

[ 10 Markah ]

2

Tamadun Yunani,Rom,India dan China telah mencapai kemajuan dalam seni bina

agung yang turut kekal sehingga kini

(ms 59)

a

i.

ii

Apakah faktor yang menyebabkan pencapaian tamadun tersebut dalam seni bina?

………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………….

[2 markah]

b

i.

ii

Senaraikan bangunan yang dibina dalam tamadun Yunani dan Rom

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

[2 markah]

c

i.

Apakah unsur yang mempengaruhi seni bina dalam tamadun India?

………………………………………………………………………..............

[1 markah]

d

i

ii

Nyatakan peningkatan aspek seni bina tamadun Yunani ,Rom dibandingkan dengan tamadun Mesir dan Mesopotamia.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

[2 markah]

e

i

ii

iii

Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu memelihara dan memulihara bangunan warisan tanah air.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

[3 markah]

[ 10 Markah ]

3

Kegiatan ekonomi mengalami perkembangan pesat dalam tamadun Yunani, India dan China

(ms 50-53)

a

i.

ii

Senaraikan kegiatan ekonomi dalam tamadun awal

………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………….

[2 markah]

b

i.

ii

Nyatakan faktor yang menyebabkan kemunculan kegiatan perdagangan.


………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………...............

[2 markah]

c

i.

ii

Berikan matlamat kewujudan persatuan perdagangan dan perusahaan pada Zaman Vedik dalam tamadun India.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

[2 markah]

d

i

ii

Nyatakan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan bidang pertanian.

………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………...............

[2 markah]

e

i

ii

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem perhubungan dianggap penting dalam kemajuan ekonomi sesebuah tamadun.

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

[2 markah]

[ 10 Markah ]

SOALAN ESEI

1

Bidang pendidikan dan falsafah berkembang pesat dalam tamadun Yunani dan Rom.

(ms 53-55)

a

Jelaskan ciri-ciri sistem pendidikan.yang pernah diamalkan dalam tamadun Yunani dan Rom.

[8 Markah]

b

Terangkan sumbangan tamadun Yunani dalam bidang falsafah

[ 8 Markah]

c

Berdasarkan pendapat anda, apakah iktibar yang boleh anda peroleh daripada peningkatan tamadun tersebut?

[ 4 Markah]

2

Peningkatan tamadun berlaku di China dan India dalam sistem sosial dan agama.

(ms 62-65)

a

Jelaskan sistem sosial masyarakat dalam tamadun China

[ 8 Markah]

b

Terangkan bagaimanakah kemunculan awal agama Hindu

[ 8 Markah]

c

Pada pendapat anda,mengapakah agama penting dalam kehidupan manusia?

[ 4 Markah]

PERATURAN PEMARKAHAN

OBJEKTIF

1. A 2. A 3. C 4. A 5. B

STRUKTUR

2

ai

F1

F2

F3

Bapa falsafah Barat

memperkenalkan pendekatan soal jawab dalam perbincangan

mencari unsur-unsur kehidupan dan masyarakat bahagia

Mana-mana 1 x 1m

1

1

1

[1m]

aii

F1

F2

F3

persoalan tentang manusia / masyarakat

masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang diperintah oleh ahli falsafah

mengasaskan akademik falsafah di Athens

Mana-mana 1 x 1m

1

1

1

[1M]

b

F1

F2

F3

F4

F5

kebahagiaan hidup manusia dan nasibnya bergantung kepada hubungan dengan alam

menekankan keadilan

tanggungjawab

keberaniaan

kemanusiaan

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

[2M]

c

F1

F2

F3

F4

F5

bersumberkan kitab Veda

terdiri daripada Rig Veda / Yajur Veda / Sama Veda / Atharva Veda

sumber falsafah yang terdapat dalam Veda ialah Upanishad / Mahabharata / Bhagavad Gita

tidak bersumberkan kitab Veda

berasaskan ajaran Carvaka / Jainisme / Buddhisme

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

[2M]

d

F1

F2

F3

F4

Confucianisme

Taoisme

Lao Tze

Mo Tzu

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

[2M]

E

F1

F2

F3

mengajar manusia berfikir secara rasional

mengamalkan sikap ingin tahu

mana-mana jawapan yang munasabah

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

[2M]

2

Soalan

a

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Kepimpinan yang berwibawa

Kepimpinan yang kuat

Rakyat yang bersatu padu

Rakyat dapat meningkatkan jati diri

Keyakinan mencapai kejayaan

Ketahanan menghadapi cabaran

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

1

[2M]

b

F1

F2

F3

F4

Acropolis

Parthenon

Pantheon

Colloseum

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

[2M]

c

F1

F2

Unsur keagamaan

Agama Hindu dan Buddha

Mana-mana 1 x 1m

1

1

[1 M]

d

F1

F2

F3

F4

Bentuk bangunan yang sempurna

Ukiran yang unik

Pengaruh unsur keagamaan

Mempunyai nilai estetik

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

[2M]

e

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Kebanggaan negara

Simbol kejayaan negara

Bahan kajian /penyelidikan

Manifestasi kewujudan sebuah tamadun

Menarik perhatian pelancong

(Mana-mana yang munasabah)

Mana-mana 3 x 1m

1

1

1

1

1

1

[3M]

3

Soalan

a

F1

F2

F3

Bercucuk tanam

Berternak binatang

Menghasilkan barangan dagangan

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

[2M]

b

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Kemunculan andar

Hasil pengeluaran berlebihan

Tamdaun semakin berkembang

Penemuan jalan perdagangan

Keadaan muka bumi

Kekurangan tanah pertanian

Kemajuan sistem perhubungan

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

1

1

[2M]

c

F1

F2

F3

Mengawal harga

Mengawal kualiti barangan

Mengawal gaji pekerja

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

[2 M]

d

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Memperkenalkan tenggala

Membuat batas tanaman

Memperkenalkan kolar kuda

Menggunakan kereta kuda

Memperkenalkan kereta sorong beroda

Memperkenalkan penggunaan penyisir tanah

Mana-mana 2 x 1m

1

1

1

1

1

1

[2M]

e

F1

F2

F3

F4

F5

Mempercepatkan perjalanan

Memudahkan pengangkutan

Membolehkan muatan barangan dibawa

Meluaskan pasaran

(Mana-mana yang munasabah)

Mana-mana 3 x 1m

1

1

1

1

1

[3M]

ESEI

1

Soalan

]

a

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

Pendidikan di Athens bertujuan melahirkan manusia seimbang

pencapaian seimbang rohani dan jasmani

manusia cemerlang dapat memenuhi tuntutan mental dan fizikal

manusia cemerlang dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan hidup manuisa

pendidikan di Sparta melahirkan warganegara tentera

gagah dan setia kepada negara kota

mementingkan latihan fizikal

mementingkan kemahiran menggunakan senjata

kelahiran sekolah falsafah di Yunani

banyak di Athens,Thebes,Elea dam Miletus

Athens dikenali pusat cendekiawan Yunani

penting semasa pemerintahan Pericles

melahirkan sejarawan Thucydides dan Herodotus

melahirkan pemikir sains dan teknologi Thales

pendidikan Rom menekankan aplikasi ilmu

mementingkan semangat setia kepada Rom

untuk menyediakan infrastruktur dan kemudahan awam

untuk memberikan kesejahteraan hidup kepada masyarakat

Rom mengambil ilmu dari Yunani

pusat pendidikan berkembang di seluruh bandar empayar Rom

dapat melahirkan jurutera

membina sistem pengairan bangunan dan jalan raya

melahirkan ahli falsafah dan sejarawan

menulis sejarah kegemilangan Rom

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 8 m]

b

F1

H1a

H1b

H1c

F2

H2a

H2b

H2c

F3

H3a

H3b

H3c

H3d

F4

H4a

H4b

H4c

F5

H5a

H5b

H5c

H5d

F6

H6a

H6b

H6c

H6d

H6e

kelahiran ramai ahli falsafah Yunani

mempersoal tentang nilai individualisme

kehidupan manusia

demokrasi

Herodotus

ahli sejarah terulung

menghasilkan karya History of Persian Wars

dikenali Bapa Sejarah

Thucydides

menghasilkan karya History of the Peloponnesian War

dikenali sebagai Pengasas Sejarah Saintifik

menggunakan pendekatan penulisan sejarah

berasaskan penyelidikan

Socrates

dikenali Bapa Falsafah Barat

memperkenalkan kaedah soal jawab

mencari unsur-unsur kehidupan dan masyarakat bahagia

Plato

menyedarkan masyarakat tentang perkara asas dalam

falsafah Socrates

membincangkan tentang manusia dan masyarakat

masyarakat sempurna diperintah oleh ahli falsafah

mengasaskan akademi falsafah di Athens

Aristotle

mendalami bidang sains dan falsafah

murid Plato

hasil karya mengandungi ilmu logik/metafizik/etika/politik/ fizik/ sains tabii/ astronomi/ geologi

falsafah untuk membaiki dunia

menghasilkan karya berjudul Politics

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak.8 m]

c

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

merujuk kepada pengetahuan sedia ada

kemajuan tamadun Mesir Purba dan Babylon sebagai

rujukan

memperkembangkan ilmu-ilmu

meningkatnya pemikiran

meningkatnya kemahiran

sentiasa bersifat inovatif

berusaha meningkatkan kehidupan yang sedia ada

sistem pemerintahan yang kuat

pemerintahan yang adil

menghayati pencapaian masyarakat lampau

memanfaat peluang meningkatkan kehidupan lebih baik

mempunyai kebolehan menjangka perubahan yang

berlaku

menambah ilmu yang ada

meneroka bidang baru

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 4 m]

2

Soalan

a

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

terbahagi kepada tiga kelas utama

golongan pertama terdiri daripada lapisan pentadbir

terdiri daripada maharaja,keluarganya,pegawai

bangsawan dan sida-sida

golongan kedua terdiri daripada rakyat bawahan

petani dan artisan

golongan ketiga ialah hamba

Confucius membahagikan masyarakat China kepada empat kelas utama

golongan teratas ialah sarjana

terdiri daripada pegawai kerajaan yang berpendidikan

golongan kedua ialah petani

tulang belakang ekonomi China

golongan ketiga ialah tukang

kumpulan paling bawah ialah pedagang

setiap individu boleh menukar kelasnya

melalui pendidikan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 8 m]

b

F1

H1a

F2

H2a

F3

H3a

H3b

H3c

H3d

F4

H4a

H4b

H4c

H4d

H4e

H4f

H4g

H4h

H4i

H4j

perkataan Hindu merujuk kepada masyarakat di Sungai

Sindhu (Indus)

dikatakan muncul sejak zaman tamadun Indus

struktur agama semakin jelas pada Zaman Vedik

wujud kitab Veda menjadi kitab agama Hindu

percaya Tuhan mempunyai tiga fungsi utama

mencipta (Brahman)

memelihara (Vishnu)

membinasa (Siva)

agama ini penting sejak zaman empayar Maurya

memaparkan dominasi golongan Brahmin

menerima saingan daripada agama Buddha

semasa pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka

kegemilangan agama Hindu pada masa empayar Gupta

percaya kepada Hukum Karma

bersabit kelakuan manusia semasa hidup

kelahiran semula selapas mati

kelahiran semula bergantung kepada karma

tujuan hidup untuk mencapai moksya/kebebasan Mutlak

tahap ini bersatu dengan Tuhan

tidak akan lahir lagi ke dunia

seseorang berbuat baik untuk mendapat Moksya

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak.8 m]

c

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

pedoman/panduan kepada manusia

membimbing manusia kearah kehidupan yang sempurna

membentuk tamadun

meningkatkan tamadun

melahirkan manusia bermoral

mewujudkan keamanan masyarakat

melahirkan manusia berdisiplin

mewujudkan keharmonian masyarakat

1

1

1

1

1

1

1

1

[Mak. 4m]

No comments:

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation